Presný kalibrátor tlaku Fluke 721

Kalibrátor tlaku s dvoma tlakovými modulmi a možnosťou merania teploty

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Presný kalibrátor Fluke 721 je ideálny prístroj pre kalibráciu prietoku plynu. Vďaka dvom vstavaným tlakovým modulom umožňuje súčasne merať statický aj diferenčný tlak pomocou jedného prístroja.

Fluke 721 môže byť vybavený nízkotlakým modulom s rozsahom 1.1 bar alebo 2.48 bar a ktorýmkoľvek zo 7 vysokotlakých modulov s rozsahom 6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 bar.

 • Ideálny pre kalibrácie prietoku plynu
 • Dva vstavané tlakové moduly s presnosťou 0.025%
 • Vstup pre odporový snímač teploty Pt100 (voliteľné príslušenstvo)
 • Meria prúd 4 až 20 mA
 • Vstavané napájanie sľučky 24 V pre napájanie skúšaného snímača
 • Meranie napätia do 30 V DC
 • Možnosť pripojenia externých tlakových modulov 750P
 • Veľký podsvietený displej s možnosťou zobrazenia až 3 vstupov súčasne
 • Uloženie 5 nastavení prístrojov pre neskoršie použitie
Špecifikácia na 1 rok
Fluke-721-1601 Rozsah Rozlíšenie Presnosť
Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 1.1 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
-0.83 bar až 6.9 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-1603 Nízkotlakový modul
0.97 bar až 1.1 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
-0.83 bar až 20 bar 0.001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-1605 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 1.1 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
-0.83 bar až 34.5 bar 0.001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-1610 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 1.1 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar až 69 bar 0.001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-1615 Rozsah Rozlíšenie Presnosť
Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 1.1 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar až 103.4 bar 0.001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-1630 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 1.1 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar až 200 bar 0.01 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-1650 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 1.1 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar až 345 bar 0.01 bar 0.035% rozsahu
Fluke-721-3601 Rozsah Rozlíšenie Presnosť
Nízkotlakový modul
-0.97 bar až  2.48 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
-0.83 bar až 6.9 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-3603 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 2.48 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
-0.83 bar až 20 bar 0.001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-3605 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 2.48 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
-0.83 bar až 34.5 bar 0.001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-3610 Rozsah Rozlíšenie Presnosť
Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 2.48 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar to 69 bar 0.001 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-3615 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 2.48 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar až 103.4 bar 0.01 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-3630 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 2.48 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar to 200 bar 0.01 bar 0.025% rozsahu
Fluke-721-3650 Nízkotlakový modul
-0.97 bar až 2.48 bar 0.0001 bar 0.025% rozsahu
Vysokotlakový modul
0.00 bar až 345 bar 0.01 bar 0.035% rozsahu
Všeobecná špecifikácia
Obnovenie nastavení prístr. Posledné použité pri zapnutí
Špec. okol. prostredia Prevádzková teplota -10°C až +50°C
Skladovacia teplota (bez batérií) -20°C až +60°C
Nadm. výška 2,000 m
Krytie IP-40
Napájanie 6.0 V DC
Výdrž batérií >35 hod, typickej prevádzky
Napájanie (4) Štandardné AA batérie
Rozmery 20 x 11 x 5.8 cm
Hmotnosť 0,539 kg
Tlakové a iné konektory Dva 1/8″  NPT pre tlak. moduly, konektor pre exter. tlak. modul, konektor pre externý RTD
Meranie elektrických veličín a teploty (1 rok)
Funkcia Rozsah Rozlíšenie Presnosť
meranie mA 0 až 24 mA 0.001 mA ±0.015% z meranej hodnoty
±0.002mA
meranie V DC 0 až 30 V DC 0.001 V ±0.015% z meranej hodnoty
±0.002 V
Meranie teploty (RTD/ Ohm)1 -40°C až 150°C 0.01°C ±0.015% z meranej hodnoty
±0.02 ohm
±0.1°C
±0.25°C (±0.45°F) kombinovaná neistota pri použití voliteľného snímača 720 RTD
Napájanie sľučky 24 V N/A 24 mA prie 24 V
1. Meranie teploty vyžaduje voliteľný snímač Fluke-720RTD Pt-100 RTD
Vplyv teploty
Žiadny vplyv teploty na všetky funkcie v rozpätí 15°C až 35°C
Dodatočná chyba ±0.002% F.S./°C pre teploty mimo rozsahu 15°C až 35°C
Dostupné jednotky merania
psi, bar, mbar, kPa, kgcm2, cmH2O @ 4°C, cmH2O @ 20°C, mH2O @ 4°C, mH2O @ 20°C, inH2O @ 4°C, inH2O @ 20°C, inH2O @ 60°F, mmHg @ 0°C, inHg @ 0°C, ftH2O @ 4°C, ftH2O @ 20°C, ftH2O @ 60°F
Tlakový modul Fluke 750P

Tlakový modul Fluke 750P

Tlakové moduly zo série 750P je možné objednať v rozsahoch od 2,5 mbar do 690 bar.

