Fluke 729 Automatický kalibrátor tlaku

Fluke 729 Automatický kalibrátor tlaku
Fluke 729 Automatický kalibrátor tlaku so vstavanou pumpouFluke 729 Automatický kalibrátor tlaku s aplikáciou Fluke ConnectFluke 729729 Automatický kalibrátor tlaku
729 Automatický kalibrátor tlaku

Fluke 729 Automatický prevádzkový dokumentačný kalibrátor tlaku

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Automatický kalibrátor tlaku Fluke 729 bol navrhnutý špeciálne pre procesných technikov na zjednodušenie procesu kalibrácie tlaku aby poskytol rýchlejšie a presnejšie výsledky kalibrácií. Technici poznajú, že kalibrácia tlaku môže byť časovo náročná úloha, ale model 729 so vstavanou elektrickou pumpou, ktorá zabezpečuje automatické generovanie a riadenie tlaku v ľahko použiteľnom robustnom prenosnom balení im ich prácu uľahčuje. Fluke 729 vie automaticky kalibrovať prevodníky tlaku vo viacerých bodoch a zároveň dokumentovať ich výsledky. Pre kalibráciu stačí zadať počiatočný a koncový bod, počet testovaných bodov a maximálnu odchýlku. Ostatné urobí kalibrátor Fluke 729 za Vás. Vstavané komunikačné rozhranie HART umožňuje nastavenie HART prevodníkov, jednoduchú HART konfiguráciu a možnosť nastavenia hodnôt pre 0% a 100%.

 • Automatické generovanie tlaku do 20 bar.
 • Jednoduchá dokumentácia kalibrácie pomocou vstavaných vzorových procedúr
 • Automaticke jemné nastavenie tlaku
 • Meranie, generovanie signálov 4 až 20 mA
 • Napájanie sľučky 24V
 • Jasný dvoj/troj kanálový farebný grafický displej
 • Komunikácia HART pre testovanie smart prevodníkov
 • Vstavaná funkcia pre kontrolu netesnosti v systéme
 • Robustný prenosný dizajn so štandardnou 3 – ročnou zárukou
 • Kompatibilita s aplikáciou Fluke Connect®
 • Meranie teploty s voliteľným snímačom teploty 720RTD
 • Meranie V dc pre kalibráciu prevodníkov s napäťovým výstupom 1 V dc až 5 V dc
 • Kompatibilý s externými tlakovými modulmi série 700 a 750
 • Nahrávanie výsledkov kalibrácie do softvéru DPCTrack2™ – Softvér pre riadenie a správu kalibrácií
Technické parametre pre veličinu tlak*
Špecifikácia na 1 rok = 0.02% z rozsahu
Špecifikácia regulácie 0.005% minimálne z rozsahu
*Pozri návod pre detailnú špecifikáciu

 

Model
729 30G
Rozsah a rozlíšenie v Bar -0.82737 až 2.06842 bar
Rozsah a rozlíšenie v kPa -82.737 až 206.843 kPa
Poznámka Bez bezdrôtovej komunikácie
729 150G
Rozsah a rozlíšenie v Bar -0.8273 až 10.3421 bar
Rozsah a rozlíšenie v kPa -82.73 až 1034.21 kPa
Poznámka Bez bezdrôtovej komunikácie
729 300G
Rozsah a rozlíšenie v Bar  -0.8273 až 20.6843 bar
Rozsah a rozlíšenie v kPa  -82.73 až 2068.43 kPa
Poznámka Bez bezdrôtovej komunikácie
729 30G FC
Rozsah a rozlíšenie v Bar  -0.82737 až 2.06842 bar
Rozsah a rozlíšenie v kPa  -82.737 až 206.843 kPa
Poznámka Bezdrôtová komunikácia s Fluke Connect
729 150G FC
Rozsah a rozlíšenie v Bar  -0.8273 to 10.3421 bar
Rozsah a rozlíšenie v kPa  -82.73 to 1034.21 kPa
Poznámka Bezdrôtová komunikácia s Fluke Connect
729 300G FC
Rozsah a rozlíšenie v Bar  -0.8273 to 20.6843 bar
Rozsah a rozlíšenie v kPa  -82.73 to 2068.43 kPa
Poznámka Bezdrôtová komunikácia s Fluke Connect
Špecifikácia pre elektrické veličiny
Všetky parametre sú platné do 110% rozsahu, okrem 24 mA generovania a simulácie ktoré sú platné do 100% rozsahu
Rozsahy
mA meranie, generovanie a simulácia 0 mA až 24 mA
Volt dc meranie 0 V dc až 30 V dc
Rozlíšenie
mA dc meranie, generovanie a simulácia 1 μA
Volt dc meranie 1 mV
Presnosť 0.01% ±2 LSD všetky rozsahy (pri 23 °C ±5 °C)
Stabilita 20 ppm z rozsahu /°C od -10 °C do +18 °C a 28 °C do +50 °C
požadované napätie pri simulácii mA 12 V dc to 30 V dc
Napätie napájanie sľučky 24 V dc pri 20 mA
Meranie teploty len pre/100 Ω Pt(385) RTD -50 °C až 150 °C
Rozlíšenie teploty 0.01 °C
Presnosť merania teploty ±0.1 °C,  ±0.25 °C kombinovaná neistota pri použití voliteľného snímača teploty 720 RTD
Max. odpor záťaže 1200 Ω bez HART rezistora, 950 Ω so vstavanýml HART rezistorom
Mechanické parametre
Veľkosť 7 x 27.94 x 17.27 cm
Hmotnosť 2.95 kg
Krytie IP54
Špecifikácia okolitého prostredia
Prevádzková teplota -10 °C až 50 °C pre meranie, 0 °C až 50 °C pre reguláciu tlaku
Prevádzková teplota na batériu -10 °C až 40 °C
Batéria sa bude nabíjať len do 40 °C
Skladovacia teplota -40 °C až 60 °C
Prevádzková nadm. výška 3000 m
Nadm. výška pre skladovanie 13000 m
Bezdrôtová komunikácia (len pre 729 FC)
Certifikácia pre rádio frekvencie FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE
Rozsah bezdrôtových a rádiových signálov 2412 MHz až 2462 MHz
Tlakový modul Fluke 750P

