Teplotné multiplexory MTL830

Eaton-MTL

Multiplexory radu MTL830 s výstupom MODBUS odstraňujú nutnosť oddelenia každej prístrojovej sľučky. Informácie o stave snímačov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa prenášajú zbernicou do prostredia bez nebezpečenstva výbuchu. Týmto spôsobom sa dá ušetriť až 50% nákladov na kabeláž.

  • Úspora nákladov na kabeláž v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
  • Skrátenie času inštalácie, úspora priestoru a hmotnosti
  • Okamžitá detekcia vzniknutých problémov
  • Detekcia poruchy snímača a možnosť „fail-safe“ reakcie
  • Výstup do riadiaceho systému cez sériovú komunikáciu
  • Úspora analógových vstupných kariet riadiaceho systému

Nová generácia multiplexorov radu MTL830C je určená na meranie teploty v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 0. Nové konstrukčné vyhotovenie zjednodušuje inštaláciu a údržbu a spĺňa európsku smernicu RoHS. Vďaka multiplexoru MTL830 nemusíte oddeľovať každý teplomer samostatným oddeľovačom. Signály zo skupiny teplotných snímačov sú vedené jedným párom krútenej dvojlinky do bezpečného prostredia. Dosiahne sa tým až 50% úspora nákladov na inštaláciu. Ďaľšou úsporou je zmenšenie počtu teplotných vstupov v riadiacom systéme a zmenšenie veľkosti rozvádzača.

Multiplexor MTL831C je navrhnutý na montáž v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 0 s krytím IP65 v blízkosti snímačov. Podporuje mV signály, signály z termočlánkov a odporových teplomerov. V bezpečnom prostredí je prijímač MTL838C, ktorý spracováva údaje z vysielača MTL831C a cez sériovú linku ich odovzdáva do PLC, PC alebo DCS protokolom MODBUS.  Prepojenie medzi vysielačom a prijímačom je jedným párom vodičov, ktoré prenášajú dáta a zároveň napájajú vysielač až do vzdialenosti 1km. Ak je vysielač umiestnený v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, musí byť oddelený od prijímača cez iskrovo bezpečný oddeľovač MTL5553. Na jednej zbernici RS485 môžu byť súčasne staré multiplexery MTL838B a nové typu MTL838C.

Zapojením dvoch vysielačov a jedného prijímača prenáša multiplexor stav 32 snímačov. Znižuje tým počet vodičov vedúcich do výbušného prostredia na jeden pár. Pri termočlánkoch sa tak ušetrí množstvo drahých kompenzačných vedení. Pri troj a štvor vodičových odporových teplomeroch sú vodiče ukončené na vysielači a niesu potrebné ďaľšie prepojovacie prvky.

 Katalógový list  EN flag
Návod na inštaláciu MTL831C EN flag
Návod na inštaláciu MTL838C a MODBUS protokol EN flag
Konfiguračný program pre MTL83xC – návod EN flag