TecMicro – sonda O2

TecMicro - kompaktná sonda s optochemickým snímačom kyslíka v plynoch a kvapalinách pre bežné a priemyselné aplikácie

TecSense špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Unikátne snímače kyslíka od rakúskeho výrobcu TecSense. Vyznačujú sa rýchlou odozvou na skokovú zmenu koncentrácie O2. Medzi ďaľšie prednosti týchto snímačov patrí vysoká citlivost pri veľmi nízkej úrovni kyslíku, opakovateľnosť a presnosť merania, nízka krížová citlivosť voči CO2, H2S, nezávislosť od prietoku a odolná konštrukcia – CIP/SIP kompatibilita.

  • Meranie plynného / rozpusteného kyslíku v laboratórnych alebo priemyselných podminekach
  • Meranie veľmi malých koncentrácií O2  (od 20ppb v kvapalinách, od 5 ppm v plynoch)
  • Inštalácia do reaktorov, bioreaktorov alebo potrubných rozvodov
  • Presné meranie aj pri extrémnych hodnotách pH (pH 1 – 13)
  • Kontrola oxidačných procesov, reakcií
  • Kontrola chemických procesov bez prítomnosti kyslíka
  • Kontrola inertných plynov