Pretlakové moduly majú jednen tlakový konektor a merajú tlak vo vzťahu k atmosférickému tlaku. Moduly diferenčného tlaku majú dve tlakové konektory a merajú rozdiel medzi aplikovaným tlakom medzi týmito konektormi. Každý modul je jasne označený pre rozsah tlaku a kompatibilitu médií. Všetky moduly obsahujú adaptéry NPT, metrické (BSP) a adaptéry M20. Kompatibilné so všetkými dokumentačnými, multifunkčnými a tlakovými kalibrátormi (vrátane kalibrátorov Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719 Pro, 719, 717 a starších 741, 743, 744, 701 a 702).

Rýchle a jednoduché meranie:

Tlakové moduly série Fluke 750P sa ľahko používajú. Na meranie tlaku pripojte tlakový modul k

zdroju tlaku alebo ručnej pumpe a potom pripojte kábel tlakového modulu ku kalibrátoru. Aplikovaním tlaku zo zdroja tlaku sa digitálne zobrazí nastavený tlak na kalibrátore. Stlačením tlačidla sa tlak môže zobraziť až v 11 rôznych jednotkách. Ak sa používa s prevádzkovými dokumentačnými kalibrátormi série 750, meranie tlaku môže byť označené dátumom / časom a uložené pre neskoršie vyhľadávanie. To šetrí čas, eliminuje chyby a podporuje dodržiavanie noriem a predpisov kvality.

Tlakový modul Fluke 750P v balení

Tlakový modul Fluke 750P v balení

 

Je možnosť vybrať z nasledovných typov modulov:

Diferenčné moduly
Pretlakové moduly
Vysokotlakové moduly
Absolútne moduly
Podtlakové moduly
Moduly s dvojitým rozsahom
Referenčné moduly
Iskrovo-bezpečné moduly

