Dávkovanie kvapalného oxidu uhličitého pri extrudovaní polystyrénovej peny

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Dávkovanie kvapalného oxidu uhličitého pri extrudovaní polystyrénovej peny

  Extrudovanie (vytláčanie) je efektívna technika pri výrobe plastových výliskov konštantných tvarov. Podstata tejto techniky je prostá: zahriať požadovaný materiál na určitú teplotu a pretlačiť ho do formy.

  Sestava průtokoměru Cori-Flow a regulačního ventilu RCV od firmy Badger Meter, jako celek dodávaná firmou Bronkhorst, je určena pro přesné dávkování nadouvadel při výrobě pěněných plastových výlisků

  Zostava prietokomera Cori-Flow a regulačného ventilu RCV od firmy Badger Meter, ako celok dodávaná firmou Bronkhorst, je určená pre presné dávkovanie expandérov pri výrobe  penených plastových výliskov – obr. 1

  Extrudovaním hustých polymérov sa docieli výsledný produkt s veľkou hustotou. Začlenenie expandérov do procesu má za následok väčšiu porozitu výsledného produktu a menšiu hustotu, čo je v niektorých prípadoch využívané pre výborné akustické alebo termo-izolačné vlastnosti penových plastov. Jedným z expandérov, ktorá sa pri týchto procesoch používajú, je nehorľavý, netoxický a relatívne lacný kvapalný oxid uhličitý.

  Základom pre dosiahnutie rovnomernej štruktúry polystyrénovej peny je presné dávkovanie oxidu uhličitého aj pri kolísavom tlaku na výstupe vytláčacieho lisu. Extrudovanie by malo byť kontinuálne a stabilné. Pre dávkovanie CO2 je možné použiť klasický ihlový ventil, ale stabilita tohto dávkovanie je malá a často vedie k nútenému prerušenia výroby, ktoré je finančne nákladné a časovo náročné. Holandský výrobca Bronkhorst ponúka moderné riešenie, ktoré tomu predchádza a ktoré zaručuje stabilný proces extrudovania. Týmto riešením je Coriolisov prietokomer z radu mini CORI-FLOW v kombinácii s ventilom RCV 807 nemeckého výrobcu Badger Meter (obr. 1). Prietokomery mini Cori-Flow majú priamo na matičnej doske integrovaný PID regulátor, ktorý umožňuje riadiť dávkovacie čerpadlo alebo ventil. Prepojením tohto prietokomera s regulačným ventilom teda vznikne presný regulátor prietoku.

  Uvedený systém vie dávkovať kvapalný oxid uhličitý, ktorý je stlačený na viac ako 5 MPa, do vytláčacieho lisu v nastaviteľných dávkach od 4 do 50 g, a to nezávisle od tlaku v lise. Ventil je spravidla zapojený za prietokomerom po smere prúdu média. Kvapalný oxid uhličitý následkom zmeny tlaku pri priblížení k lisu zmení skupenstvo na plynné. Pri tejto premene dochádza k poklesu teploty, ktorý by tesniace O-krúžky z bežne používaných materiálov nevydržali. K tesnenie ventilu RCV v tejto zostave sa teda používa teflón. Ventil RCV 807 od firmy Badger Meter je pre túto úlohu vhodný najmä preto, že dokáže regulovať prietok oxidu uhličitého v kvapalnom i plynnom skupenstve.

  Zapojení sestavy průtokoměru s regulačním ventilem na plastikářském stroji, Robot obsluhující plastikářský stroj

  Zapojenie zostavy prietokomera s regulačným ventilom na plastikárskom stroji. Rameno obsluhujúce plastikársky stroj.

  Použitie systému zloženého z prietokomera mini Cori-Flow a regulačného ventilu RCV od firmy Badger Meter umožňuje výrobcom dielov z peneného polystyrénu nepretržitú výrobu po dobu niekoľkých mesiacov. Počet nútených prerušení výroby sa teda použitím tohto systému, ktorý ako komplet dodáva firma Bronkhorst, rapídne znižuje. Rovnaký systém možno použiť napr. Aj pri výrobe peneného polyuretánu alebo PVC.

  Autor článku: Michal Janoško - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam ďalej?

  Môžete si prečítať súvisiace článok Meranie najmenších prietokov Coriolisovou metódou, alebo si pozrieť naše ďalšie články, prípadne si prejsť kategórie súvisiace s týmto článkom (), alebo si prezrieť relevantné produkty (Bronkhorst CORI-FLOW, Bronkhorst mini CORI-FLOW ML120, Bronkhorst mini CORI-FLOW). Viac informácií a zoznam všetkých produktov nájdete na stránke výrobcu Bronkhorst.

  Ak potrebujete viac informácií alebo nám chcete niečo povedať, neváhajte sa obrátiť priamo na nášho odborníka, a to buď prostredníctvom formulára, alebo emailom.


  Novinky