Digitálny kalibrátor tlaku Additel 672

Additel 672
Additel 672DPAdditel 672+ 914

Kvalitné, presné a spoľahlivé kalibrátory v tele tlakomera

Additel špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
 • Rozsah tlaku do 4 200 bar
 • Možnosť komunikácie HART
 • Meranie prúdu [mA] alebo napätia (V a 24V slučky)
 • Ľahko použiteľný, lacný kalibrátor tlaku s neistotou lepšou ako 0,02% FS
 • Akreditovaná kalibrácia podľa ISO 17025  v štandardnej dodávke

Vlastnosti:

Vďaka pokročilej mikroprocesorovej technológii a najmodernejším kremíkovým snímačom tlaku poskytujú presné tlakové kalibrátory série 672 riešenie pre kalibráciu meradiel, prevodníkov a spínačov v širokom rozsahu tlakov. Model 672 je ľahko prenosné zariadenie a dokáže presne merať tlak pomocou vstavaného snímača tlaku, rovnako ako merať prúd alebo napätie produkované snímačom. Dokáže napájať senzory alebo prevodníky počas kalibrácie. Každý kremíkový snímač tlaku bol pred montážou špeciálne vystarnutý a testovaný pre dosiahnutie presnosti 0,02% z rozsahu pre tlak do 700 bar a presnosti 0,1% až do 4.200 barov.

Aplikácie:

 • Kalibrácia meradiel
 • Presné meranie tlaku
 • Kalibrácia prevodníkov tlaku
 • Testovanie tlakových spínačov
 • Testovanie bezpečnostných poistných ventilov
 • Testovanie regulátorov tlaku
 • Skúšky tesnosti
 • Rozsah tlaku až do 4.200 bar
 • Meranie prúdu v mA s presnosťou 0,01% z meranej hodnoty + 1,5 uA
 • Meranie napätia vo V s presnosťou 0,01% z meranej hodnoty + 1,5 mV
 • Napájanie testovaných prevodníkov slučkovým napätím 24 V
 • Testovanie tlakových spínačov
 • Možnosť HART komunikácie
 • Teplotná kompenzácia
 • Dvojitý displej pre zobrazenie meraných hodnôt
 • Zachytenie zmien meraných hodnôt Min / Max / Hold
 • Záznam dát (datalogger)
 • Veľký, dobre čitateľný displej s rozlíšením na 6 miest (digit)
 • Podsvietený displej
 • Napájanie z akumulátora alebo sieťového adaptéra
 • Certifikát podľa ISO 17025 (súčasť dodávky)

Presnosť

 • ADT672-02: 0,02% FS
 • ADT672-05: 0,05% FS
 • pre tlak >2800 bar: 0.1% FS (Full Scale z celého rozsahu)

Typy merania tlaku

 • meranie pretlaku
 • kombinovaného tlaku
 • absolútneho tlaku
 • diferenčného tlaku

Displej

 • Dvojriadkový 6-miestny FSTN LCD so zadným LED podsvietením
 • Rýchlosť: 3,5 meraní za sekundu (predvolené nastavenie)
 • Výška číslic displeja: 16,5 mm

Jednotky tlaku

 • Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, inH2O 4°C, mmH2O 4°C, inHg 0°C, mmHg 0°C, kgf/cm2

Prostredie

 • Kompenzovaná teplota: -10 ° C až 50 ° C
 • Prevádzková teplota: -10 ° C až 50 ° C
 • Skladovacia teplota: -20 ° C až 70 ° C
 • Vlhkosť: <95%

Tlakové prípojky

Vonkajšie závity ¼ NPT, 1/2 NPT, ¼ BSP, 1/2 BSP, M20x1,5 (pre tlaky ≤1 000 bar)
¼ HP vnútorný* alebo ¼ HP vonkajší** závit (pre tlak ≥1 000 bar)
* Autoclave F-250-C, 9/16″ – 18 UNF-2B
** Autoclave M-250-C, 9/16″ – 18 UNF-2A
Testovacie hadice Ø6 mm (diferenčné meranie tlaku)

Na vyžiadanie je možné objednať aj iné druhy pripojení.

Pripojenie do elektrického obvodu

 • Svorky Ø4 mm

Varovanie pri prekročení tlaku

 • 120%

Záznam dát (datalogger)

 • Kapacita pamäte: 30 súborov, v každom až 40 záznamov
 • Spôsob záznamu: ručne alebo automaticky
 • Hodinový záznam: záznam vykonaný každú hodinu
 • Interval záznamu: nastavená obsluhou

Napájanie

 • Batéria: Li-ion polymérový akumulátor
 • Výdrž batérie: 40 hodín
 • Doba dobíjania: 4 hodiny
 • Externé napájanie: sieťový adaptér z 110V / 220V na jednosmerné napätie 10 V

Kryt

 • Materiál: hliníková zliatina
 • Zmáčané časti: nerezová oceľ 316L SS
 • Rozmery: Ø120 mm x 46 mm (hrúbka) x 184 mm (výška)
 • Hmotnosť: 0,7 kg
 • Zhoda s európskymi normami: CE

Komunikácia

 • RS232 (DB9 / F, utesnené voči okolitému prostrediu)
 • Prenosová rýchlosť: 1 200, 2 400, 4 800 alebo 9 600 Bd
 • Počet bitov: 8 bitov
 • Počet stop bitov: 2 bity
 • Adresovanie: od 1 do 112 adries

