MS-80 pyranometer

EKO Instruments špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Nové snímače EKO zmenily tradičnú architektúru pyranometra. Inovatívny patentovaný design bol inšpirovaný kombináciou najnovších technológií a najmodernejších snímačov, ktoré umožňujú nízky rozptyl a rýchle reakcie.

Pyranometre MS-80 sú vyrábané dôsledne, s prísnou kontrolou kvality a výkonu. Pre každý snímač sa zmeria smerová odozva a teplotná závislosť a je doložená správou o meraní, ktorá je súčasťou dodávky. EKO poskytuje jedinečnú kalibráciu v súlade s medzinárodnými štandardami definovanými normou ISO / IEC17025 / 9847.

Snímač má 5-ročnú záruku a 5-ročný odporúčaný kalibračný interval.

Kompaktný snímač je imúnny voči odchýlkam a integruje všetky voliteľné funkcie, ako je ventilátor, ohrev a rôzne priemyselné rozhrania. Funkcie ohrevu a ventilátor sú vhodnú hlavne v oblastiach s výskytom rosy, mrazu, snehu a prachu.
MS-80A je MS-80 so zabudovaným prevodníkom 4-20mA a MS-80M má prevodník MODBUS. Vďaka extrémne nízkym teplotným závislostiam a výnimočným charakteristikám nelinearity, zaručuje prevodník optimálnu výkonnosť v takmer akýchkolvek podmienkach.

  • Sekundárny štandard podľa ISO 9060
  • Najrýchlejšia odozva detektora
  • Technológia Quartz diffusor
  • Najnižší teplotný koeficient
  • Najnižšie odchýlky A a B
  • Štandardné priemyselné elektrické výstupy
  • 5 ročná záruka a odporúčaná  rekalibrácia
  • Inštalačné sety na meranie albedo (odrazené slnečné žiarenie)
MS-80 MS-80A MS-80M
Výstup mV 4-20 mA Modbus
Klasifikácia ISO 9060 (trieda) Sekundárna Sekundárna Sekundárna
Doba odozvy (95%) <0,5 s <1,5 s <1 s
Posun nuly – tepelné žiarenie (200 W/m²) +1 W/m² +1 W/m² +1 W/m²
Posun nuly – zmena teploty (5 K/hod) +/- 1 W/m² +/- 1 W/m² +/- 1 W/m²
Nestabilita (zmena/rok) <0,5 % <0,5 % <0,5 %
Nelinearita (pri 1000 W/m²) <0,2 % <0,2 % <0,2 %
Smerová odozva (pri 1000 W/m²) <10 W/m² <10 W/m² <10 W/m²
Spektrálna selektivita (0,35 – 1,5 μm) <3 % <3 % <3 %
Teplotná odozva (pre 50 °C) <1 % <1 % <2 %
Odozva náklonu (pri 1000 W/m²) <1 % <0,5 % <0,5 %
Citlivosť (μV/W/m²) 7 7 7
Impedancia (Ω) cca 45
Prevádzková teplota (°C) -40…+80 -40…+80 -40…+80
Rozsah vlnových dĺžok (nm) (priepustnosť > 50 %) 285…3 000 285…3 000 285…3 000
Rozsah ožiarenia (W/m²) 0…4 000 0…4 000 0…4 000
Krytie IP67 IP67 IP67

Dokument

Jazyk

Prospekt „MS-80_brochure.pdf“ EN flag
Krátký návod k používání „MS-80_Quick Start Guide.pdf“  EN flag
Návod k používání „MS-80_manual.pdf“ EN flag
Přehledový prospekt „Eko_instr_prehled_scr.pdf“ CS Flag