Bronkhorst EL-FLOW Select

Termický hmotnostný prietokomer Bronkhorst EL-Flow
Hmotnostný prietokomer Bronkhorst EL-FlowRegulátor prietoku s displejomHmotnostný regulátor prietoku s filtromPrietokomer Bronkhorst EL-Flow s uzatváracím ventilom
Prietokomer Bronkhorst EL-Flow s uzatváracím ventilom

Laboratórny hmotnostný prietokomer alebo regulátor prietoku pre plyn

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Séria termických hmotnostných prietokomerov a regulátorov prietoku EL-FLOW Select sú prietokomery modulárnej konštrukcie v laboratórnom prevedení.
Regulačný ventil pre meranie a reguláciu prietoku plynu môže byť buď integrovaný, alebo oddelený.

Rozsahy:

 • najnižší rozsah: 0,014 mln / min – 0,07 mln / min
 • najvyšší rozsah: 8 ln / min – 1670 ln / min

Konštrukcia ventilu regulátora hmotnostného prietoku sa odlišuje od konkurenčných výrobkov modulárnou konštrukciou, ktorá umožňuje prispôsobiť prietokomer priamo potrebám zákazníka. Štandardne sú ventily dodávané ako v kľudovom stave uzatvorené a sú k dispozícii do hodnoty Kv 1,5. Môžu byť dodané tiež v prevedení v kľudovom stave otvorené. Pri regulácii vysokého (diferenčného) tlaku patentovaná konštrukcia umožňuje riadiť vysoké prietoky a / alebo tlaky až do 400 bar, čo je unikátna vlastnosť.

Digitálne = Štandardné

Všetky modely EL-FLOW Select série sú vybavené digitálnou PC-doskou, obsahujúcou auto-diagnostiku, alarm, počítadlo, digitálnu komunikáciu (RS232) a diaľkové nastavenia regulácie. Tieto digitálne prístroje ponúkajú výbornú flexibilitu pomocou „Multibus“ konceptu, vďaka ktorému môžu mať rozhrania DeviceNet ™, PROFIBUS DP, Modbus, EtherCAT®, PRIFINET, CANopen, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP,  POWERLINK alebo FLOW-BUS protokol.

Nastaviteľný Multi-Gas / Multi-Range

Prístroje EL-FLOW môžu byť dodané s nastaviteľnou funkciou pre viac plynov alebo so zvýšením rozsahom merania. Vďaka tomu môžu užívatelia pre-nastaviť svoje prístroje priamo na pracovisku, čím sa ušetrí čas a peniaze za výmenu prístroja. Pre pohodlné používanie firma Bronkhorst vyvinula softvér FlowTune, ktorý u prístrojov s Multi-Gas alebo Multi-Range vie pre-nastaviť meraný plyn alebo možnosť rozsahu (podľa požiadaviek objednávky).

Hlavné vlastnosti:

 • vysoká presnosť (štandardne ± 0,5% z odčítania plus ± 0,1% z plného rozsahu)
 • možnosť zmeny rozsahu v digitálnom režime až do 1: 187,5
 • rýchla odozva (do 500 msec), výborná opakovateľnosť
 • mnoho-plynová / mnoho-rozsahová funkcia; voľne programovateľné rozsahy a typy plynov
 • odolnosť voči tlaku 64/100 bar (mnoho-plynová / mnoho-rozsahová funkcia do 10 bar)
 • je k dispozícii aj verzia pre vysoký tlak (do 400 bar)
 • analógové I / O-signály, RS232-pripojenie; voliteľné zbernicové rozhranie
 • elektrolytické leštenie povrchov prichádzajúcich do styku s médiom
 • kompaktná, modulárna konštrukcia

Použitie

 • analytické / environmentálne zariadenia
 • monitorovanie prietoku plynov v potravinárskom, chemickom a petrochemickom priemysle
 • meranie spotreby plynu v distribučných sústavách na interné účely
 • detekcie úniku plynu
 • polovodičová výroba
 • zariadenia pre povrchovú úpravu

Hmotnostný prietokomer (MFM) – PN100 (odolnost voči tlaku 100 bar)

Model Rozsahy prietoku (pre vzduch)
Minimálny Maximálny
F-110C 0,014 mln/min – 0,7 mln/min 0,06 mln/min – 9 mln/min
F-111B 0,16 mln/min – 8 mln/min 0,16 ln/min – 25 ln/min
F-111AC 0,4 ln/min – 20 ln/min 0,6 ln/min – 100 ln/min
F112AC 0,8 ln/min – 40 ln/min 1,4 ln/min – 250 ln/min
F-113AC 4 ln/min – 200 ln/min 8 ln/min – 1670 ln/min

Regulátor hmotnostného prietoku (MFC) – PN64 / PN100

Modely

Rozsahy prietoku (pre vzduch)

Minimálny Maximálny
F-200CV / F-210CV 1) 0,014 mln/min – 0,7 mln/min 0,06 mln/min – 9 mln/min
F-201CV / F211CV 1) 0,16 mln/min – 8 mln/min 0,16 ln/min – 25 ln/min
F-201AV / F-211AV 1) 0,4 ln/min – 20 ln/min 0,6 ln/min – 100 ln/min
F-202AV / F-212AV 2) 0,8 ln/min – 40 ln/min 1,4 ln/min – 250 ln/min
F-203AV / F-213AV 2) 4 ln/min – 200 ln/min 8 ln/min – 1670 ln/min

 

1) s malým typom ventilu pre normálne použitie
2) s regulačným ventilom pre vysoké prietoky – funkcia Multi-Gas/Multi-Range pre tieto modely zatiaľ nie je k dispozícii.

Dokument

Jazyk

Katalógový list EL-FLOW Select EN flag

Ochranné částicové filtry


Ochranné časticové filtre

 

Katalógový list


El-Flow Select s displejem Bright


Multifunkčný displej Bright

 

Katalógový list 


adaptár


Sieťový adaptér PiPS

 

Stručný návod

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre plyny Cena 

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

6 080 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

7 440 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

9 860 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

4 430 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

5 790 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

8 210 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia hmotnostného prietokomera (MFM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 820 Kč

Inšpekcia hmotnostného regulátora prietoku (MFC)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

2 520  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujemu maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

 Zmena rozsahu MFC Bronkhorst EL-Flow/IN-Flow do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 9 325 Kč

Zmena rozsahu MFM Bronkhorst EL-Flow/IN-Flow do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 8 625 Kč

 1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.