MS pyranometre

Meranie celkového žiarenia

EKO Instruments špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Pyranometre EKO merajú celkovú energiu slnečného žiarenia, tada základnú veličinu vo väčšine javov súvisiacich s počasím zemského klimatického systému. Pyranometre EKO sa používajú prevažne vo fotovoltaických a solárnych tepelných aplikáciach, taktiež pre meteorologické a klimatologické aplikácie. Tiež sa používajú pri skúmaní ekológie rastlín (PAR – Photosynthetically active radiation, resp. FAR – fotosynteticky aktívna radiácia), pri skúškach trvanlivosti materiálov, atď.
Technológia merania je založená na termoelektrickom detektore, ktorý má plochú spektrálnu odozvu a polgulovité zorné pole. Preto sa pyranometre tiež nazívajú globálne širokopásmové senzory. Merajú celkové horizontálne žiarenie (GHI), difúzne horizontálne žiarenie (DHI) a celkové naklonené žiarenie (GTI).

  • štúdie energetických slnečných zásob
  • meranie slnečného žiarenia vo fotovoltike
  • solárny referenčný snímač pre výskum FV a monitoring výkonnosti
  • globálne žiarenie, odrazené žiarenie, priame žiarenie
  • testovanie materiálov vo vonkajšom prostredí
  • presné meranie slnečného žiarenia
MS-802(F) MS-402(F) MS-410 MS-602
Klasifikace ISO 9060 (třída) střední první první druhá
Doba odezvy (95%) <5 s <8 s <18 s <17 s
Posun nuly – tepelné záření (200 W/m²) +6 W/m² +6 W/m² +6 W/m² +10 W/m²
Posun nuly – změna teploty (5 K/hod) <2 W/m² <2 W/m² <2 W/m² <6 W/m²
Nestabilita (změna/rok) <0,5 % <0,5 % <1,5 % <1,7 %
Nelinearita (při 1000 W/m²) <0,2 % <0,2 % <1 % <1,5 %
Směrová odezva (při 1000 W/m²) <10 W/m² <20 W/m² <20 W/m² <25 W/m²
Spektrální selektivita (0,35 – 1,5 μm) <1 % <1 % <1 % <1 %
Teplotní odezva (pro 50 °C) <1 % <1 % <2 % <2 %
Odezva náklonu (při 1000 W/m²) <0,2 % <0,2 % <2 % <2 %
Citlivost (μV/W/m²) 7 7 7 7
Impedance (Ω) 500 500 20 – 140 20 – 140
Provozní teplota (°C) -40…80 -40…80 -40…80 -40 – 80
Rozsah vlnových délek (nm) (propustnost > 50 %) 305…2800 305…2800 305…2800 305…2800

Dokument

Jazyk

Přehledový prospekt „Eko_instr_prehled_scr.pdf“ CS Flag