Bronkhorst LIQUI-FLOW séria L10I/L20I

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Liqui-Flow s regulačním ventilem

Hmotnostné prietokomery a regulátory prietoku pre kvapaliny v priemyselnom prevedení (IP65)

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Jedná sa o veľmi presné hmotnostné prietokomery pracujúce na teplotnom princípe priamou metódou (bez bypassu). Sú dostupné v priemyselnom prevedení s krytím IP 65. Prístroje majú voliteľnú analógovú komunikáciu + digitálnu RS 232 v základnom vyhotovení. Voliteľne sú dostupné so zbernicovým rozhraním (Profibus, Modbus, Flowbus, Devicenet). Sú dostupné tiež s priamo riadeným zubovým čerpadlom alebo regulačným ventilom na dávkovanie alebo stabilné nastavenie prietoku.

Možnosť merania v rôznych rozsahoch od 0,25 … 5 g / h do 20 … 1000 g / h (H2O).

Tlaková dimenzia do 100 bar.

Presnosť: od ± 1% z rozsahu

Riadenie prietoku

Kontrola prietoku je dosiahnutá integrovaním riadiaceho ventilu na telo prietokomera. Tento riadiaci ventil má integrovaný odvzdušňovací systém. Elektronické riadiace funkcie sú štandardnou súčasťou zariadenia.

Hlavné vlastnosti

 • rýchlosť a presnosť merania
 • bez pohyblivých častí
 • priamy merací princíp (bez bypassu)
 • vhodné pre kvapaliny s nízkym bodom varu
 • možnosť pripojenia bez ohľadu na polohu
 • veľmi malý vnútorný objem
 • v kombinácii s riadiacim ventilom nepretržitá a stabilná regulácia
 • Krytie IP65

Použitie

 • petro-chemický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • potravinársky priemysel (príchute, prísady)
 • Biotechnický priemysel

Dokument

Jazyk

Katalógový list L10-L20 EN flag

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre kvapaliny Cena 

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera kvapalín do 30 kg/h H2O/IPA

Sme schopní merať už od 0,1 g/h do 30 kg/h. Kalibrácia v piatich bodoch (Liqui-Flow) alebo v siedmich bodoch (Cori-Flow). V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

5 250 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia prístroja (Liqui-Flow, miniCori-Flow, CEM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť.

3 550  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Preplach CEM, miniCori-Flow

Preplach nerozoberateľných častí prístroja saponátom, vodou, prípadne po konzultácii iným rozpúšťadlom.

945 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujeme maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.