HUMY 3000 vlhkomer pre granuláty a sypké materiály

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • HUMY 3000 vlhkomer pre granuláty a sypké materiály

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Vlhkoměr sypkých látek

  Systém HUMY 3000 na meranie vlhkosti sypkých a granulovaných materiálov. Veľký grafický displej, pamäť na rôzne typy materiálov.

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Muetec špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Systém HUMY 3000 je určený na kontinuálne in-line meranie zvyškovej vlhkosti sypkých látok alebo granulátov. HUMY 3000 kontinuálne monitoruje vlhkosť a teplotu sledovaného materiálu a dáva možnosť automaticky alebo manuálne zasahovať do procesu.

  Vlastnosti:

  Meranie vlhkosti je založené na princípe otvoreného vysokofrekvenčného rezonátora kruhového tvaru z nerezovej ocele. Snímač reaguje nielen na povrchovú vlhkosť sypkého alebo granulovaného materiálu, ale aj na vlhkosť absorbovanú v kapilárach produktu. Nemusí byť v priamom kontakte s meraným materiálom. Univerzálnosť snímača je rozšírená možnosťou výberu kontaktného materiálu snímača. Na výber je nerezová oceľ, PTFE, guma alebo keramika. Snímač je v iskrovo bezpečnom prevedení v triede EExib II C T6.
  Digitálny výstupný signál snímača sa prenáša cez trojžilový kábel až do vzdialenosti 1000 m a následne je spracovaný jednotkou HUMY 3000. Samostatné meranie teploty slúži na kompenzáciu výstupného signálu. HUMY 3000 obsahuje pamäť na uloženie parametrov z 8 až 24 rôznych meraných produktov. Táto jednotka je voľne programovateľná a je vybavená alfanumerickým LCD displejom s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Zároveň vo funkcii „data logger“ dokáže uchovávať historické údaje v dĺžke 720 hodín. Je vybavená reléovým výstupom s N.O. alebo N.C. kontaktom pre minimum alebo maximum meranej hodnoty. Výstupný signál vlhkosti alebo teploty je 0/4 až 20 mA. Jednotka HUMY 3000 je vybavená sériovým rozhraním RS 232, resp. na požiadanie RS 485.

  Použitie HUMY 3000 prináša tieto výhody:

  • Riadenie kvality: zvyšková vlhkosť je rozhodujúci faktor pre dobu skladovania, konzistenciu materiálu, aromatické vlastnosti a hmotnosť výstupného produktu.
  • Šetrenie energie: možnosť exaktného vysušenia produktu na požadovanú hodnotu znamená úsporu energie.
  • Efektívne vynaložené náklady: pri zmiešavacích procesoch, kde sa ako aditívum pridáva voda alebo iné tekuté komponenty, je možné proces riadiť efektívnejším spôsobom.
  • Ekologické aspekty: znižovanie spotreby energie na sušenie alebo riadená spotreba vody jednoznačne prispievajú k ekologizácii výrobného procesu.
   Katalóg HUMY 3000  EN flag
  Prehľad meracích prístrojov Mütec EN flag

  Novinky