Bronkhorst mini CORI-FLOW Ex d

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

Coriolisov hmotnostný prietokomer s IECEx a ATEX Zóna 1 certifikáciou

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Kompaktné prietokomery mini CORI-FLOW ™ série M12 – M14 môžu byť zabudované v nevýbušnom závere na použitie v IECEx a ATEX Zóne 1 v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Všetky prepojenia elektrických súčastí sú dostupné pomocou skrutkových konektorov v kovovom kryte, ktorý je pripojený k Ex – d záveru. Prietokomery Mini CORI-FLOW ™ Ex d sú konštruované pre malé prietoky od 100 mg / h do 30 kg / h pre tekutiny a plyny. Zariadenia môžu byť použité do procesného tlaku  137 bar. Coriolisov prietokomer môže byť vybavený výhrevným telesom na prevenciu kondenzácie alebo tuhnutia vnútri prístroja. Prístroj môže byť prípadne dodaný aj s prídavnou (externou) riadiacou jednotkou pre sledovanie a riadenie teploty.

Coriolisov prietokový senzor

Séria mini CORI-FLOW ™ Ex d obsahuje unikátne tvarovanú trubicu, tvoriacu časť oscilačného systému. Keď médium prúdi cez trubicu, Coriolisova sila spôsobí variabilný fázový posun, ktorý je snímaný senzory a vedený do integrovanej PC-dosky. Výstupný signál je priamo úmerný reálnemu hmotnostnému prietoku. Meranie hmotnostného prietoku na princípe Coriolisovej sily je rýchle, presné a vhodné ako pre meranie plynov, tak kapalín. Hmotnostné prietokomery mini CORI-FLOW ™ Ex d ponúkajú ako sekundárny výstup aj snímanie teploty a hustoty prenikajúceho média.

Riadenie hmotnostného prietoku

Mini CORI-FLOW ™ Ex d hmotnostné prietokomery ponúkajú integrované PID riadenie pre priame ovládanie čerpadla alebo ventilu, čím je vytvorený kompaktný celok regulácie hmotnostného prietoku. K dispozícii sú tiež čerpadlá a ventily pre použitie v Zóne 1.

Použitie

Mini CORI-FLOW ™ Ex d môžu byť použité v systémoch pre riadenie technologických procesov napríklad v chemickom alebo petrochemickom priemysle či farmaceutických závodoch.

Vlastnosti

  • priame meranie hmotnostného prietoku, nezávislosť na vlastnostiach pretekajúceho médiá
  • vysoká presnosť merania, rýchla reakcia
  • multi-rozsah: ľahké pre-nastavenie priamo na pracovisku pomocou digitálneho rozhrania (efektívny rozsah 2000 : 1, typicky XM13)
  • IECEx a ATEX preverené pre II 2 G Ex d e IIB T6 Gb
  • konštrukcia s kovovým tesnením
  • obojsmerné meranie
  • sekundárne výstupy pre meranie hustoty a teploty média
  • štandardne analógový výstup 0 Vdc – 5 (10) Vdc a 0 (4) mA – 20 mA a digitálna komunikácia
  • alarm a dávkovacie počítadlo

Hmotnostný prietokomer (MFM)

Rozsahy prietoku
Minimálny Nominálny Maximálny *
XM12 0,1 g/h – 5 g/h 1 g/h – 100 g/h 2 g/h – 200 g/h
XM13 1 g/h – 50 g/h 10 g/h – 1 000 g/h 20 g/h – 2 000 g/h
XM14 0,03 kg/h – 1 kg/h 0,1 kg/h – 10 kg/h 0,3 kg/h – 30 kg/h

Maximálna kapacita záleží na tlakovej strate, obzvlášť pri meraní plynu.

Dokument

Jazyk

Katalógový list mini CORI-FLOW Ex d EN flag

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre kvapaliny Cena 

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera kvapalín do 30 kg/h H2O/IPA

Sme schopní merať už od 0,1 g/h do 30 kg/h. Kalibrácia v piatich bodoch (Liqui-Flow) alebo v siedmich bodoch (Cori-Flow). V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

5 250 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia prístroja (Liqui-Flow, miniCori-Flow, CEM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť.

3 550  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Preplach CEM, miniCori-Flow

Preplach nerozoberateľných častí prístroja saponátom, vodou, prípadne po konzultácii iným rozpúšťadlom.

945 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujeme maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.