TecPen MAP – merač O2/CO2 pre balené produkty

TecPen MAP - ručný merač O2 / CO2 pre kontrolu kvality produktov pri balení v modifikovanej atmosfére. Prehľadný displej, Bluetooth, USB

TecSense špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk
  • MAP – Modified atmosphere packaging
  • Optochemický O2 snímač, kalibrovaný z výroby
  • Odber vzorky ihlou cez obal, kryt produktu
  • Vstavaný displej so záznamom dát
  • Prenos dát  do zariadení s OS Android cez Bluetooth
  • Prenos dát cez USB do formátu CSV
  • Krátky merací čas, cca 3 sekundy
  • Autodiagnostika prístroja
TS-System TecPen MAP O2 TecPen MAP CO2
Merací rozsah 0-5% 0-100% CO2
Rozsah Presnosť Presnosť
0-2% ±2% ±70 ppm +/- 5% z meranej hodnoty
2-5% ±3% (100% Rozsah ±300 ppm +/-5% Meranej hodnoty )
Rozlíšenie 0,05 0,05
Prietok pumpy 67mL/min 67mL/min
Rozhranie USB USB