Kalibračný systém Fluke Calibration ADCS-601

Kalibrační systém ADCS-601

Kalibrační systém pre rozsahy pitot-statických systémov

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Stolný kalibračný systém pre absolútne a diferenčné tlaky s rozsahmi používanými u pitot-statických systémov.

Upozornenie: Výroba ukončená!

Systém ADCS-601 sa skladá z dvoch automatických tlakových štandardov s prekrývajúcimi sa rozsahmi, ktoré pokrývajú celý tlakový rozsah. Automatický piestový tlakomer PG7601 pokrýva rozsah od 15 do 380 kPa (4.5 až 120 inHg). Rozsah kalibrátora PG7601 je rozšírený na 1 kPa (0,3 inHg) silovým vyváženým piestovým meradlom FPG8601 s automatickým riadením tlaku. Súčasťou systému sú aj vákuové čerpadlá a vákuové meracie prístroje, ktoré podporujú prevádzku v absolútnom režime. Monitor referenčného tlaku RPM4 je súčasťou dodávky, ten umožňuje porovnávanie tlakových štandardov FPG8601 a PG7601.

Vlastnosti:

  • Kalibrácia v rozsahu Pitot-statických systémov na najvyššej úrovni presnosti
  • Plná automatizácia priebehu kalibrácie, vrátane regulácie tlaku a odpočtov hodnôt referenčného a skúšaného prístroja

 

Dokument

Jazyk

Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag