Bronkhorst MASS-VIEW

Prietokomer Bronkhorst Mass-View so vstavaným ihlovým ventilom
3 verzie prietokomerov Mass-ViewMass-ViewBatériový napájací zdroj
Batériový napájací zdrojBatériový napájací zdroj

Hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku pre meranie a reguláciu plynu so vstavaným displejom

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku MASS VIEW, ktoré merajú na teplotnom princípe priamou metódou (bez bypassu). Najväčšie výhody týchto prístrojov sú menšie nároky na čistotu plynu a vstavaný displej priamo v tele prístroja. Sú ideálna náhrada za rotameter.

Presnosť: ± 2% z odčítania pre prietok > 50% rozsahu, ± 1% z odčítania + 0,5% z rozsahu pri nižších prietokoch.

Možnosť merania v rôznych rozsahoch od 10 mln/min do 250 ln/min ekvivalent vzduch.

Maximálny procesný tlak 10 bar (g).

Inovatívna séria prietokomerov MASS-VIEW je digitálnou alternatívou tradičných rotametrov. Zobrazujú aktuálny prietok plynu priamo na digitálnom displeji, ktorý je vďaka OLED (Organic Light Emitting Diode) technológiu jasne viditeľný zo všetkých uhlov. Prístroj má možnosť voliteľného nastavenia jednotiek, typu plynu a súhrnných údajov. Okrem toho môže byť tiež vybavený vstavaným ihlovým ventilom pre manuálnu reguláciu prúdenia plynu alebo membránovým ventilom ktorý eliminuje tlakové výkyvy.
Séria MASS-VIEW je navrhnutá podobne ako rotameter s priamočiarym odpočtom vo vertikálnej polohe a pracuje na princípe priameho termického merania hmotnostného prietoku plynu (bez bypassu).

MASS-VIEW obsahuje najnovšiu OLED technológiu, ktorá poskytuje zreteľnejšie odčítanie displeja ako LCD technológie, je čitateľný zo všetkých uhlov a má rýchlu odozvu. Nastavenie alarmu a výber prednastavených plynov alebo rozsahov je prístupné v menu, ktoré má veľmi priateľské prostredie a je ovládané pomocou štvorsmerového ovládacieho tlačidla umiestneného na prednej strane prietokomera.

Hlavmé vlastnosti

 • virtuálna nezávislosť na zmene teploty a tlaku plynu
 • zobrazenie:
  • aktuálneho prietoku (stĺpcový graf a číselná hodnota)
  • požadovaných jednotiek prietoku
  • 10 predinštalovaných plynov (Vzduch, N2, O2, Ar, CO, CO2, CH4, C3H8, C4H10, N2O) . Dostupné aj špeciálne modely pre H2 and He.
  • totalizéra (počítadla)
 • OLED displej so širokým pozorovacím uhlom, bez chyby paralaxy (chyby z odčítania)
 • nezávislosť na tlakových a teplotných rozdieloch
 • nízka tlaková strata
 • široký rozsah prietoku
 • rýchla odozva
 • vysoká presnosť merania
 • funkcie alarmu a počítadla
 • analógová (0,5 Vdc) a digitálne komunikácie (Modbus-RTU / ASCII, RS-232)
 • konfigurovateľná ochrana heslom
 • 4 voliteľné rozsahy (100%, 50%, 25% a 10% z plného rozsahu)
 • bezpečná konštrukcia vďaka absencii krehkých sklenených častí

Hmotnostný prietokomer (MFM)

Predinštalované plyny MV-101 MV-102 MV-104 MV-106 MV-108
Vzduch, N2, O2, CO2, CO a N2O 10 .. 200 mln/min 20 .. 2000 mln/min 0.04 .. 20 ln/min 0.4 .. 200 ln/min 1 .. 500 ln/min
Ar nedostupné 40 .. 4000 mln/min 0.08 .. 40 ln/min 0.8 .. 400 ln/min 2 .. 1000 ln/min
CH4, C3H8 a C4H10 nedostupné 10 .. 1000 mln/min 0.02 .. 10 ln/min 0.2 .. 100 ln/min 0.5 .. 250 ln/min
Hélium Rozsahy
MV-191-HE 20 .. 200 mln/min
MV-192-HE 50 .. 2000 mln/min
MV-194-HE 0.1 .. 20 ln/min
MV-196-HE 0.2 .. 100 ln/min
Vodík Rozsahy
MV-191-H2 20 .. 200 mln/min
MV-192-H2 50 .. 1000 mln/min
MV-194-H2 0.1 .. 10 ln/min
MV-196-H2 0.2 .. 100 ln/min

Hmotnostný prietokomer s ihlovým regulačným ventilom

Predinštalované plyny MV-301 MV-302 MV-304 MV-306 MV-308
Vzduch, N2, O2, CO2, CO a N2O 10 .. 200 mln/min 20 .. 2000 mln/min 0.04 .. 20 ln/min 0.4 .. 200 ln/min 1 .. 500 ln/min
Ar nedostupné 40 .. 4000 mln/min 0.08 .. 40 ln/min 0.8 .. 400 ln/min 2 .. 1000 ln/min
CH4, C3H8 a C4H10 nedostupné 10 .. 1000 mln/min 0.02 .. 10 ln/min 0.2 .. 100 ln/min 0.5 .. 250 ln/min
Hélium Rozsahy
MV-391-HE 20 .. 200 mln/min
MV-392-HE 50 .. 2000 mln/min
MV-394-HE 0.1 .. 20 ln/min
MV-396-HE 0.2 .. 100 ln/min
Vodík Rozsahy
MV-391-H2 20 .. 200 mln/min
MV-392-H2 50 .. 1000 mln/min
MV-394-H2 0.1 .. 10 ln/min
MV-396-H2 0.2 .. 100 ln/min

Hmotnostný prietokomer s membránovým ventilom udržujúcim stabilný prietok

Predinštalované plyny MV-401 MV-402 MV-404 MV-405
Air, N2, O2, a CO 10 .. 200 mln/min 20 .. 2000 mln/min 0.04 .. 20 ln/min 0.05 .. 50 ln/min
CO2 a N2O nedostupné 20 .. 2000 mln/min 0.04 .. 20 ln/min nedostupné
Ar nedostupné 40 .. 4000 mln/min 0.08 .. 20 ln/min nedostupné
CH4, C3H8 a C4H10 nedostupné 10 .. 1000 mln/min 0.01 .. 10 ln/min nedostupné

Dokument

Jazyk

Katalógový list EN flag