Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

  Nejstarším a zároveň doposud nejnázornějším a nejspolehlivějším způsobem měření výšky hladiny je její sledování prostým vizuálním kontaktem. To je buď skrze klasický skleněný průhledový stavoznak (vodoznak), nebo skrze již modernější typ magnetický plovákový stavoznak se zobrazovací dvoubarevnou lištou (obr. 1).

  Stavoznak připojený k nádrži

  Stavoznak se zobrazovací dvoubarevnou lištou (obr. 1)

  Dále pro měření výšky hladiny existuje řada konstrukčně složitějších měřidel s integrovanými elektronickými prvky, které umožňují nejen místní zobrazení výšky hladiny na zvoleném zobrazovači, ale i její přenos na dálku.

  Největší výhodou klasických skleněných stavoznaků je „přímé“ a na ničem nezávislé zobrazení hladiny v průzoru. Jejich jednoduchost konstrukce prakticky vylučuje technické závady, což je jejich přednost. Jistým nebezpečím však zůstává možnost rozbití skla a případné zanášení průzoru nečistotami a s tím spojená větší náročnost údržby. Také z nich nelze získat, a to ani dodatečně, žádnou jinou doplňkovou informaci o hladině.

  Ostatní typy stavoznaků s požadavkem vizuální signalizace patří do skupiny s „nepřímým“ sledováním. I zde však existují dva zásadní odlišné typy. Jeden nevyžaduje žádné elektronické vyhodnocovače a druhý se bez nich neobejde. Vždy však jde o kombinaci nejméně dvou spolupracujících ale přesto samostatných prvků, kdy nejméně jeden z nich hladinu sleduje a další ji za pomoci elektroniky vyhodnocuje a umožňuje tak zobrazit požadovanou informaci na zvoleném typu displeje.

  Skleněný stavoznak

  Detail skleněného stavoznakuLogicky nejspolehlivějšími typy celé této druhé skupiny jsou stavoznaky, které elektroniku neobsahují a kde je využíváno pouze „stabilních“ stavebních prvků – permanentních magnetů. Ty lze díky svým fyzikálním i mechanickým vlastnostem považovat jako 100% bezporuchové. Využití tohoto geniálně prostého a spolehlivého principu se zrodil roku 1962 v hlavě německého inženýra Heinricha Küblera. Položil tak základ dodnes jedněch z nejlepších a nejrozšířenějších měřicích principů, jež disponují maximální spolehlivostí a jednoduchostí. Co do spolehlivosti se dají zcela srovnat s klasickými průhledovými stavoznaky, přičemž je nutno zdůraznit, že nejenže odstraňují jejich výše uvedené nevýhody (rozbitnost a zanášení), ale zlepšují i výsledný vizuální dojem, který je díky dvoubarevné zobrazovací liště zřetelnější, a to i při sledování z větší vzdálenosti. Navíc lze toto řešení díky absenci elektroniky užít i v prostředí s nebezpečím výbuchu všech úrovní.

  Tam, kde je kromě vizuální signalizace požadován i dálkový přenos měřených hodnot, jsou jediným řešením měřidla s elektronickými prvky. Existují opět různá technická řešení (vedené mikrovlny, diference tlaku, optické senzory, odporové řetězce s převodníky aj.). Vlastní zobrazovače mohou být pak integrovány jak do vlastního přístroje, tak externě. Tato skupina, díky vyššímu stupni užité technické úrovně, dovoluje získat o hladině více informací (například: použití protokolu HART, PROFIBUS atd., volba různé přesností měření, jejich dálkový přenos, a to se všemi možnými návaznými funkcemi, který užitý typ snímače a koncového řídicího systému umožňuje).
  Jistou nevýhodou může být např. v určitých odlehlých provozech nutnost elektrického přívodu, v případě instalace v Ex prostředí i požadavek zvláštního provedení, což přístroje prodražuje.

  Autor článku: Petr Nečas - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam ďalej?

  Môžete si pozrieť naše ďalšie články, prípadne si prejsť kategória súvisiaca s týmto článkom (Meranie výšky hladiny, Kontinuálne snímače hladiny, Meracia technika), alebo si prezrieť relevantné produkty (Magnetický obtokový stavoznak BNA, Přímý skleněný stavoznak LGG, Stavoznak s horní montáží UTN). Viac informácií a zoznam všetkých produktov nájdete na stránke výrobcu KSR Kuebler.

  Ak potrebujete viac informácií alebo nám chcete niečo povedať, neváhajte sa obrátiť priamo na nášho odborníka, a to buď prostredníctvom formulára, alebo emailom.


  Novinky