MAG-VIEW

MAG-VIEW indukčný prietokomer

Kompaktný prietokomer na indukčnom princípe pre meranie elektricky vodivých kvapalín

Séria prietokomerov MAG-VIEW ™ pracuje na princípe magnetickej indukcie. Neobsahuje pohyblivé časti, bezporuchová prevádzka a necitlivosť na znečistenie kvapaliny určujú tento prístroj ako perfektné riešenie aj v zariadeniach s obmedzeným priestorom.

Meranie v rôznych rozsahoch od 0,1 l/min do 250 l/min.

Prevádzkový tlak do 16 bar.

Presnosť merania: od ±1 % z odčítania, v závislosti od modelu

  • ideálne riešenie pre bezporuchovú prevádzku
  • bez mechanického opotrebovania
  • dlhý životný cyklus
  • môže byť používaný v prostredí, kde prietokové senzory s pohyblivými časťami nemôžu byť použité
  • vďaka chráneným snímačom necitlivosť voči tlakovým špičkám a nečistotám v média
  • inštalácie v kompaktných zariadeniach s obmedzeným priestorom
  • bez tlakovej straty
  • necitlivý na kontaminované kvapaliny


 

Dokument

Jazyk

Katalógový list EN flag