TecMicro – sonda O2

TecMicro - kompaktná sonda s optochemickým snímačom kyslíka v plynoch a kvapalinách pre bežné a priemyselné aplikácie

Unikátne snímače kyslíka od rakúskeho výrobcu TecSense. Vyznačujú sa rýchlou odozvou na skokovú zmenu koncentrácie O2. Medzi ďaľšie prednosti týchto snímačov patrí vysoká citlivost pri veľmi nízkej úrovni kyslíku, opakovateľnosť a presnosť merania, nízka krížová citlivosť voči CO2, H2S, nezávislosť od prietoku a odolná konštrukcia – CIP/SIP kompatibilita.

  • Meranie plynného / rozpusteného kyslíku v laboratórnych alebo priemyselných podminekach
  • Meranie veľmi malých koncentrácií O2  (od 20ppb v kvapalinách, od 5 ppm v plynoch)
  • Inštalácia do reaktorov, bioreaktorov alebo potrubných rozvodov
  • Presné meranie aj pri extrémnych hodnotách pH (pH 1 – 13)
  • Kontrola oxidačných procesov, reakcií
  • Kontrola chemických procesov bez prítomnosti kyslíka
  • Kontrola inertných plynov