Bronkhorst ES-FLOW

ES-FLOW ultrazvukový prietokomer
ES-Flow s regulačným ventilom pre potravinárske aplikácieES-113CES-113C s reulačným ventilomES-Flow regulátor prietoku kvapalín

Ultrazvukový prietokomer alebo regulátor prietoku pre malé prietoky kvapalín

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

ES-FLOW je nový objemový kvapalinový prietokomer / regulátor pre veľmi nízke prietoky. Ultrazvukový prietokomer pracuje na inovatívnom princípe merania pomocou ultrazvuku vo veľmi malej, rovnej trubici. Širokú škálu kvapalín je možné merať nezávisle od hustoty kvapaliny, teploty a viskozity.

Dostupný je v rozsahoch prietoku od 2 ml/min do 1500 ml/min.

Možnosť prevádzkového tlaku je do 100 bar.

Presnosť: ±0,8% z odčítania plus ± 0,4 ml/min.

Vďaka kombinácii priamej senzorovej trubice s nulovým mŕtvym objemom, orbitálneho zvárania  a hygienickému pripojeniu, tento prietokomer môže byť použitý pre hygienické aplikácie. Časti prichádzajúce do styku s médiom sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, okrem gumových tesnení na prípojke Triclamp alebo príruby. Vonkajšia časť prietokomra má krytie IP67. Pre aplikácie, ktoré nie sú hygienické, môžu byť prístroje vybavené kompresnými šróbeniami pre priame pripojenie na rúrku.

Pre ovládanie a odčítanie z prístroja je použitá dotyková obrazovka s TFT displejom.

Hlavné vlastnosti:

  • najnižšie rozsahy prietoku na trhu na ultrazvukovom princípe, možnosť prenastavenie rozsahu priamo na pracovisku bez nutnosti odpojenia od média
  • integrovaný displej
  • vhodnosť použitia i pre nekonduktívne kvapaliny
  • veľmi malý vnútorný objem a nulový mŕtvy objem
  • odolné krytie IP67
  • doplnkový výstup merania teploty média
  • výborná opakovateľnosť a dlhodobá stabilita
  • minimalizovanie odstávky: nie je vyžadovaná žiadna rekalibrácia pri zmene média
  • integrovaná PID regulácia pre ovládanie regulačného ventilu alebo čerpadla

Najnižší rozsah 2 … 100 ml/min (pre H2O)
Najvyšší rozsah približne do 1500 ml/min (pre H2O), v závislosti od typu média a procesných podmienok.

PN 10 bar PN 100 bar
ES-103I  |  100 … 1500 ml/min ES-113I  | 100 … 1500 ml/min
ES-113C (verzia bez displeja)  |  100 … 1500 ml/min