Tlakový modul Fluke 750P

Tlakové moduly zo série 750P je možné objednať v rozsahoch od 2,5 mbar do 690 bar.

Pretlakové moduly majú jednen tlakový konektor a merajú tlak vo vzťahu k atmosférickému tlaku. Moduly diferenčného tlaku majú dve tlakové konektory a merajú rozdiel medzi aplikovaným tlakom medzi týmito konektormi. Každý modul je jasne označený pre rozsah tlaku a kompatibilitu médií. Všetky moduly obsahujú adaptéry NPT, metrické (BSP) a adaptéry M20. Kompatibilné so všetkými dokumentačnými, multifunkčnými a tlakovými kalibrátormi (vrátane kalibrátorov Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719 Pro, 719, 717 a starších 741, 743, 744, 701 a 702).

Rýchle a jednoduché meranie:

Tlakové moduly série Fluke 750P sa ľahko používajú. Na meranie tlaku pripojte tlakový modul k

zdroju tlaku alebo ručnej pumpe a potom pripojte kábel tlakového modulu ku kalibrátoru. Aplikovaním tlaku zo zdroja tlaku sa digitálne zobrazí nastavený tlak na kalibrátore. Stlačením tlačidla sa tlak môže zobraziť až v 11 rôznych jednotkách. Ak sa používa s prevádzkovými dokumentačnými kalibrátormi série 750, meranie tlaku môže byť označené dátumom / časom a uložené pre neskoršie vyhľadávanie. To šetrí čas, eliminuje chyby a podporuje dodržiavanie noriem a predpisov kvality.

Tlakový modul Fluke 750P v balení

Tlakový modul Fluke 750P v balení

 

Je možnosť vybrať z nasledovných typov modulov:

Diferenčné moduly
Pretlakové moduly
Vysokotlakové moduly
Absolútne moduly
Podtlakové moduly
Moduly s dvojitým rozsahom
Referenčné moduly
Iskrovo-bezpečné moduly

