Bronkhorst LIQUI-FLOW séria L10/L20

termický kapalinový průtokoměr

Hmotnostné prietokomery alebo regulátory nízkeho prietoku kvapalín

LIQUI-FLOW sú hmotnostné prietokomery alebo regulátory hmotnostného prietoku určené na meranie ultra nízkeho prietoku. Fungujú na priamom termickom princípe merania. Prietokomer môže byť vybavený regulačným ventilom a tým vytvoriť jeden regulačný celok.

Regulácia prietoku

Prietok je regulovaný integrovaným ventilom na tele prietokomera, ktorého súčasťou je odvzdušňovací ventil pre odvzdušnenie prístroja pri spustení. Regulačná funkcia je štandardne implementovaná do PC-dosky prístroja.

Hlavné vlastnosti:

 • Žiadne pohyblivé časti
 • Meranie prietoku nezávislé na montážnej polohe
 • Rýchle a presné meranie
 • Priamy merací princíp (bez bypassu)
 • Zanedbateľný mŕtvy objem
 • V kombinácii s regulačným ventilom: trvalé a stabilné ovládanie
 • Analógový alebo digitálny: RS232, PROFIBUS DP, DeviceNet ™, Modbus alebo FLOW-BUS

Použitie

 • polovodičový priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • potravinársky priemysel (príchute, prísady)
 • Biotechnický priemysel
 • analytické laboratóriá
 • HPLC aplikácie

Hmotnostný prietokomer (LFM)

Rozsahy prietoku (pre IPA alebo ekvivalent H2O)
Minimálny Maximálny
Séria L13 0,25 g/h– 5 g/h 5 g/h– 100 g/h
Séria L23 2 g/h – 100 g/h 20 g/h – 1 000 g/h

Regulátor hmotnostného prietoku (LFC)

Rozsahy prietoku (pre IPA alebo ekvivalent H2O)

Minimálny Maximálny
Séria L13V12 0,25 g/h– 5 g/h 5 g/h– 100 g/h
Séria L23V12 2 g/h – 100 g/h 20 g/h – 1 000 g/h

Dokument

Jazyk

Katalógový list L10-L20 EN flag