Bronkhorst EX-FLOW

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

Prietokomery a regulátory prietoku pre ATEX Kat. 2 Zóna 1

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Termické hmotnostné prietokomery a regulátory hmotnostného prietoku EX-FLOW sú odolnej konštrukcie a sú určené pre meranie plynu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Vnútorná bezpečnosť meracie hlavy je testovaná podľa normy  ATEX 114 Directive 2014/34/EU / EC, preverená pod číslom preskúšanie EC-typu: KEMA 01ATEX1172, protection II 2 G Ex ib IIC T4 Gb. Krytie IP65.

Meranie a regulácia v rôznych rozsahoch:

Od najnižšieho:

 • 0,16 … 8 mln / min

Po najvyšší:

 • 220 … 11.000 m3n / h (pre hmotnostné prietokomery)
 • 10 … 500 m3n / h (pre regulátory hmotnostného prietoku)

Rôzne tlakové dimenzie až do 700 bar.

Riadenie prietoku plynu

Regulátor hmotnostného prietoku EX-FLOW obsahuje riadiaci ventil s jemnými a rýchlymi riadiacimi charakteristikami. Prietokomer a ventil môžu byť prepojené (cez oddelené vodiče) pre podporu napájania s galvanickou izoláciou s riadiacim systémom (umiestneným v bezpečnej zóne). Riadiaci systém obsahuje riadiacu dosku (PID) pre uzavretie riadiacej slučky. Tá funguje tak, že riadiaci ventil obdrží vstupný signál z riadiacej jednotky a bezodkladne reaguje na akýkoľvek rozdiel medzi výstupným signálom z prietokového senzora a nastavenou hodnotou (SetPoint).

Spoločnosť Bronkhorst používa dva druhy ventilov:
Typ „XB“ = iskrovo bezpečné vinutie, potrebné iskrovo bezpečné oddelenie

ochrana II 1 G Ex ia IIC T6
ochrana II 1 D Ex tá IIIC T80 ° C

Typ „XC“ = lisovaná cievka, iskrovo bezpečné oddelenie nie je potrebné

ochrana II 2 G Ex ieb IIC T4
ochrana II 2 D Ex tb IIIC T130 ° C

Hlavné vlastnosti:

 • spĺňa normu ATEX Kat. 2, zóna 1
 • modely pre tlak až do 700 bar
 • odolná konštrukcia (IP65)

Spoločnosť Bronkhorst vyvinula Zdroj napájania / riadiacu jednotku, ktorá ponúka nasledujúce funkcie:

 • indikácia
 • kontrola
 • alarm
 • počítadlo
 • napájanie s galvanickým oddelením

Hmotnostný prietokomer (MFM)

Rozsahy prietoku (pre vzduch) Spôsob pripojenia
Minimálny Maximálny
Séria F-110CX 0,16 mln/min – 8 mln/min 0,2 mln/min – 10mln/min Kompresné šróbenie
Séria F-111BX 0,2 mln/min – 10 mln/min 0,4 ln/min – 20 ln/min Kompresné šróbenie
Séria F-111AX 0,1 ln/min – 5 ln/min 2 ln/min – 100 ln/min Kompresné šróbenie
Séria F-112AX 0,2 ln/min – 10 ln/min 5 ln/min – 250 ln/min Kompresné šróbenie
Séria F-113AX 2 ln/min – 100 ln/min 25 ln/min – 1 250 ln/min Kompresné šróbenie
Séria F-116AX/BX 0,4 m3n/h – 20 m3n/h 10 m3n/h – 500 m3n/h Kompresné šróbenie
Séria F-106AX/…/GX 0,4 m3n/h – 20 m3n/h 220 m3n/h – 11 000 m3n/h Montáž medzi príruby („Wafer type“)
Séria F-107AX/…/DX 0,4 m3n/h – 20 m3n/h 36 m3n/h – 1 800 m3n/h Prírubové pripojenie (DIN alebo ANSI)

Regulátor hmotnostného prietoku (MFC)

Rozsahy prietoku (pre vzduch)
Minimálny Maximálny
Série F-200CX 1) 0,2 mln/min – 10 mln/min 0,2 mln/min – 10 mln/min
Série F-201CX 1) 0,22 mln/min – 11 mln/min 0,4 ln/min – 20 ln/min
Série F-201AX 1) 0,1 ln/min – 5 ln/min 2 ln/min – 100 ln/min
Série F-202AX 2) 0,2 ln/min – 10 ln/min 5 ln/min – 250 ln/min
Série  F-203AX 2) 2 ln/min – 100 ln/min 25 ln/min – 1 250 ln/min
Série  F-206AX/BX 2) 0,4 m3n/h – 20 m3n/h 10 m3n/h – 500 m3n/h
Série  F-230MX/F-231MX/F232MX 3) 0,2 mln/min – 10 mln/min 2 ln/min – 100 ln/min

1)   s malým typom ventilu pre normálne použití

2) s „pilot-operated“ ventilom pre vysoký prietok

3) s „vary-p“ ventilom pre vysoký (diferenciálny) tlak aplikovateľný až do 400 bar

Dokument

Jazyk

Katalógový list EN flag