Monitorovanie prietoku mazacieho oleja v papierenskom priemysle

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Články z kategorie meranie a regulácia

  Monitorovanie prietoku mazacieho oleja v papierenskom priemysle

  Správne mazanie ložísk a ozubených kolies je nevyhnutné pre spoľahlivú prevádzku všetkých strojov. …

  autor: Michal Janoško čas čítania: 1 minúta

  Plavákové prietokomery Kytola pre akvakultúru

  Správne a zdravé pestovateľské prostredie v akvakultúre je zabezpečené starostlivosťou o hladinu kyslíka a kvalitu vody v uzavretých aj otvorených systémoch.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 1 minúta

  Použitie plavákových prietokomerov pri reverznej osmóze

  Reverzná osmóza (RO) je proces filtrácie vody, pri ktorom je voda tlačená cez semipermeabilnú membránu tlakom vody.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 1 minúta

  Plynové generátory N2 a O2 využívajúce rotametre Kytola

  Generátory N2 a O2 vyrábajú čistý N2 alebo O2 zo vzduchu. Existujú dve hlavné technológie na výrobu plynu: adsorpčná a membránová technológia. Bez ohľadu na použitú technológiu výroby plynu sa prietokomery používajú na riadenie procesu a na meranie/kontrolu výstupu plynu.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 1 minúta

  Rotametre Kytola pre analyzátory plynov a systémy odberu vzoriek plynov

  Analyzátory plynu a systémy odberu vzoriek plynov pre analyzátory sa široko používajú pri monitorovaní emisií, riadení procesov a vo výskume.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 1 minúta

  Chladenie upchávky, monitoring a regulácia

  Väčšina čerpadiel, miešadiel, tlakových sít a púmp atď. s rotujúcimi hriadeľovými upchávkami vyžaduje neprerušovaný prietok tesniacej vody, aby sa zabezpečila správna funkcia upchávky.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 1 minúta

  Často používané výrazy pri meraní prietoku

  Meranie prietoku je neoddeliteľnou súčasťou ako mnohých priemyselných odvetví, tak i laboratórneho výskumu. Či už potrebujete merať alebo regulovať prietok plynu alebo kvapaliny, je pravdepodobné, že sa stretnete s mnohými novými výrazmi.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 5 minút

  Nejrychlejší a nejkompaktnější enkodér s PROFINET na světě

  Trend digitalizace a s ní související automatizace přinášejí neustále do procesu výroby nové možnosti. To se dotklo i nasazení komunikačního protokolu PROFINET-IRT pro automatizační prvky – enkodéry (rotační snímače rychlosti a polohy).…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 3 minúty

  Hledáte enkodér pro bezpečný chod vašeho zařízení?

  K plnění úkolů související s bezpečností a spolehlivým chodem vašich zařízení nemusíte vždy použit drahý a certifikovaný SIL enkodér. Vhodnou a ekonomicky příznivou variantou pro vás mohou být redundantní enkodéry Wachendorff.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 2 minúty

  Ako vybrať prietokomer?

  Tento článok sa zameriava na dôležité prvky, ktoré sú súčasťou výberu prietokomera, s ohľadom na rozdiel medzi meraním objemovým a hmotnostným.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 6 minút

  Měření výšky hladiny kapalin v jaderných elektrárnách

  Přední světový výrobce plovákových měřidel výšky hladiny KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG dodává také hladinoměrnou techniku certifikovanou k použití v jaderných elektrárnách.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 6 minút

  Jak správně určit spínaný bod plovákového limitního spínače?

  Při specifikaci spínacích bodů vertikálního plovákového limitního spínače vedou nedorozumění vždy k nevhodným konstrukcím produktu. V tomto článku je vysvětleno, jak správně určit jeho spínací bod.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 3 minúty

  Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

  V průmyslu existuje nepřeberné množství aplikací, kde je nutné sledovat výšku hladiny. Pro její měření je známo několik metod, konkrétní volba dané metody zpravidla záleží na zadavateli, ale v mnohých případech se návrh vhodné metody měření rodí už při samotné projekci zařízení.…

  autor: Petr Nečas čas čítania: 3 minúty

  Meranie a regulácia hmotnostného prietoku plynov a kvapalín pomocou termických hmotnostných prietokomerov

  Vzťah hmotnostného prietoku a objemového prietoku je opísaný Boyleovým zákonom, ktorý ho definuje rovnicou P1 × V1 = P2 × V2.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 4 minúty

  Dávkovanie kvapalného oxidu uhličitého pri extrudovaní polystyrénovej peny

  Extrudovanie (vytláčanie) je efektívna technika pri výrobe plastových výliskov konštantných tvarov. Podstata tejto techniky je prostá: zahriať požadovaný materiál na určitú teplotu a pretlačiť ho do formy.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 3 minúty

  Dávkovanie plynu do bioreaktorov pomocou hmotnostných prietokomerov Bronkhorst

  Bioreaktory vytvárajú „umelú liaheň“ bakterií. Ide o zariadenie, kde je potrebné regulovať teplotu, dávkovať plyny a sledovať a sledovať hodnotu pH. Základ pre vedenie kultivácie baktérií v bioreaktore je veľmi presné dávkovanie plynov, ako sú kyslík a oxid uhličitý.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 2 minúty

  Termické prietokomery a regulátory hmotnostného prietoku plynu Bronkhorst EL-FLOW Prestige

  Termické hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku plynov radu El-Flow® Prestige od firmy Bronkhorst sú najvšestrannejšie prístroje svojho druhu na svete…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 5 minút

  Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

  Elektronické regulátory a snímače tlaku Bronkhorst ponúka zostavy, kde je každý elektronický snímač tlaku alebo regulátor vyrobený podľa špecifikácií zákazníka a podľa podmienok použitia; prevedenie môže byť laboratórne alebo do priemyselného prostredia, do podmienok so zvýšenou prašnosťou, vlhkosťou alebo s nebezpečenstvom výbuchu…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 5 minút

  Meranie najmenších prietokov Coriolisovou metódou

  Prietokomery merajúce na Coriolisovom princípe priamo merajú hmotnostný prietok pretekaného médiá. Sú teda nezávislé od tlaku a vlastnostiach meraného média a možno ich použiť na meranie ľubovoľných plynov alebo kvapalín.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 1 minúta

  Bronkhorst ES-FLOW – ultrazvukový prietokomer a regulátor malých prietokov kvapalín

  Holandská firma Bronkhorst, popredný európsky výrobca hmotnostných prietokomerov a regulátorov prietoku, uvádza na trh nový rad ultrazvukových prietokomerov pre meranie a reguláciu malých prietokov kvapalín.…

  autor: Michal Janoško čas čítania: 3 minúty


  Novinky