Teplotné multiplexory MTL830

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Nová generace multiplexerů řady MTL830C
Nová generace multiplexerů řady MTL830C

Eaton-MTL špecialista

Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

Multiplexory radu MTL830 s výstupom Modbus RTU odstraňujú nutnosť oddelenia každej prístrojovej sľučky. Informácie o stave snímačov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa prenášajú zbernicou do prostredia bez nebezpečenstva výbuchu. Týmto spôsobom sa dá ušetriť až 50% nákladov na kabeláž. Nový MTL838C-MBT ponúka pripojenie ethernet s Modbus TCP

  • Úspora nákladov na kabeláž v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
  • Skrátenie času inštalácie, úspora priestoru a hmotnosti
  • Okamžitá detekcia vzniknutých problémov
  • Detekcia poruchy snímača a možnosť „fail-safe“ reakcie
  • Výstup do riadiaceho systému cez sériovú komunikáciu
  • Úspora analógových vstupných kariet riadiaceho systému

Nová generácia multiplexorov radu MTL830C je určená na meranie teploty v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 0. Nové konstrukčné vyhotovenie zjednodušuje inštaláciu a údržbu a spĺňa európsku smernicu RoHS. Vďaka multiplexoru MTL830 nemusíte oddeľovať každý teplomer samostatným oddeľovačom. Signály zo skupiny teplotných snímačov sú vedené jedným párom krútenej dvojlinky do bezpečného prostredia. Dosiahne sa tým až 50% úspora nákladov na inštaláciu. Ďaľšou úsporou je zmenšenie počtu teplotných vstupov v riadiacom systéme a zmenšenie veľkosti rozvádzača.

Multiplexor MTL831C je navrhnutý na montáž v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 0 s krytím IP65 v blízkosti snímačov. Podporuje mV signály, signály z termočlánkov a odporových teplomerov. V bezpečnom prostredí je prijímač MTL838C, ktorý spracováva údaje z vysielača MTL831C a cez sériovú linku ich odovzdáva do PLC, PC alebo DCS protokolom Modbus RTU. Prepojenie medzi vysielačom a prijímačom je jedným párom vodičov, ktoré prenášajú dáta a zároveň napájajú vysielač až do vzdialenosti 1km. Ak je vysielač umiestnený v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, musí byť oddelený od prijímača cez iskrovo bezpečný oddeľovač MTL5553. Na jednej zbernici RS485 môžu byť súčasne staré multiplexery MTL838B a nové typu MTL838C. Nový model MTL838C-MBT ponúka pripojenie ethernet s Modbus TCP.

Zapojením dvoch vysielačov a jedného prijímača prenáša multiplexor stav 32 snímačov. Znižuje tým počet vodičov vedúcich do výbušného prostredia na jeden pár. Pri termočlánkoch sa tak ušetrí množstvo drahých kompenzačných vedení. Pri troj a štvor vodičových odporových teplomeroch sú vodiče ukončené na vysielači a niesu potrebné ďaľšie prepojovacie prvky.

Product Code Description Downloads
intrinsically safe logo Symbol denotes that the equipment is suitable for use in hazardous area applications.
fsm logo Symbol denotes that the product has been assessed for functional safety applications
MTL830C  Temperature Multiplexer system with Modbus RTU receiver Datasheet  Software
MTL830C-MBT  Temperature Multiplexer system with Modbus TCP receiver Datasheet
MTL831C  Analog transmitter Manual  Firmware
MTL838C Receiver, Modbus/RS485 output Manual  Firmware
INM MTL838C-MBF Modbus Implementation Instruction Manual Manual
INM MTL83xC LLMUX MTL83xC LLMUX emulation manual Manual
INM MTL83xC Modbus MTL83xC Modbus PC software manual Manual
MTL838C-MBT  Receiver, ModbusTCP/Ethernet output Manual
FCS-9616/9632  Process JBs datasheet Datasheet
Customer Drawings
FCS-1000  Gland Details File
FCS-9616  Process JB for 1 x MTL831C polished stainless steel File
FCS-9632  Process JB for 2 x MTL831C polished stainless steel File