Bronkhorst EL-FLOW Base

Základná séria regulátorov hmotnostného prietoku

Základná verzia laboratórnych hmotnostných regulátorov prietoku pracujúcich na teplotnom princípe bypassovovu metódou. Prístroje majú štandardne voliteľnú analógovú komunikáciu, digitálne rozhranie RS232 a Modbus RTU.

Presnosť: ± 1% z rozsahu.

Možnosť merania v rôznych rozsahoch od 0,16 … 8 mln / min do 4 … 200 ln / min.

Prevádzkový tlak do 10 bar (g).

  • Presná regulácia hmotnostného prietoku
  • Rýchla odozva, výborná opakovateľnosť
  • Cenovo efektívne riešenie
  • Analógové vstupy / výstupy: 0 … 5 (10) Vdc alebo 0 (4) … 20 mA
  • Komunikácia RS232
  • Modbus RTU
  • Kontrolné charakteristiky digitálne konfigurovateľné užívateľom

Regulátor hmotnostného prietoku (MFC) – odolnosť voči tlaku 10 bar (g)

Rozsahy prietoku (pre vzduch)

Minimálny Maximálny
Séria F-201CB (Kv-max 6.6E-2) 0,16 … 8 mln/min 0,4 … 20 ln/min
Séria F-201AB (Kv-max 6.6E-2) 0,4 … 20 ln/min 1,4 … 70 ln/min
Séria F-202BB (Kv-max 3.5E-1) 0,8 … 40 ln/min 4 … 200 ln/min

Dokument

Jazyk

Katalógový list EN flag

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba  Cena 

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

5 340 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

7 240 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

9 980 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

3 750 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

5 790 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

8 210 Kč

Vstupné meranie („as found“ kalibrácia)

Porovnávacie meranie dodávané ako príloha ku kalibračnému protokolu. Slúži na určenie veľkosti odchýlky pred nastavením.

Pozn.: Vykonáva sa len po vyžiadaní. Túto službu je možné objednať iba s kalibráciou.

515 Kč

Inšpekcia hmotnostného regulátora prietoku (MFC)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

2520  Kč

Inšpekcia hmotnostného prietokomera (MFM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1620 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujemu maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

945 Kč

 Zmena rozsahu MFC Bronkhorst do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 9 435 Kč

Zmena rozsahu MFM Bronkhorst do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 7 960 Kč

Zmena rozsahu MFC Bronkhorst do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 7 845 Kč

Zmena rozsahu MFM Bronkhorst do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 6 370 Kč

 1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.