Fluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sľučky

Fluke 710 Kalibrátor ventilov
Fluke 710 tester HART ventilovFluke 710 Kalibrátor HART ventilovFluke 710 a ValveTrack SWFluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučky
Fluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučkyFluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučkyFluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučkyFluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučkyFluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučkyFluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučkyFluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sučky

Kalibrátor Fluke 710 obsahujúci funkcie testovania HART ventilov

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
 • Medzi hlavné funkcie kalibrátora patria pred-konfigurované testy: Pozičný test, Test rýchlosti, Krokovací test,  Skokový test/Test čiastočného zdvihu
 • Funkcie kalibrátora: meranie napätia alebo prúdu, simulácia a generovanie prúdu a napájanie prúdovej slučky.
 • Softvér ValveTrack ™ umožňuje nahrávanie dát do PC na ďalšiu hĺbkovú analýzu z merania ventilov, ktoré sú zaznamenané v pamäti Fluke 710.

Testovanie ventilov s HART komunikáciou nebolo nikdy jednoduchšie

Kalibrátor slučky pre testovanie HART ventilov Fluke 710 umožňuje užívateľom vykonávať rýchle a jednoduché testy ventilov s inteligentným ovládaním. Model 710 je vybavený vstavanými postupmi a intuitívnym užívateľským rozhraním. Umožňuje tak užívateľom rýchlo a jednoducho uskutočňovať testy ventilov. Zreteľné a jasné výsledky testov vám poskytnú zjednodušenú diagnostiku, vďaka ktorej môžete plánovať údržbu rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Test stavu ventilu vám dáva informáciu, či je váš ventil v dobrom, hraničnom alebo zlom prevádzkovom stave, takže môžete rýchlo rozhodnúť o potrebe ďalšej údržby.

Presné kalibrátory slučky teraz s testovaním ventilov a komunikáciou prostredníctvom rozhrania HART

Vďaka kalibrátoru slučky pre testovanie ventilov so vstavanou funkciou komunikácie prostredníctvom rozhrania HART môžu užívatelia generovať signál v rozsahu od 4 do 20 mA na uvedenie ventilu s inteligentným ovládaním do pohybu a súčasne vyhodnocovať spätno-väzobný signál ventilu z rozhrania HART, ktorý umožňuje rozpoznať, či sa ventil presúva do požadovanej polohy. Okrem informácie o polohe získajú tiež informáciu o nameranej hodnote tlaku, ktorú poskytuje vnútorný prevodník I/P ventilu (zaisťujúci jeho pohyb) a možno ju vyčítať z protokolu HART.

Model 710 má vstavané testovacie postupy, ktoré automaticky zvyšujú a menia signál v mA a súčasne sledujú spätnú väzbu rozhrania HART o polohe a tlaku z ovládacieho ventilu. Jednoduchým stlačením tlačidla tak získate lepšiu predstavu o celkovom stave ventilu.

Prednastavené testy ventilov – odpovede ako na dlani

Postupy testovania ventilov vstavané v modeli 710 zahŕňajú:

 • Manuálne testovanie; zmena signálu v mA ručne a zobrazenie premenných informácií o polohe a tlaku z rozhrania HART
 • Lineárny nábeh a pokles signálu v mA v plnom rozsahu 4-20-4 mA pri súčasnom zázname polohy v rozsahu 0-100-0% alebo hodnoty tlaku použitého na uvedenie ventilu do pohybu v rozsahu 0-100-0%
 • Krokové nastavenie signálu v mA na vstupe ventilov a vyhodnotenie odozvy ventilov na zmeny vstupného signálu
 • Rýchlostné testy overujúce rýchlosť otvárania a zatvárania ventilov
 • Skokový test a test čiastočného zdvihu umožňujúce otestovať ventily v časti ich rozsahu a vykonať tak test skutočnej prevádzky
 • Softvér ValveTrack ™ umožňuje vykonávať ďalšie analýzy a rozpoznávať trendy.

Testy ventilov, ktoré sú zaznamenané a uložené do pamäte kalibrátora Fluke 710, je možné nahrať do softvéru pre analýzu ValveTrack ™.

Softvér ValveTrack ™ vám umožňuje:

 • Nahrať, vytlačiť a graficky znázorniť testy ventilov vykonané v teréne
 • Porovnať predtým nahrané testy s novými testami
 • Zobraziť históriu testovania ventilov podľa ID tagov rozhrania HART
 • Exportovať dáta z testov ventilov vo formáte CSV pre ďalšiu analýzu v aplikácii Microsoft Excel®
 • Úspora čas a získanie jednoznačných výsledkov

Model 710 navyše umožňuje:

Záznam dát z rozhrania HART priamo v teréne. Po vykonaní záznamu v teréne prístrojom 710 môže softvér ValveTrack ™ odoslať konfiguráciu HART a výstupné dáta vo formáte .csv alebo .txt z až 20 zariadení s rozhraním HART vo vašom závode.
Pri vyhľadávaní problémov a ladení slučky možné dáta zaznamenané pri meraní prúdovej slučky v mA a dáta z rozhrania HART nahrať z určitého konkrétneho snímača. Funkcia záznamu dát ponúka voliteľný interval záznamu od 1 do 60 sekúnd a kapacitu až 4910 záznamov alebo 99 samostatných relácií. Súčasťou každého záznamu sú merania v mA a všetky štyri procesné premenné.

