Rad SD

SD32

Eaton-MTL špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Prepäťové ochrany radu SD ponúkajú úspornosť inštalovanej plochy, univerzálnosť použitia, spoľahlivé hybridné obvody, jednoduchú inštaláciu a rozpojiteľnosť obvodu. To sú vlastnosti, ktoré tvoria dokonalú ochranu proti prepätiu pre prevádzkové prístroje, vstupno/výstupné systémy a komunikačné siete. Výnimočná úspornosť miesta je výsledkom použitia moderných miniatúrnych komponentov. Každý modul poskytuje plnú hybridnú ochranu pre dvoj- a trojvodičové obvody.

SDM

Modulárne prepäťové ochrany SDM vychádzajú z overených a úspešne zavedených prepäťových ochrán radu SD a pridávajú k tomu modularitu pre jednoduchšiu údržbu. Užívateľ môže vymeniť ochranný modul bez toho aby pritom prerušil obvod. SDM je spätne kompatibilný s radom SD, co umožňuje jednoduchý prechod na SDM. Vyrába sa pre napätia 7, 16, 32 a 55V s prúdovou zaťažiteľnosťou  až 700mA. SDM predstavuje ďalší pokrok v konštrukcii prepäťových ochrán.

SDX

SDX sú k dispozíci pre napätia 7V, 16V, 32V a 55V (SD07X, SD16X, SD32X a SD55X). Sú vhodné pre široký rozsah aplikácií vrátane termočlánkov, slučky 4-20mA, bezpečnostných a protipožiarnych systémov.

SD

Užitočné vlastnosti SDX sú rozšírené variantom SD o ochranu proti nadprúdom a o pohodlné rozpojenie obvodu bez nutnosti použitia ďaľšieho rozpojovacieho prvku. Majú tretiu svorku na bezpečnej aj prevádzkovej strane na bezpečné uzemnenie tienenia.

SDR

Rad SDR bol špeciálne navrhnutý pre splnenie požiadaviek na vysokú prenosovú rýchlosť dát s extrémnym frekvenčným rozsahom. Modely SDR sa vyrábajú s niekoľkými napäťovými rozsahmi, aby umožňovali ochranu rôznych komunikačných systémov, ako napríklad RS232, RS422, RS485, zbernicové systémy a podobne. Tieto prístroje sú klasifikované ako jednoduché zariadenia a môžu byť použité v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu bez vplyvu na certifikát obvodu.

SD32T3, SDRTD, SDR3

Táto skupina prepäťových ochrán SD poskytuje vynikajúcu úroveň ochrany pre všetky tri vodiče s minimálnymi požiadavkami na priestor. Je to nejkompaktnejšia trojvodičová prepäťová ochrana na trhu.

  • SD32T3 je prepäťová ochrana pre 3-vodičové prevodníky alebo senzory
  • SDRTD je špeciálna prepäťová ochrana pre odporové teplomery
  • SDR3 je 3-vodičová prepäťová ochrana pre vysokofrekvenčné aplikácie
Katalógový list  EN flag
Návod na inštaláciu EN flag
Uplatnenie funkčnej bezpečnosti EN flag

Podobné produkty