Ručný slučkový kalibrátor Additel 209/210

Ručný slučkový kalibrátor Additel 209 a 210

Ideálne nástroje pre kalibráciu prevádzkových slučiek

Additel špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk
  • Presnosť 0.01% (Model 210) / 0,03% (Model 209) z odčítania podľa typu kalibrátora
  • Malý a robustný ručný dizajn
  • Meranie, generovanie alebo simulácia slučkového prúdu
  • Meranie jednosmerného napätia
  • Súčasne zobrazenie mA a % z rozsahu
  • Funkcia spínača
  • Voliteľné funkcie rámp a krokov
  • Ľahko čitateľné zobrazenie a prívetivé užívateľské rozhranie
  • HART 250 Ω odpor v sérii s 24 V slučkou
  • ISO17025 Akreditovaný kalibračný certifikát

Nový rad kalibrátorov Additel 209 a 210 kombinujú jednoduché použitie a funkčnosť, čo z nich robí ideálne nástroje pre kalibráciu prevádzkových slučiek. ADT209 má presnosť 0,03% z odčítania, zatiaľ čo ADT210 má presnosť 0,01% z odčítania. Pokiaľ chcete generovať, simulovať alebo jednoducho merať, tento kalibrátor Additel bude vyhovovať vašim potrebám.

Vlastnosti slučkového kalibrátora Additel 209/210

ADT209 a ADT210 umožňujú meranie prúdu, napätia a spínače. Môžete tiež simulovať alebo generovať prúd. Stlačením tlačidla môžete prepínať funkcie: hodnoty nuly a rozsahu, automatického nájazdu rampy a kroku v celom rozsahu. Kalibrátor má veľkú, ľahko čitateľnú obrazovku, ktorá súčasne zobrazuje meranú hodnotu s rozpätím v %.

 

Meranie elektrických veličín
Rozsah Rozlíšenie Presnosť ADT209  Presnosť ADT210
Jednosmerné napätie 0 až 30 V 1 mV 0.03% z odčítania + 2mV 0.01% z odčítania + 2mV
Jednosmerný prúd 0 až 24 mA 1 µA 0.03% z odčítania + 2µA 0.01% z odčítania + 2µA
Test spínačov Vstupný odpor viac než  500 MΩ Hranica zopnutia: spodná <0.3V; horná: >2V
[1] 1MΩ vstupný odpor [2] Meranie prúdu prevodníka v slučke: 700Ω maximum
Generovanie elektrických veličín
Rozsah Rozlíšenie Presnosť ADT209  Presnosť ADT210
Jednosmerný prúd 0 až 24 mA 1 µA 0.03% z odčítania + 2µA 0.01% z odčítania + 2µA
Generovanie 700Ω/20 mA maximum
Simulácia Externe napájaná slučka 24V, maximum 30V, minimum 12V
Všeobecná špecifikácia
Napäťový limin 30V medzi svorkami alebo medzi svorkami a uzemnením
Funkcie merania Automatické krokovanie a nábehová fukncia, krok rozsahu
Displej VA LCD displej 52 x 52 mm
Napájanie slučky 24V
Napäťová ochrana 30V DC (240V AC)
Ochrana proti prepätiu 33 mA DC
Skladovacia teplota -20°C až 70°C
Prevádzkové podmienky -10 až 50°C, 95%RH
Prevádzková nadm. výška <3,000 m
Vibrácie/pád Náhodné 2G 5 až 500Hz, pád z 1 m
Napájanie Jedna 9V alkalická batéria (ANSI/NEDA 1604A alebo IEC) DC9V voliteľný adaptér
Prevádzková doba (typická) Výstupný mód: 18 h (12 mA/500Ω) Merací mód: 50 h
Veľkosť (DxŠxV) 163 x 83 x 41 mm
Hmotnosť 350 g
Kalibračný certifikát ISO17025 Akreditovaný kalibračný certifikát
Prehlásenie o zhode CE
Záruka 3 roky