Bronkhorst LIQUI-FLOW™mini

LIQUI-FLOW™mini

Hmotnostné prietokomery pre tekutiny v mikro - prevedení

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Upozornenie: výroba tohto modelu bola ukončená a je možné ho nahradiť modelom μ-FLOW.

LIQUI-FLOW ™ mini sú veľmi malé prietokomery pre meranie ultra nízkeho prietoku kvapalín. Mikro prietokomer na kvapaliny funguje na priamom (thru-flow) termickom meracím princípe, za použitia senzorov z duplexnej ocele s veľmi malým vnútorným objemom (0,88 mm3, prípadne s menším na vyžiadanie). Prístroje sú obzvlášť zaujímavé z hľadiska zdravotníckych výskumov.

Hlavné vlastnosti:

 • kompaktná zostava s nízkymi priestorovými nárokmi
 • priame meranie (Thru-Flow)
 • možnosť pripojenia bez ohľadu na polohu
 • rýchlosť a presnosť merania
 • jednoduchá údržba vďaka zanedbateľnému mŕtvemu objemu
 • priamy senzor znižuje riziko upchania
 • senzor z duplexnej ocele (W1,4462)
 • tlak média až 1 000 bar (15 000 psi), vyšší na vyžiadanie
 • analógová alebo digitálna (RS232) komunikácia

Použitie

 • (Bio-) medicínske laboratóriá
 • potravinársky a farmaceutický priemysel (príchute, prísady)
 • analytické laboratórne systémy (HPLC)
 • mikroreaktory využívané v chémii

Hmotnostný prietokomer

Rozsahy prietoku (pre IPA alebo ekvivalent H2O)
Minimálny Maximálny
Séria LM02 1,5 mg/h– 75 mg/h 12 mg/h– 600 mg/h

Dokument

Jazyk

Katalógový list LIQUI-FLOW mini EN flag