Program Additel LogII

Additel Logll

Program pre ukladanie dát a ich záznam v reálnom čase

Additel špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Sofrware Additel Log II je program pre ukladanie a zobrazenie dát v reálnom čase alebo na získanie dát uložených v prístrojoch so schopnosťou záznamu dát. Dáta sú získavané káblom alebo pomocou bezdrôtového pripojenia podľa typu prístroja a softvéru.

Additel Log II je program pre ukladanie a zobrazenie dát v reálnom čase pre digitálne tlakomery série ADT681/ADT680W, digitálne tlakové kalibrátory série ADT672 a automatický ručný kalibrátor ADT760. Dáta zaznamenané a uložené prístrojom ADT681 vo verzii so záznamom dát možno stiahnuť z prístroja. Po uložení výsledkov je možné dáta exportovať do prispôsobiteľnej správy zobrazujúcej tlak a teplotu okolitého prostredia. Každý test v reálnom čase môže byť označený jedinečným menom záznamu.

Stiahnutie skúšobnej verzie je dostupné na nasledovnom odkaze: https://www.additel.com//downloads/LogII/Additel_LogII_Trial.zip