MS-57 pyrheliometer

Pyrheliometr MS-57

Extrémne rýchly pyrheliometer s vysokou stabilitou merania

EKO Instruments špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Nový pyrheliometer MS-57 sa inšpiroval najnovším vývojom špičkového pyranometra MS-80 ktorý umožnil prielom v podobe bezprecedentne nízkom tepelnom ofsete a priniesol extrémne rýchlu odozvu termočlánku (<0,2 s / 95%).

Vlastnosti:

  • Pyrheliometer prvej triedy podľa ISO 9060
  • Doba rekalibrácie 5 rokov
  • Ultra rýchly snímač s odozvou <0,2 s pre detekciu rýchlych radiačných zmien spôsobených mrakmi a aerosolmi
  • Vynikajúca teplotná stabilita a teplotná kompenzácia v širokom rozsahu
  • Kalibrácia pre vonkajšie prostredie podľa ISO17025 / 9059
  • Efektívne vyhrievanie skla na zamedzenie orosenia a námrazy (0,5 W)
Špecifikácia MS-57
Klasifikácia podľa ISO 9060 Prvá trieda (First Class)
Doba odozvy 95% < 0.2 s
Stabilita nuly pri zmene teploty (5K/hr) < +/- 1 W/m²
Stabilita merania (zmena/rok) < 0.5 % / 5 rokov
Nelinearita (100 -1000W/m²) < 0.2 %
Spektrálna citlivosť (0.35-1.5µm) < +/- 1 %
Teplotná závislosť (-20°C… 50ºC / @ 20°C) < 0.5 %
Chyba náklonu (at 1000W/m²) < +/-  0.2 %
Citlivosť (µV/W/m²) 7 µV/W/m²
Odpor (Ω) < 15 kΩ*
Pracovná teplota (°C) – 40 … +80 °C
Dĺžka kábla 10 m
Spektrálny rozsah (> 50% priepustnosti) 200 ….4000 nm
* Aby nedošlo k chybe merania, použite meracie zariadenie s min vstupnou impedanciou 30 MΩ.

Dokument

Jazyk

Prospekt „MS-57 Pyrheliometer White paper 2017-01“ EN flag
Prehľadový prospekt „Eko_instr_prehled_scr.pdf“  CS Flag

Podobné produkty