Záruka

 • 1 rok

Rozsahy tlakových snímačov

Pretlak [1]
Typ Tlakový rozsah Médium
[2]
Presnosť
(%FS)
Tlaková
preťažiteľnosť
[psi] [bar]
V15 -15 -1,0 G 0,02 (0,05)
GP2 2 0,16 G 0,05
GP5 5 0,35 G 0,05
GP10 10 0,7 G 0,02 (0,05)
GP15 15 1,0 G, L[3] 0,02 (0,05)
GP30 30 2,0 G, L[3] 0,02 (0,05)
GP50 50 3,5 G, L 0,02 (0,05)
GP100 100 7,0 G, L 0,02 (0,05)
GP300 300 20 G, L 0,02 (0,05)
GP500 500 35 G, L 0,02 (0,05)
GP600 600 40 G, L 0,02 (0,05)
GP1K 1 000 70 G, L 0,02 (0,05)
GP2K 2 000 140 G, L 0,02 (0,05)
GP3K 3 000 200 G, L 0,02 (0,05)
GP5K 5 000 350 G, L 0,02 (0,05)
GP10K 10 000 700 G, L 0,02 (0,05)
GP15K 15 000 1 000 G, L 0,05(0,1)
GP20K 20 000 1 400 G, L 0,05(0,1) 1,5×
GP25K 25 000 1 600 G, L 0,05(0,1) 1,5×
GP30K 30 000 2 000 G, L 0,05(0,1) 1,5×
GP36K 36 000 2 500 G, L 0,05(0,1) 1,5×
GP40K 40 000 2 800 G, L 0,05(0,1) 1,35×
GP50K 50 000 3 500 G, L 0,1 1,2×
GP60K 60 000 4 200 G, L 0,1 1,1×

Poznámky:

[1] Meradlo utesnené pre tlak vyšší ako 70 bar (1000 psi)
[2] G – plynné médium, L – kvapalné médium (uveďte prosím, pri objednávke)
[3] 0,02% FS iba pre plynné médium
Hodnoty v psi (librách na štvorcový palec) sú v tabuľkách uvedené len pre vysvetlenie číslelnej hodnoty v označení typu tlakomera

Kombinovaný tlak – pretlak i podtlak
Typ Tlakový rozsah Médium
[2]
Presnosť
(%FS)
Tlaková
preťažiteľnosť
[psi] [bar]
CP2 ±2 ±0,16 G 0,05
CP5 ±5 ±0,35 G 0,02 (0,05)
CP10 ±10 ±0,7 G 0,02 (0,05)
CP15 ±15 ±1 G 0,02 (0,05)
CP30 -15 až 30 -1 to 2 G 0,02 (0,05)
CP100 -15 až 100 -1 to 7 G, L 0,02 (0,05)
CP300 -15 až 300 -1 to 20 G, L 0,02 (0,05)

 

Absolútny tlak
Typ Tlakový rozsah Médium
[2]
Presnosť
(%FS)
Tlaková
preťažiteľnosť
[psi] [bar]
AP5 5 0,35 G 0,1
AP10 10 0,7 G 0,1
AP15 15 1,0 G 0,1
AP30 30 2,0 G 0,1
AP50 50 3,5 G 0,1
AP100 100 7,0 G , L 0,05 (0,1)
AP300 300 20 G , L 0,05 (0,1)
AP500 500 35 G , L 0,05 (0,1)
AP1K 1 000 70 G , L 0,05 (0,1)
AP3K 3 000 200 G , L 0,05 (0,1)
AP5K 5 000 350 G , L 0,05 (0,1)

 

Diferenčný tlak 
Typ Tlakový rozsah Médium
[2]
Presnosť
(%FS)
Tlaková
preťažiteľnosť
[inH2O] [mbar]
DP1 ±1 ±2,5 G 0,05 [2] 100×
DP2 ±2 ±5,0 G 0,05 [2] 100×
DP5 ±5 ±10 G 0,05 [2] 50×
DP10 ±10 ±25 G 0,05 [2] 20×
DP20 ±20 ±50 G 0,05 20×
DP30 ±30 ±75 G 0,05 15×
DP50 ±50 ±160 G 0,05
DP150 ±150 ±350 G 0,02
DP300 ±300 ±700 G 0,02

Poznámka:
[1] Špecifikácia presnosti FS je uvažovaná pre celý rozsah. Súčasťou presnosti je stabilita po dobu jedného roka.
[2] Presnosť 0,05% FS (vrátanestability po dobu 6 mesiacov). Presnosť po dobu jedného roka je daná kombináciou presnosti kalibrácie 0,05% FS a stabilitou 0,05% FS po dobu jedného roka.

Meranie elektrických veličín
Rozsah Presnosť
Jednosmerné napätie ±30 V ± (0,01%RD+1,5 mV)
Jednosmerný prád ±30 mA ± (0,01%RD+1,5 μA)
Napájanie 24 V 24 V±0,5 V max: 50 mA, Ochrana pri: 120 mA
Spínač [1] Stav: zopnuté/rozopnuté kontakty

Poznámka:
[1] 1 V~12 V ak má spínač napätia pre zistenie stavu