Bronkhorst LIQUI-FLOW séria L10/L20

termický kapalinový průtokoměr

Hmotnostné prietokomery alebo regulátory nízkeho prietoku kvapalín

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

LIQUI-FLOW sú hmotnostné prietokomery alebo regulátory hmotnostného prietoku určené na meranie ultra nízkeho prietoku. Fungujú na priamom termickom princípe merania. Prietokomer môže byť vybavený regulačným ventilom a tým vytvoriť jeden regulačný celok.

Regulácia prietoku

Prietok je regulovaný integrovaným ventilom na tele prietokomera, ktorého súčasťou je odvzdušňovací ventil pre odvzdušnenie prístroja pri spustení. Regulačná funkcia je štandardne implementovaná do PC-dosky prístroja.

Hlavné vlastnosti:

 • Žiadne pohyblivé časti
 • Meranie prietoku nezávislé na montážnej polohe
 • Rýchle a presné meranie
 • Priamy merací princíp (bez bypassu)
 • Zanedbateľný mŕtvy objem
 • V kombinácii s regulačným ventilom: trvalé a stabilné ovládanie
 • Analógový alebo digitálny: RS232, PROFIBUS DP, DeviceNet ™, Modbus alebo FLOW-BUS

Použitie

 • polovodičový priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • potravinársky priemysel (príchute, prísady)
 • Biotechnický priemysel
 • analytické laboratóriá
 • HPLC aplikácie

Hmotnostný prietokomer (LFM)

Rozsahy prietoku (pre IPA alebo ekvivalent H2O)
Minimálny Maximálny
Séria L13 0,25 g/h– 5 g/h 5 g/h– 100 g/h
Séria L23 2 g/h – 100 g/h 20 g/h – 1 000 g/h

Regulátor hmotnostného prietoku (LFC)

Rozsahy prietoku (pre IPA alebo ekvivalent H2O)

Minimálny Maximálny
Séria L13V12 0,25 g/h– 5 g/h 5 g/h– 100 g/h
Séria L23V12 2 g/h – 100 g/h 20 g/h – 1 000 g/h

Dokument

Jazyk

Katalógový list L10-L20 EN flag

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre kvapaliny Cena 

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera kvapalín do 30 kg/h H2O/IPA

Sme schopní merať už od 0,1 g/h do 30 kg/h. Kalibrácia v piatich bodoch (Liqui-Flow) alebo v siedmich bodoch (Cori-Flow). V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

5 250 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia prístroja (Liqui-Flow, miniCori-Flow, CEM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť.

3 550  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Preplach CEM, miniCori-Flow

Preplach nerozoberateľných častí prístroja saponátom, vodou, prípadne po konzultácii iným rozpúšťadlom.

945 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujeme maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.