Seminár Myslivna 2018

Seminár je zameraný na normy a princípy používania prístrojov v prostredí s  nebezpečenstvom výbuchu

Seminár sa bude konať 16.-17. 10. 2018 ako tradične v príjemnom prostredí hotela Myslivna, ktorý svojou polohou uprostred brnenských lesov poskytuje komfort a pokoj pre takéto akcie. Vďaka tomu, že je seminár dvojdňový, ponúka sa príležitosť vzájomnej výmeny skúseností s kolegami z iných podnikov, s partnermi a zákazníkmi.

Aj keď sa snažíme prichádzať stále s niečím novým, základné princípy zostávajú takmer rovnaké. To je však to, čo účastníkmi našich seminárov stále priťahuje. Preto bude aj tento rok kladený dôraz na princípy používania prístrojov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Nebude to, samozrejme kópie predchádzajúcich seminárov. Prednášky budú zohľadňovať nové normy a vývoj v problematike výbušného prostredia. Venovať sa budeme hlavne iskrovej bezpečnosti, ale pridáme aj niektoré iné metódy. Okrem výbušného prostredia povieme aj niečo o funkčnej bezpečnosti, ktorá neustále naberá na dôležitosti.
Na pomoc sme si pozvali odborníka z FTZÚ Ostrava-Radvanice, aby nás oboznámil s novinkami v normách a odovzdá nám skúsenosti z praxe.

Úterý 16.10.2018

8:00 – Registrácia účastníkov
9:00 – Zahájenie seminára
9:15 – 12:00 Prednášky
12:00 – 13:30 Obed
13:30 – 17:00 Prednášky
18:00 – Společenský večer

Středa 17.10.2018

9:00 – 13:00 Prednášky
13:00 – 14:00 Obed
Ukončenie

Témata přednášek

  • Základy prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
  • Spôsoby ochrany prístrojov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
  • Princíp a použitie iskrovej bezpečnosti
  • Kybernetická bezpečnosť v priemyselnej automatizácii
  • Iskrovo bezpečný Ethernet
  • Základy funkčnej bezpečnosti
  • Novinky v legislatíve a normalizácii v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Miesto konania:

Hotel Myslivna
Nad Pisárkami 1
623 00 Brno
www.hotelmyslivna.cz

 

GPS:
49°11’19.115″N
16°33’12.607″E

Termín konania:

16. – 17. 10. 2018

Registračný poplatok:

Platby z ČR:

Registračný poplatok je 4500,- Kč vrátane DPH, prosíme zaslať na
č. účtu CZK: 223387628/0300,
IBAN: CZ09 0300 0000 0002 2338 7628,
ČSOB, a.s. Brno.
Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie.

Zahraničné platby:

Registračný poplatok 167,- EUR prosíme zaslať na
č. účtu 223387679 / 0300,
IBAN: CZ87 0300 0000 0002 2338 7679,
ČSOB, a.s. Brno.
Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie.

Uzávierka prihlášok:

Uzávierka prihlášok je 5. 10. 2018.

Prihlášky zasielajte vyplnením internetového formulára – záložka „Prihláška“ na tejto stránke.

Prihlášky po uvedenom dátume uzávierky môžu byť prijaté iba pri voľnej kapacite seminára.

Prijatie prihlášky bude potvrdené e-mailom.

Ďakujeme Vám za Váš záujem.

Seminár prebehol v dňoch 16.-17. 10.2018.

O konaní ďalšieho seminára Vás budeme včas informovať.