Prednosti produktu

 • Testovacie postupy ventilov ponúkajú vyhodnotenie prevádzkového stavu ovládacích ventilov v stupňoch: dobrý, hraničné, zlý
 • Všeobecná komunikácia prostredníctvom rozhrania HART
 • Meranie mA s presnosťou na 0,01% z nameranej alebo zdrojovej hodnoty – najlepšie vo svojej kategórii
 • Kompaktná a odolná konštrukcia
 • Intuitívne užívateľské rozhranie s otočným ovládačom Quick-Set pre rýchle nastavenie a jednoduché použitie
 • Napájanie slučky 24 V DC s režimom merania v mA (-25% až 125%)
 • Rozlíšenie 1 uA v rozsahoch mA a 1 mV v napäťových rozsahoch
 • Vstavaný prepínateľný rezistor 250 Ω pre komunikáciu prostredníctvom rozhrania HART
 • Jednoduché pripojenie dvomi vodičmi pre všetky merania
 • Funkcia automatického vypnutia predlžuje výdrž batérií
 • Nastaviteľný čas v sekundách pre krokový test
 • Komunikácia prostredníctvom rozhrania HART

Model Fluke 710 je vybavený vstavaným modemom HART slúžiacim k prenášaniu nasledujúcich príkazov rozhrania HART:

Čítanie informácií snímača PV
Čítanie informácií výstupu PV
Čítanie a zápis typu jednotky PV, ID názve tagu, deskriptora a správy
Čítanie a zápis rozsahov PV (horná a dolná)
Vstup / opustenie režimu pevného prúdu
Nastavenie nulovej odchýlky
Trimovanie nuly DAC (prúdový výstup 4 mA)
Trimovanie zosilnenie DAC (prúdový výstup 20 mA)
Príkazy rozhrania HART pre ventily

Model 710 obsahuje tieto jedinečné príkazy rozhrania HART podporujúce činnosť ovládacích ventilov:

 • Auto-trim regulátora ventilov

Navyše, Fluke 710 ponúka:

 • Zaznamenávanie údajov HART v teréne. Po zaznamenaní v teréne môže softvér ValveTrack ™ nahrať konfiguráciu HART až do 20 zariadení HART vo vašom závode a výstupné údaje vo exportovať vo formáte .csv alebo .txt
 • Záznam merania slučky a údaje HART môžu byť priradené ku konkrétnemu prevodníku na riešenie problémov a ladenie slučky. Funkcia záznamu údajov ponúka voliteľné snímanie s intervalmi záznamu 1 až 6 sekúnd a záznamovou kapacitou 4910 záznamov alebo 99 jednotlivých relácií. Každý záznam obsahuje meranie mA a všetky štyri procesné premenné.
Funkcie mA generovanie, mA simulácia, mA meranie, mA meranie s napájaním sľučky a meranie napätia.
Rozsahy mA (0 až 24 mA) a napätie (0 až 30 VDC)
Rozlíšenie 1 µA pre prúd a 1 mV pre napätie
Presnosť 0.01% +/- 2 číslice, všetky rozsahy (pri 23° +/- 5°C)
Prevádzková teplota -10 °C až 55 °C
Vlhkosť 10 až 95% nekondenzujúca
Stabilita 20 ppm z rozsahu/°C od -10°C do 18°C a 28°C až 55°C
Displej 128 x 64 pixelov, LCD grafický s podsvietením
Napájanie 6 AAA alkalických batérií
Výdrž batérií 40 h pri typickom používaní
Napájanie sľučky 24 VDC pri 20mA
Ochrana proti prepätiu 240 VAC
Ochrana preťaženia prúdom 28 mA DC
EMC EN61326 Príloha A (Prenosné prístroje)
Rozmery 15 cm x 9 cm x 3 cm
Hmotnosť 0.3 kg
Príslušenstvo kalibračný certifikát s nadväznosťou na NIST, batérie, testovacie vodiče a návod
Záruka 3 roky
Názov Popis
Fluke 710
 • Fluke 710 Kalibrátor HART ventilov a prúdovej sľučky
 • 754-8016 Alligator konektory
 • 75X-8014 Sada vodičov
 • TP220-4201 Testovacie konektory
 • AC280-5001 Háčikové konektory
 • Lemo/USB kábel na prenos údajov
 • ValveTrack softvér zdarma na stiahnutie
 • Mäkké púzdro
 • 6 AAA batérií (inštalované)
 • Návod

Dokument

Jazyk

Katalógový list Fluke 710 CS Flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools   EN flag