Plavákové prietokomery Kytola pre akvakultúru

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Plavákové prietokomery Kytola pre akvakultúru

  Rotametre Kytola VE6AD

  Kytola VE6AD

  Viac ako 50 % rýb a mäkkýšov určených na ľudskú spotrebu a približne 100 druhov sa dnes chová v akvakultúre. Produkcia rýchlo rastie.

  Prietokomery Kytola sa používajú na optimalizáciu a zabezpečenie hladiny kyslíka v chovných nádržiach a nádržiach s uzavretým systémom a v prepravných nádržiach. Preplachovanie kyslíkom do nádrží udržuje ryby nažive a riadením hladiny kyslíka sa optimalizuje rast rýb a účinnosť krmiva. Kvalitu vody zlepšuje aj oxidácia stôp krmiva.

  V otvorených systémoch akvakultúrnych fariem sa prietokomery Kytola používajú v sieťových ohradách a klietkových aeračných systémoch. Prevzdušňovanie zlepšuje hladinu kyslíka najmä v horúcom období a premiešavanie vody zlepšuje kvalitu vody a zabraňuje tvorbe rias a škodlivým chorobám rýb.

  Benefity:

  • Prietokomery Kytola spĺňajú normy pre zariadenia akvakultúry
  • Spoľahlivé a prispôsobené prietokomery
  • Viac-kanálové prietokomery
  • Prístroje vyčistené pre použitie s kyslíkom na požiadanie (pripravené na bezpečné používanie O2)

  Riešenie je vhodné pre:

  • Chov rýb a mäkkýšov
  • Liahne
  • Výrobcovia chovných nádrží
  • Spoločnosti poskytujúce technológie pre akvakultúru
  • Spoločnosti na prepravu rýb
  Autor článku: Michal Janoško - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam ďalej?

  Môžete si pozrieť naše ďalšie články, prípadne si prejsť kategórie súvisiace s týmto článkom (Prietokomery a regulátory prietoku plynov), alebo si prezrieť relevantné produkty (Akrylátové plavákové prietokomery pre nízke prietoky, Kovové plavákové prietokomery, Priemyselné plavákové prietokomery pre vysoké prietoky). Viac informácií a zoznam všetkých produktov nájdete na stránke výrobcu Kytola.

  Ak potrebujete viac informácií alebo nám chcete niečo povedať, neváhajte sa obrátiť priamo na nášho odborníka, a to buď prostredníctvom formulára, alebo emailom.


  Novinky