Špecifikácia Diferenčných modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750P00 0 až 2.5 mBar 30X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P017 0 až 25 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P02 0 až 70 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P22 0 až 70 mBar 3X 316 SS Suchý vzduch
750P03 0 až 350 mBar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P23 0 až 350 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750P04 0 to 1 bar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750P247 0 to 1 bar 4X 316 SS Suchý vzduch
Model Referenčná neistota4 Celková  neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750P00 ±0.15% ±0.3% ±0.35% ±0.25% ±0.30%
750P017 ±0.1% ±0.2% ±0.3% ±0.15% ±0.25%
750P02 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750P22 ±0.050% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750P03 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
750P23 ±0.02% ±0.04% ±0.05% ±0.035% ±0.04%
750P04 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P247 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
Špecifikácia Pretlakových modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750P057 0 až 2 bar 4X 316 SS N/A
750P067 0 až 7 bar 4X 316 SS N/A
750P277 0 až 20 bar 4X 316 SS N/A
750P07 0 až 35 bar 4X 316 SS N/A
750P08 0 až 70 bar 3X 316 SS N/A
750P097 0 až 100 bar 3X 316 SS N/A
750P2000 0 až 140 bar 3X 316 SS N/A
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750P057 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P067 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P277 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P07 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P08 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P097 ±0.0175% ±0.035% ± 0.045% ±0.03% ±0.04%
750P2000 ±0.0175% ±0.035% ± 0.045% ±0.03% ±0.04%
Špecifikácia Vysoko-tlakových modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750P29 0 až 200 bar 3X 316 SS N/A
750P30 0 až 340 bar 3X 316 SS N/A
750P31 0 až 700 bar 2X 316 SS N/A
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750P29 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P30 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
750P31 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ±0.04%
Špecifikácia Absolútnych modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750PA3 0 až 350 mBar 4X 316 SS N/A
750PA47 0 až 1 bar 4X 316 SS N/A
750PA5 0 až 2 bar 4X 316 SS N/A
750PA6 0 až 7 bar 4X 316 SS N/A
750PA27 0 až 20 bar 4X 316 SS N/A
750PA7 0 až 35 bar 4X 316 SS N/A
750PA8 0 až 70 bar 3X 316 SS N/A
750PA9 0 až 100 bar 3X 316 SS N/A
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750PA3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA47 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA5 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA6 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA27 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA7 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA8 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PA9 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
Špecifikácia podtlakových modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750PV3 -350 mBar 4X 316 SS Dry air
750PV4 -1 bar 4X 316 SS Dry air
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750PV3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PV4 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
Špecifikácia modulov s dvojitým rozsahom
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750PD2 -70 až 70 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD3 -350 až 350 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD10 -700 až 700 mBar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD4 -1 až 1 bar 4X 316 SS Suchý vzduch
750PD5 -1 až 2 bar 4X 316 SS
750PD50 -1 až 3.5 bar 4X 316 SS
750PD6 -1 až 7 bar 4X 316 SS
750PD7 -1 až 14 bar 4X 316 SS
750PD27 -1 až 20 bar 4X 316 SS
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750PD2 ±0.05% ±0.1% ±0.15% ±0.075% ±0.125%
750PD3 ±0.03% ±0.06% ±0.07% ±0.05% ±0.06%
750PD10 ±0.025% ±0.05% ±0.07% ±0.04% ±0.06%
750PD4 ±0.0175% ±0.035% ±0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD5 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD50 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD6 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD7 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
750PD27 ± 0.0175% ± 0.035% ± 0.045% ±0.03% ± 0.04%
Špecifikácia referenčných modulov
Model Parameter / rozsah Tlak. preťažiteľnosť6 Hi port médium2 Lo port médium2
750R045 0 až 1 bar 3X Suchý vzduch Suchý vzduch
750R065 0 až 7 bar 4X 316 SS
750R27 0 až 20 bar 4X 316 SS
750R07 0 až 35 bar 4X 316 SS
750R085 0 až 70 bar 3X 316 SS
750R29 0 až 200 bar 3X 316 SS
750R30 0 až 340 bar 3X 316 SS
750R315 0 až 700 bar 2X 316 SS
750RD5 -1 až 2 bar 4X Suchý vzduch
750RD65 -0.8 až 7 bar 4X 316 SS
750RD27 -0.8 až 20 bar 4X 316 SS
Model Referenčná neistota4 Celková neistota
1-rok
(15-35°C)
Celková neistota
1-rok1
Celková neistota
6-mesiacov
(15-35°C)
Celková neistota
6-mesiacov1
750R045 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R065 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R07 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R085 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R29 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R30 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750R315 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD5 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD65 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
750RD27 ±0.01% FS ±0.02% FS ±0.04% FS ±0.015% FS ±0.035% FS
1. Celková neistota, % z rozsahu pre rozsah teplôt 0°C až +50°C, 1 – ročný interval. Celková neistota, 1.0% z rozsahu pre teplotný rozsah -10°C až 0°C, 1 – ročný interval. Pre rozsah -10°C až 0°C nie je špecif. 6 mesačný iterval.
2. Ne-korozívne plyny indikujú čistý suchý vzduch alebo iný nekorozívny plyn. 316-SS indikuje použiteľnosť s médiami kompatibilnými s nerezovou oceľou 316-SS.
3. Špecifikácia v % z rozhahu ak nie je uvedené inak.
4. Referenčná neistota je špecifikácia po kalibrácii na 24 hodín.
5. Ak je referenčný modul použitý s produktami s fixným rozlíšením (717, 718, 719 séria, 725 a 726) pridajte ±1 k všeobecnej špecifikácii presnosti.
6. Tlak. preťažiteľnosť indikujem násobok z rozsahu snímača pri ktorom dôjde k jeho zničeniu.
7. V tomto rozsahu sú dostupné Iskrovo-bezpečné tlakové moduly.

 

Názov Popis
Fluke-721-1601 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 6,9 bar

Štandardné príslušenstvo pre všetky modely:

 • Púzdro
 • 4 ks batérií typu AA
 • Návod
 • Kalibračný certifikát s nadväznosťou
 • Testovacie vodiče
Fluke-721-1603 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 20 bar
Fluke-721-1605 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 34,5 bar
Fluke-721-1610 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 69 bar
Fluke-721-1615 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 103,4 bar
Fluke-721-1630 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 200 bar
Fluke-721-1650 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 1,1 bar a 345 bar
Fluke-721-3601 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 6,9 bar
Fluke-721-3603 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 20 bar
Fluke-721-3605 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 34,5 bar
Fluke-721-3610 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 69 bar
Fluke-721-3615 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 103,4 bar
Fluke-721-3630 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 200 bar
Fluke-721-3650 Presný kalibrátor tlaku s tlakovými modulmi s rozsahmi do 2,48 bar a 345 bar
Fluke 720RTD Odporový snímač teploty pre kalibrátory 721 a 719Pro
Fluke-720URTDA Univerzálny adaptér pre odporové snímače teploty a kalibrátory 721 a 719Pro
750Pxx Externé tlakové moduly

 

Dokument

Jazyk

Katalógový list Fluke 721 EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools EN flag
Tlakové moduly 750P EN flag