Program Additel Land

Additel Land
Additel Land Wireless

Základný komunikačný softvér

Additel špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Pomocou softvéru Additel Land si môžete stiahnuť výsledky skúšok uložených vo vnútornej pamäti kalibrátorov Additel do počítača a exportovať výsledky do súboru programu Excel.

Program existuje v dvoch verziách – pre bežné prístroje Additel Land a pre prístroje s bezdrôtovým pripojením Additel Land Wireless.

Je to bezplatný softvérový balík a je možné ho stiahnuť na adrese www.additel.com/Additel/Land alebo www.additel.com/Land Wireless for Additel 680W