Fluke 725Ex Iskrovo bezpečný multifunkčný prevádzkový kalibrátor

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

Výkonný multifunkčný kalibrátor do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

V kombinácii s jedným z (8) tlakových modulov Fluke-700PEx je kalibrátor 725Ex schopný kalibrovať takmer akýkoľvek procesný prístroj, ktorý bude pravdepodobne potrebovať servis v oblasti, kde môže byť prítomná výbušná atmosféra.

Meranie a generovanie mA, voltov, teploty (RTD a termočlánky), frekvencie, odporu a tlaku pomocou voliteľných tlakových modulov.

Fluke 725Ex Iskrovo bezpečný multifunkčný kalibrátor je výkonné, multifunkčné kalibračné riešenie, ktoré ponúka:

 • ATEX II 1 G Ex ia IIB 171 ° C KEMA 04ATEX 1303X
 • Zhoda I.S. Class I, Division 1 Groups B-D, 171°C
 • Merajte napätie DC, mA, RTD, termočlánky, frekvencie a ohmy
 • Napájanie alebo simulácia voltov DC, mA, RTD, termočlánkov, frekvencie a odporu
 • Dvojkanálové meranie a simulácia zároveň pre kalibráciu snímačov
 • Vstavané napájanie skúšaných prevodníkov sľučkou
 • Uloženie často používaných testovacích nastavení na neskoršie použitie
 • Meranie tlaku až 200 bar pomocou ktoréhokoľvek z 8 iskrovo bezpečných tlakových modulov Fluke 700PEx
 • Funkcia testovania tlakového spínača na snímanie hodnôt zoptutia, rozopnutia a pásma medzi týmito hodnotami
 • Kompaktná veľkosť a hmotnosť
 • Jednoduché užívateľské rozhranie s tlačidlami
 • Robustné a spoľahlivé riešenie na použitie v teréne
Presnosť merania
Napätie DC
30.000 V  0.02%+ 2 číslice (horná časť displeja)
10.000 V  0.02%+ 2 counts (dolná časť displeja)
90.00 mV  0.02%+ 2 číslice
-10.00 mV až 75.00 mV  0.025 % + 1 číslica (cez TC konektor)
Prúd DC
24.000 mA  0.02%+ 2 číslice
Odpor
0.0 až 400.0 Ω  0.1Ω (4-vodičovo), 0.15Ω (2- a 3-vodičovo)
401 až 1500 Ω  0.5Ω (4-vodičovo), 1Ω (2- 3-vodičovo)
1500 až 3200 Ω  1Ω (4-vodičovo), 1.5Ω (2- a 3-vodičovo)
Frekvencie
2.0 až 1000.0 CPM  0.05 % + 1 číslica
1.0 až 1100.0 Hz  0.05 % + 1 číslica
1.00 až 10.00 kHz  0.05 % + 1 číslica
Citlivosť  1 V špička – špička – minimum
Tlak
Presnosť  od 0.025% z rozsahu s použítím iskrovo bezpečných modulov
 (Pre bližšie informácie pozrite brožúru k modulom 750P)
 Moduly sú dostupné vo verziách: diferenčný, pretlakový, podtlakový, absolútny, duálny a vysoko tlakový.

 

Presnosť simulácie
Napätie DC
100.00 mV  0.02%+2 číslice
10.000 V  0.02%+2 číslice
-10.00 mV až 75.00 mV  0.025 % + 1 číslica (cez TC konektor)
Prúd DC
24.000 mA (Source)  0.02%+ 2 číslice
24.000 mA (Simulate)  0.02%+ 2 číslice
Odpor
15.0 až 400.0 Ω  0.15 Ω (budiaci prúd 0.15 až 0.5 mA), 0.1 Ω (budiaci prúd 0.5 až 2 mA)
401 až 1500 Ω  0.5 Ω(budiaci prúd 0.05 až 0.8 mA)
1500 až 3200 Ω  1 Ω(budiaci prúd 0.05 až 0.4 mA)
Frekvencie
2.0 až 1000.0 CPM  0.05%
1.0 až 1100.0 Hz  0.05%
1.00 až 10.00 kHz  0.25%
Tvar vlny:  5 V špička – špička obdĺžnikový, -0.1 V offset

 

Odporové snímače teploty a termočlánky
Presnosť merania:
NI-120  0.2 °C
PT-100 (385)  0.33 °C
PT-100 (393)  0.3 °C
PT-100 (JIS)  0.3 °C
PT-200 (385)  0.2 °C
PT-500 (385)  0.3 °C
PT-1000 (385)  0.2 °C
Rozlíšenie:  0.1 °C
J:  0.7 °C
K:  0.8 °C
T:  0.8 °C
E:  0.7 °C
R:  1.8 °C
S:  1.5 °C
B:  1.4 °C
L:  0.7 °C
U:  0.75 °C
N:  0.9 °C
Rozlíšenie  J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F
XK  0.6°C
BP  1.2°C
Presnosť simulácie:
NI-120  0.2 °C
PT-100 (385)  0.33 °C
PT-100 (393)  0.3 °C
PT-100 (JIS)  0.3 °C
PT-200 (385)  0.2 °C
PT-500 (385)  0.3 °C
PT-1000 (385)  0.2 °C
Rozlíšenie:  0.1 °C
Poznámka  Presnosť uvedená pre 4 – vodič. zapojenie
J:  0.7 °C
K:  0.8 °C
T:  0.8 °C
E:  0.7 °C
R:  1.4 °C
S:  1.5 °C
B:  1.4 °C
L:  0.7 °C
U:  0.75 °C
N:  0.9 °C
Rozlíšenie  J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C
XK  0.6°C
BP  1.2°C

 

Špecifikácia
Nábehová funkcia
Simulácia funkcie Napätie, prúd, odpor, frekvencia, teplota
Nábeh  Pomalý nábeh, rýchly nábeh, 25% kroky nábehu
Napájanie sľučky
Napätie:  12 V
Presnosť:  10%
Max. prúd:  22 mA, ochrana proti skratu
Funkcie krokovania
Simulácia funkcie Napätie, prúd, odpor, frekvencia, teplota
Kroky  25% z rozsahu, 100% z rozsahu

 

Bezpečnostné parametre
Splnené normy
ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C
I.S. Class I, Division 1 Groups B-D

 

Mechanické a všeobecné parametre
Veľkosť
 130 x 236 x 61 mm
Hmotnosť
 0.85 kg
Napájanie
 4 AA alkalické batérie
Záruka 3 roky
Výmena batérií
 Oddelený priestor na batérie, dostupný bez porušenia kalibračnej plomby
Konektory na boku kalibrátora
Konektor pre tlakové moduly

 

700P01EX Diferenčný tlakový modul (25 mbar)
700P05EX Pretlakový modul (2 bar)
700P06EX Pretlakový modul (7 bar)
700P09EX Pretlakový modul (100 bar)
700P24EX Diferenčný tlakový modul kvapalinový (1000 mbar)
700P27EX Pretlakový modul (20 bar)
700P29EX Pretlakový modul (200 bar)
Fluke 700PCK Sada pre kalibráciu tlakových modulov
700PA4EX Absolútny tlakový modul (1000 mbar)
Fluke 725Ex Multifunkčný iskrovo bezpečný prevádzkový kalibrátor – v štandarnej dodávke

 • Jedna sada AC72 alligator konektorov
 • Jedna sada tesovacích vidičov
 • Jedna sada TL 75 testovacích vodičov
 • Návod
 • Kalibračný certifikát s nadväznosťou NIST

Dokument

Jazyk

Katalógový list 725Ex  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools EN flag