MS-80S smart pyranometer

EKO Instruments špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

MS-80S je ISO 9060:2018 Class A precízny smart pyranometer. Medzi hlavné prednosti patrí veľmi rýchla odozva, spektrálna plochosť,  unikátne nízky ofset v nule a 5-ročný kalibračný interval.

Vychádzajúc z inovatívneho, patentovaného dizajnu typu MS-80 z roku 2016, nový model MS-80S ponúka unikátny termočlánkový snímač, nový diagnostický systém a 4-kanálové smart rozhranie. Podporuje Hibi softvér /zdarma

Smart Pyranometer MS-80S má zabudovaný diagnostický systém, ktorý  ponúka užívateľovi informácie ako: vnútorná teplota, vlhkosť, náklon_x, náklon_y, čím zjednodušuje zabezpečenie optimálnej presnosti merania bez potreby pravidelných kontrol miesta inštalácie. Integrovaný 4-kanálový smart prevodník umožňuje pohodlné pripojenie MS-80S k analógovému, alebo digitálnemu meraciemu systému, na výber je Modbus 485 RTU alebo SDI-12 prípadne 4/20mA, 0/10mA, resp. 0/1V pri použití externého 100 Ohm rezistora.

MS-80S  Tech. Parametres pdf
MS-80S Quick Start Guide Quick Start Guide pdf
MS-80S Manual Manual pdf
Hibi Software Software exe