Bronkhorst LIQUI-FLOW séria L30

Hmotnostný prietokomer alebo regulátor prietoku pre kvapaliny

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

LIQUI-FLOW ™ prietokomery sú inovované prietokomery / regulátory pre malé prietoky kvapalín. Zariadenia fungujú na priamom, termickom meracím princípe. Prietokomer môže byť pripojený ku COMBI-FLOW regulačnému ventilu pre vytvorenie uzatvoreného regulačného okruhu.

Hlavné vlastnosti:

 • bez pohyblivých častí
 • vzrast teploty média na senzore iba 1 ° C – 5 ° C
 • superstabilné nula
 • možnosť pripojenia bez ohľadu na polohu prietokomera
 • konštrukcia spĺňajúce normu IP65
 • tesnenie kov na kov

Použitie

 • farmaceutický priemysel
 • potravinársky priemysel
 • biotechnický priemysel
 • analytické laboratóriá
 • výroba polovodičov
 • CEM-systémy

Hmotnostný prietokomer (LFM)

Rozsahy prietoku (ekvivalent H2O)
Minimálny Maximálny
Séria L30 0,04 kg/h – 2 kg/h 0,4 kg/h – 20 kg/h

Regulátor hmotnostného prietoku (LFC)

Rozsahy prietoku (ekvivalent H2O)

Minimálny Maximálny
Séria L30C2I, Kv-max: 2,37×10-3 0,04 kg/h – 2 kg/h 0,4 kg/h – 20 kg/h
Séria L30C5I, Kv-max: 6,93×10-2 0,04 kg/h – 2 kg/h 0,4 kg/h – 20 kg/h

Dokument

Jazyk

Katalógový list L30 EN flag

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre kvapaliny Cena 

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera kvapalín do 30 kg/h H2O/IPA

Sme schopní merať už od 0,1 g/h do 30 kg/h. Kalibrácia v piatich bodoch (Liqui-Flow) alebo v siedmich bodoch (Cori-Flow). V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

5 250 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia prístroja (Liqui-Flow, miniCori-Flow, CEM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť.

3 550  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Preplach CEM, miniCori-Flow

Preplach nerozoberateľných častí prístroja saponátom, vodou, prípadne po konzultácii iným rozpúšťadlom.

945 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujeme maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.