Analyzátor farby oleja OILCOL

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Analyzátor farby oleja OILCOL OILCOL Oil color analyzer

  Analyzátor farby oleja Oilcol
  Analyzátor farby oleja Oilcol_pripojeniaAnalyzátor farby oleja Oilcol_bottom
  Analyzátor farby oleja Oilcol_bottom

  Kytola OILCOL online analyzér farby oleja

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Kytola špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
  • ikona parametru rozsahRozsah: 0,5 - 8 ASTM
  • ikona parametru tlakTlak: max. 20 bar
  • ikona parametru teplotaTeplota: -20ºC…+70ºC

  OILCOL Oil Color Analyzer je online alnalyzátor založený na absorbancii (priepustnosti) viditeľného svetla na indikáciu hodnoty farby oleja ASTM D1500.

  Keďže meranie prebieha online, odozva je kontinuálna a rýchla, čo môže byť rozhodujúce pre detekciu náhlych zmien v kvalite oleja a pre schopnosť reagovať skôr, ako dôjde k poruchám v prevádzkovom zariadení. Časovo náročné a drahé odbery vzoriek a laboratórne analýzy už nie sú nevyhnutné.

  Zmeny farby oleja naznačujú odchýlky v kvalite a dôležitosť merania farby oleja je nesporná.

  Na farbu oleja má priamy vplyv aj mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu oleja, ako je stupeň rafinácie, oxidácia, častice, starnutie atď. Všeobecne povedané, olej starnutím tmavne v dôsledku zmien a (okrem iných) faktorov.

  Meranie farby oleja poskytuje dobrý všeobecný obraz o možných zmenách kvality alebo starnutí oleja. Hoci farba sama o sebe nemusí nevyhnutne vždy naznačovať niečo absolútne o kvalite oleja alebo jeho funkčných vlastnostiach, zmena farby je prinajmenšom jasným znakom toho, že sa nejaká vlastnosť zmenila. Môže to teda slúžiť ako predbežné varovanie napríklad pred skorým poškodením mazacieho systému, blížiacou sa potrebou výmeny oleja alebo že sa niečo zmenilo v procese rafinácie.

  Zmena farby, ktorá prekračuje (napríklad empiricky) stanovené limity, umožňuje prijať proaktívne opatrenia a v prípade potreby vykonať podrobnejšiu analýzu používaného alebo spracovávaného oleja.

  Hlavné vlastnosti:

  • online meranie
  • rozlíšenie displeja 0,1
  • jednoduchá inštalácia
  • robustná konštrukcia
  • sériové pripojenie (Modbus)
  • výstup 4 – 20 mA

  Rozsah:

  • ASTM D1500 škála 0.5 až 8
  • viskozita 0-500 cSt
  • tlak oleja max. 20 bar
  • teplota -20ºC…+60ºC (+70°C s opciou chladenia)

  Voliteľné opcie:

  • konektory 10 mm alebo 3/8″
  • chladenie

  Najčastejšie aplikácie:

  • všade kde je nevyhnutné analyzovať ASTM farbu oleja
  • Petrochemický priemysel
  • Papierne
  • Oceliarne
  • Baníctvo
  • Elektrárne
  Katalogové listy Oilcol - Analyzátor farby oleja OILCOL Oilcol
  Oilcol


  Príslušný článok z blogu


  Novinky