Kalibračný program Additel ACal

Additel ACal

Softvérový balík na automatické alebo poloautomatické kalibrácie tlaku a riadenie vášho laboratória

Additel špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Additel ACal je výkonný softvérový balík určený na automatické alebo poloautomatické kalibrácie tlaku a riadenie vášho laboratória. Program ACal kombinuje funkcie automatizácie kalibrácie tlaku s funkciami správy a správy majetku, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu.

ACal sa dodáva v troch verziách: Basic, Professional a Network.

 • ACal Basic podporuje funkcie správy kalibrácií a správy úloh.
 • ACal Professional je inštalácia pre jeden počítač, ktorá kombinuje všetky funkcie základnej verzie s automatizačnými funkciami.
 • ACal Network uvádza verziu Professional na platforme pre viac užívateľov.

Vlastnosti programov:

 • Podporuje viac užívateľov a sieťové prostredie
 • Kalibrácia a správa meradiel
 • Jednoduché užívateľské rozhranie
 • Skenovanie a tlač QR kódov
 • Užívateľské oprávnenia a úrovne prístupu
 • Prednastavené konfigurácie kalibrácií
 • Môže kalibrovať rôzne tlakové prístroje
 • Môže kalibrovať niekoľko prístrojov naraz
 • Plánovanie kalibrácie a nastavovanie termínov
 • Správa a tvorba certifikátov
 • Prispôsobenie certifikátu
Špecifikácia Acal Network Acal   Professional Acal Basic
Sieťové funkcie Zdieľanie údajov x x
Viac používateľov x x
Dostupnosť upgradu Upgrade  na Acal Professional x x
Upgrade na Acal Network x
Podpora kalibrovaných prístrojov Typ Analogové tlakomery
Digitálne tlakomery
Prevodníky tlaku
Tlakové spínače
Plne automatická kalibrácia ×
Správa kalibrácií
Správa kalibrovaných prístrojov Info a správa
Pripomienka na dátum kalibrácie a plánovanie
Správa etalónov Info a správa
Pripomienka na dátum kalibrácie a plánovanie
Správa kalibračních úloh Sťahovanie úloh
Nahrávanie úloh
Čiarový kód Skenovanie ×
Vytváranie ×