Automa

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Automa

  Časopis Automa

  Automa je odborný časopis pre automatizačnú techniku, meraciu, regulačnú, komunikačnú a priemyselnú informačnú techniku. Vychádza v českom jazyku v tlačenej podobe a na internete s mesačnou periódou (s výnimkou letného dvojčísla).
  Informácie na portáli www.automa.cz sú priebežne aktualizované.

  Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
  Článok Meranie výšky hladiny kvapalín v jadrových elektrárňach KSR Kuebler - model ALM 06/2017
  Článok Systém nepretržitého monitorovania prostredia ViewLinc od firmy Vaisala Vaisala ViewLinc 2015/12
  Článok Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst Bronkhorst rady EL-PRESS 2015/05
  Článok Deformačný manometer v digitálnom veku Crystal XP2i 2006/01
  Článok Tofino chráni priemyselné riadiace systémy MTL Tofino 2008/05
  Článok Jednoducho a bezpečne v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu MTL 2008/02
  Článok Prevodník teploty rosného bodu pre variabilné použitie Vaisala DMT340 2007/12
  Článok Vedúce postavenie plaváka pri meraní polohy hladiny KSR Kuebler 2007/11
  Článok Humicap HMT100 – nové možnosti v oblasti riadenia vnútorného prostredia Vaisala HMT100 2007/10
  Článok Voda v starnúcich transformátoroch (časť 1) Vaisala HMP228 2007/07
  Článok Voda v starnúcich transformátoroch (časť 2) Vaisala HMP228 2007/08-9
  Článok Profesionálne meranie poveternostných podmienok pre neprofesionálov Vaisala WXT530 2007/06
  Článok Presné meranie meteorologických veličín Vaisala PTU300 2007/05
  Článok Vlhkosť oleja je dynamická veličina Vaisala MMT330, MMT310, MM70 2007/04
  Článok Vplyv prepätia na spoľahlivosť systémov MTL 2007/03
  Článok Jednoduché sledovanie znečistenie oleja vodou Vaisala 2007/01
  Článok Fluidikové mikromoduly pre reguláciu tlaku a prietoku Bronkhorst IQ+ FLOW 2006/10
  Článok Riadenie a obsluha v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu MTL 2006/08
  Článok Význam diagnostiky priemyselnej zbernice pre operátora MTL 2006/07
  Článok Nový prístup k ochranným skriniam prevádzkových prístrojov Multiinstruments Protection System 1 2006/05
  Článok Meranie vlhkosti a rosného bodu plynov a prístroje Vaisala Vaisala HMT360 2006/04
  Článok Ochrana zbernicových systémov pred prepätím MTL 2006/03
  Článok Iskrovo bezpečné alfanumerické displeje BEKA 2006/02

  Novinky