Fluke 714B Kalibrátor termočlánkových snímačov teploty

Presný kalibrátor termočlánkov

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Kalibrátor termočlánkových snímačov teploty Fluke 714B je presný a jednoducho ovládateľný, kalibrátor.

 • Kalibrátor 714B meria a simuluje 17 rožnych typov termočlánkov a milivolty
 • Meranie 4 až 20 mA so súčasnou simuláciou teplotných signálov
 • Závesný magnet súčasťou dodávky
 • Konfigurovateľné nastavenia 0% a 100% signálu pre rýchly test linearity
 • Nastavenie Lineárneho nábehu a 25% krokovania
 • Podsvietený displej s dvoma zobrazenými hodnotami pre jednoduché vyhodnotenie merania
 • Nastavenia posledného merania sú uložené v pamäti a obnovené pri ďalšom zapnutí
 • 1-ročná a 2-ročná špecifikácia spolu s kalibračným certifikátom s nadväznosťou
Všeobecná špecifikácia
Max. napätie medzi ktorýmikoľvek konektormi a konektormi a uzemnením 30 V
Prevádzková teplota -10°C až 50°C
Skladovacia teplota -30°C až 60°C
Prev. nadm. výška 2,000 m
Sklad. nadm. výška 12,000 m
Relatívna vlhkosť (% RH prevádzková bez kondenzácie) Nekondenzujúca
90% (10°C až 30°C)
75% (30°C až 40°C)
45% (40°C až 50°C)
(Bez kondenzácie)
Vibrácie podľa MIL-T-28800E, Class 2
Test pádu 1 m
IP Krytie IEC 60529: IP52
Elektromagnetic. komp. IEC 61326-1, Portable
Bezpečnosť IEC 61010-1, Max 30 V to earth, Pollution Degree 2
Napájanie 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 batérie
Veľkosť 52.5 x 84 x 188.5 mm
Hmotnosť 515 g
DC mA Meranie
Rozsah 0-24 mA
Rozlíšenie 0.001 mA
Presnosť (% z meranej hodnoty + číslice) 0.010% + 2 μA
Teplotný koeficient ± (0.002% z mer. hodnoty + 0.002% z rozsahu) /°C ( < 18°C alebo >28°C)
Meranie a simulácia milivoltov
Rozlíšenie Rozsah Presnosť (% z meranej hodnoty +číslica)
-10 mV až 75 mV 0.01 mV 0.015 % + 10 μA
Teplotný koeficient ± (0.002% z mer. hodnoty + 0.002% z rozsahu) /°C ( < 18°C alebo >28°C))
Termočlánkové vstupy a výstupy
TC Typ Rozsah (°C) Meranie (°C) Simulácia (°C)
1 rok 2 roky 1 rok 2 roky
E -250 až 200 °C 1.3 2.0 0.6 0.9
-200 až -100 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
-100 až 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
600 až 1000 °C 0.4 0.6 0.2 0.3
N -200 až -100 °C 1.0 1.5 0.6 0.9
-100 až 900 °C 0.5 0.8 0.5 0.8
900 až 1300 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
J -210 až -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 až 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 až 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.3
K -200 až -100 °C 0.7 1.0 0.4 0.6
-100 až 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
400 až 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
1200 až 1372 °C 0.7 1.0 0.3 0.4
T -250 až -200 °C 1.7 2.5 0.9 1.4
-200 až 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 až 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
B 600 až 800 °C 1.3 2.0 1.0 1.5
800 až 1000 °C 1.0 1.5 0.8 1.2
1000 až 1820 °C 0.9 1.3 0.8 1.2
R -20 až 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 až 100 °C 1.5 2.2 1.1 1.7
100 až 1767 °C 1.0 1.5 0.9 1.4
S -20 až 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 až 200 °C 1.5 2.1 1.1 1.7
200 až 1400 °C 0.9 1.4 0.9 1.4
1400 až 1767 °C 1.1 1.7 1.0 1.5
C 0 až 800 °C 0.6 0.9 0.6 0.9
800 až 1200 °C 0.8 1.2 0.7 1.0
1200 až 1800 °C 1.1 1.6 0.9 1.4
1800 až 2316 °C 2.0 3.0 1.3 2.0
L -200 až -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 až  800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 až 900 °C 0.5 0.8 0.2 0.3
U -200 až 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 až 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
BP 0 až 1000 °C 1.0 1.5 0.4 0.6
1000 až 2000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
2000 až 2500 °C 2.0 3.0 0.8 1.2
XK -200 až 300 °C 0.2 0.3 0.2 0.5
300 až 800 °C 0.4 0.6 0.3 0.6
G 100 až 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 až 1500 °C 1.0 1.5 1.0 1.5
1500 až 2320 °C 2.0 3.0 1.6 2.4
D 0 až 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 až 1500 °C 1.0 1.5 1.0 1.5
1500 až 2315 °C 2.0 3.0 1.6 2.4
P 0 až 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 až 1395 °C 2.0 3.0 0.8 1.2
M -50 až 100 °C 1.0 1.5 0.4 0.6
100 až 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 až 1410 °C 2.0 3.0 0.8 1.2
Fluke 712B Fluke 712B Kalibrátor odporových snímačov teploty
Štandardné príslušenstvo:

 • Magnet na zavesenie
 • Batérie
 • Návod
 • Kalibračný certifikát s nadväznosťou
 • Testovacie vodiče
700TC2 Sada termočlánkových konektorov 700TC2
80PK-1 Káblový termočlánok (Typ K)
80PK-3A Povrchový snímač teploty
700TC1 Sada termočlánkových konektorov 700C1

Dokument

Jazyk

Katalógový list Fluke 714B EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools EN flag