MTL SUM5 Smart Universal Marshalling Solution

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • MTL SUM5 Smart Universal Marshalling Solution

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex

  Nový spôsob riešenia vybavenia rozvádzačov hlavne pre aplikácie s iskrovo bezpečnými obvodmi

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Eaton-MTL špecialista

  Michal Labanič | +421 907 742 745 | mlabanic@dex.sk

  Vďaka modulárnemu a kompaktnému konceptu je možné aj vo výrazne menšom rozvádzači, pomocou menšieho počtu prvkov vyriešiť viacero kľúčových úloh ako sú: iskrová bezpečnosť / galvanické oddelenie, úprava / prevod signálu, relé výstupy, prepäťová ochrana, rozpojenie slučky.

  MTL SUM5 je univerzálna, inteligentná jednotka na prepojenie signálov medzi prevádzkovými zariadeniami a riadiacim systémom. Nový koncept integruje na jednu 16-miestnu dosku iskrovo bezpečné konfigurovateľné oddeľovače ADIO, svorkovnice procesných signálov s funkciou rozpojenia obvodu a tiež prepäťové ochrany. Takéto inovatívne riešenie eliminuje potrebu ranžírovacích skríň, čím značne prispieva k jednoduchšej, rychlejšej, spoľahlivejšej a výrazne lacnejšej inštalácii. Univerzálne, iskrovo bezpečné oddeľovače sa na požadované typy vstupných a výstupných signálov prekonfigurujú jednoducho a kedykoľvek, či už ručne pomocou konfiguračného tlačidla, alebo cez PC/notbuk

  Prepäťové ochrany je možné k oddeľovačom doplnit aj dodatočně, čo je výhodné predovšetkým v aplikáciach, kde  riziko prepätia nebolo vopred definované. Systém MTL SUM5 podporuje integrované riešenie väčšiny výrobcov riadiacich systémov, je kompatibilný s HART a je možná inštalácia aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu zóna 2.


  Novinky