Špecifikácia Diferenčných modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750P00 0 až 2.5 mBar 30X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P017 0 až 25 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P02 0 až 70 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P22 0 až 70 mBar 3X 316 SS Suchý vzduch
750P03 0 až 350 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P23 0 až 350 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750P04 0 to 1 bar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P247 0 to 1 bar 4X 316 SS Suchý vzduch
Model Referenčná neistota4 Celková  neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750P00 ±0.15% ±0.3% ±0.35% ±0.25% ±0.30%
750P017 ±0.1% ±0.2% ±0.3% ±0.15% ±0.25%
750P02 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750P22 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750P03 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
750P23 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
750P04 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P247 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
Špecifikácia Pretlakových modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750P057 0 až 2 bar 4X 316 SS N/A
750P067 0 až 7 bar 4X 316 SS N/A
750P277 0 až 20 bar 4X 316 SS N/A
750P07 0 až 35 bar 4X 316 SS N/A
750P08 0 až 70 bar 3X 316 SS N/A
750P097 0 až 100 bar 3X 316 SS N/A
750P2000 0 až 140 bar 3X 316 SS N/A
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750P057 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P067 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P277 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P07 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P08 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P097 ±0.0175% ±0.035% ± 0.045% ±0.03% ±0.04%
750P2000 ±0.0175% ±0.035% ± 0.045% ±0.03% ±0.04%
Špecifikácia Vysoko-tlakových modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750P29 0 až 200 bar 3X 316 SS N/A
750P30 0 až 340 bar 3X 316 SS N/A
750P31 0 až 700 bar 2X 316 SS N/A
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750P29 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P30 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P31 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
Špecifikácia Absolútnych modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750PA3 0 až 350 mBar 4X 316 SS N/A
750PA47 0 až 1 bar 4X 316 SS N/A
750PA5 0 až 2 bar 4X 316 SS N/A
750PA6 0 až 7 bar 4X 316 SS N/A
750PA27 0 až 20 bar 4X 316 SS N/A
750PA7 0 až 35 bar 4X 316 SS N/A
750PA8 0 až 70 bar 3X 316 SS N/A
750PA9 0 až 100 bar 3X 316 SS N/A
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750PA3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA47 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA5 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA6 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA27 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA7 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA8 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA9 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
Špecifikácia podtlakových modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750PV3 -350 mBar 4X 316 SS Dry air
750PV4 -1 bar 4X 316 SS Dry air
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750PV3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PV4 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
Špecifikácia modulov s dvojitým rozsahom
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750PD2 -70 až 70 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD3 -350 až 350 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD10 -700 až 700 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD4 -1 až 1 bar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD5 -1 až 2 bar 4X 316 SS
750PD50 -1 až 3.5 bar 4X 316 SS
750PD6 -1 až 7 bar 4X 316 SS
750PD7 -1 až 14 bar 4X 316 SS
750PD27 -1 až 20 bar 4X 316 SS
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750PD2 ±0.05% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750PD3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PD10 ±0.025% ±0.05% ±0.07% ±0.04% ±0.06%
750PD4 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD5 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD50 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD6 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD7 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD27 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
Špecifikácia referenčných modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750R045 0 až 1 bar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750R065 0 až 7 bar 4X 316 SS
750R27 0 až 20 bar 4X 316 SS
750R07 0 až 35 bar 4X 316 SS
750R085 0 až 70 bar 3X 316 SS
750R29 0 až 200 bar 3X 316 SS
750R30 0 až 340 bar 3X 316 SS
750R315 0 až 700 bar 2X 316 SS
750RD5 -1 až 2 bar 4X Suchý vzduch
750RD65 -0.8 až 7 bar 4X 316 SS
750RD27 -0.8 až 20 bar 4X 316 SS
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750R045 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R065 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R07 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R085 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R29 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R30 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R315 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD5 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD65 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
1. Celková neistota, % z rozsahu pre rozsah teplôt 0°C až +50°C, 1 – ročný interval. Celková neistota, 1.0% z rozsahu pre teplotný rozsah -10°C až 0°C, 1 – ročný interval. Pre rozsah -10°C až 0°C nie je špecif. 6 mesačný iterval.
2. Ne-korozívne plyny indikujú čistý suchý vzduch alebo iný nekorozívny plyn. 316-SS indikuje použiteľnosť s médiami kompatibilnými s nerezovou oceľou 316-SS.
3. Špecifikácia v % z rozhahu ak nie je uvedené inak.
4. Referenčná neistota je špecifikácia po kalibrácii na 24 hodín.
5. Ak je referenčný modul použitý s produktami s fixným rozlíšením (717, 718, 719 séria, 725 a 726) pridajte ±1 k všeobecnej špecifikácii presnosti.
6. Tlak. preťažiteľnosť indikujem násobok z rozsahu snímača pri ktorom dôjde k jeho zničeniu.
7. V tomto rozsahu sú dostupné Iskrovo-bezpečné tlakové moduly.

 

FLK-729 30G Fluke 729 30G, 2 Bar Automatický kalibrátor tlaku

 • rozsah 2 bar, bez bezdrôtovej komunikácie
FLK-729 150G Fluke 729 150G, 10 Bar Automatický kalibrátor tlaku

 • rozsah 10 bar, bez bezdrôtovej komunikácie
FLK-729 300G Fluke 729 300G, 20 Bar Automatický kalibrátor tlaku

 • rozsah 20 bar, bez bezdrôtovej komunikácie
FLK-729 30G FC Fluke 729 30G FC, 2 Bar Automatický kalibrátor tlaku s komunikáciou Fluke Connect

 • rozsah 2 bar s bezdrôtovou komunikáciou Fluke Connect
FLK-729 150G FC Fluke 729 150G FC, 10 Bar Automatický kalibrátor tlaku s komunikáciou Fluke Connect

 • rozsah 10 bar s bezdrôtovou komunikáciou Fluke Connect
FLK-729 300G FC Fluke 729 300G FC, 20 Bar Automatický kalibrátor tlaku s komunikáciou Fluke Connect

 • rozsah 20 bar s bezdrôtovou komunikáciou Fluke Connect
Fluke 720RTD Odporový snímač teploty pre kalibrátory 721 a 719Pro
Fluke-720URTDA Univerzálny adaptér pre odporové snímače teploty a kalibrátory 721 a 719Pro
750Pxx Externé tlakové moduly

Dokument

Jazyk

Katalógový list Fluke 729 EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools EN flag
Tlakové moduly 750P EN flag