Odporový snímač hladiny FLRU pro připojení k rádiovému vysílači

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Odporový snímač hladiny FLRU pro připojení k rádiovému vysílači Reed level transmitter FLRU for connection to radio unit

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Odporový snímač hladiny FLRU pro připojení k radiové jednotce NETRIS3
  Odporový snímač hladiny FLRU s IIoT bateriovým radiovým vysílačem pro bezdrátový přenos dat LoRaWAN ®

  Plovákový kontinuální snímač pro monitorování výšky hladiny kapalin s podporou IIoT bateriového vysílače.

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  KSR Kuebler špecialista

  • ikona parametru hustotaHustota: ≥ 400 kg/m3
  • ikona parametru teplotaTeplota: -80 °C až +200 °C
  • ikona parametru tlakTlak: vakuum až 8 MPa
  • ikona parametru výstupVýstup: elektrický spojitý (potenciometr)
  • ikona parametru přesnostPřesnost: až 2,7 mm (při rozlišení 5 mm)
  • ikona parametru ---Bezdrátový přenos: rádiová jednotka
  • ikona parametru materiálMateriál: 316L, 316Ti
  • ikona parametru krytíKrytí: IP66/68

  Modely snímačů

  FLR-S (standardní)
  FLR-P (plastové)
  FLR-H (hygienické)
  FLR-F (do potravinářství)
  FLR-SC (s funkcí Bluetooth)
  FLRU-SCI (s rádiovým přenosem dat)

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Odporový snímač hladiny model FLRU od výrobce KSR Kuebler/WIKA je kontinuální hladinoměr umístěný shora nebo zdola do nádrže přímo v prostoru měření. Tyto snímače hladiny jsou založeny na principu plováku v kombinaci s odporovým řetězcem a jazýčkovými kontakty, zapojenými jako potenciometr. Měřicí řetězec snímače je tvořen soustavou „čipů“ umístěných v řadě na plošném spoji. Každý „čip“ sestává z rezistoru a jazýčkového kontaktu. Plovák s vestavěným magnetem ovládá jazýčkový kontakt (vždy nejméně jeden), který spojí daný rezistor měřicího řetězce. Ten poté vytváří téměř spojitý výstupní odporový signál, který je úměrný výšce hladiny. Tento princip je nezávislý na pěně, vodivosti, dielektrické konstantě, tlaku, vakuu, teplotě, kondenzaci, bublinách, případně i na vibracích měřené kapaliny.

  Hladinový snímač FLRU v kombinaci s rádiovým vysílačem NETRIS3 se používá všude tam, kde je požadováno webové dálkové monitorování měření hladiny kapalných médií. Je tak možná preventivní údržba založená na podmínkách centralizované analýzy velkých dat. Snímač FLRU je připojený kabelem přes jiskrově bezpečné rozhraní na bateriový rádiový vysílač IIoT (průmyslový internet věcí), který disponuje bezdrátovým přenosem dat LoRaWAN ® s dalekým dosahem až 10 km a dlouhou životností baterie až 10 let.


  Vlastnosti

  • spojité měření výšky hladiny (mezihladiny), standardně do výšky 6 m
  • téměř spojitý 3-vodičový výstup (potenciometr)
  • volitelné rozlišení od 5 mm do 18 mm
  • individuální konstrukce na přání zákazníka
  • použití pro teploty -80 °C až +200 °C, provozní tlak vakuum až 8 MPa, hustota ρ ≥ 400 kg/m3
  • materiál nerez 316L, 316Ti
  • procesní připojení přírubou nebo šroubením
  • elektrické připojení konektorem M12 x 1 (4-pin) pro rádiový vysílač NETRIS3
  • certifikáty: ATEX (Ex i), IECEx
  • možnost rozšíření standardní záruky
  • krytí IP66/68

  Použití

  • preventivní údržba založená na podmínkách centralizované analýzy dat
  • měření hladiny téměř všech kapalin
  • chemický a petrochemický průmysl
  • výroba energie, elektrárny
  • úprava užitkové a pitné vody
  • potravinářský a nápojový průmysl
  • farmacie

  Logo Ex
  Hladinoměry FLRU mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

   

  Bateriový rádiový vysílač NETRIS3 s bezdrátovým přenosem dat LoRaWAN ®

  Model NETRIS3

  Bateriový rádiový IIoT vysílač
  s bezdrátovým přenosem dat

  Pro kontinuální snímač FLRU

  katalogový list


  Rádiový IIoT vysílač NETRIS3 přijímá digitálně data z měřicího přístroje přes jiskrově bezpečné rozhraní. Zcela zapouzdřená jednotka s krytím IP65 nepřetržitě přenáší přijímané informace do cloudu prostřednictvím konfigurovatelných datových paketů s LoRaWAN ®. Bateriový rádiový přenos přes LoRa ® („daleký dosah“) je založen na technologii LPWAN („nízkoenergetická síť pro rozsáhlé území“), která umožňuje vysoké dosahy přenosu až na 10 km a dlouhou životnost baterie až 10 let.

  Tvorba objednacího kódu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  FLRU RV3/4″ VK5 L550/12 V44R INTF Ex

  Odporový snímač hladiny FLRU


  1. model
  2. procesní připojení
  3. rozlišení
  4. délka a průměr vodicí trubky
  5. plovák
  6. měření mezihladiny (volitelné)
  7. schválení Ex (volitelné)

  Příklady kódů

  FLRU-RV1-1/2″-VK5-L200/14-T44R-Ex
  FLRU-FVEN50/16/C-VK5-L690/14-V52R
  FLRU-FV3″/300/RF-VK10-L720/12-V62R-Ex
  FLRU-NPTV1/2″-VK10-L1.000/12-V44R-Ex
  FLRU-RV2″-VK15-L2.500/12-V62R-Ex

  Aplikácie súvisiace s výrobcom KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  V čistiarňach odpadových vôd sa zvyčajne monitoruje hladina vody v nádrži na účely správneho riadenia a prevádzky čistiarne. Hladinu v nádržiach možno monitorovať niekoľkými spôsobmi. Jedným z najstarších, najjednoduchších a najspoľahlivejších spôsobov merania hladiny v nádrži je použitie závesného plavákového spínača.

  ilustrační obrázek aplikace Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Zemniaca tlmivka sa používa na elimináciu nežiaduceho vlnenia elektrického napätia, ktoré môže vzniknúť pri prepínaní medzi rôznymi zdrojmi napájania alebo pri pripojení veľkých zdrojov záťaže. Minimálna hladina oleja v tlmivke zemného spojenia je nevyhnutná pre jej správnu činnosť a ochranu pred poškodením. Ak je hladina oleja príliš nízka, môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu tlmivky. Hladina oleja sa preto musí pravidelne kontrolovať a v prípade potreby dopĺňať.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Sledovanie minimálnej a maximálnej hladiny paliva v nádržiach je dôležité z niekoľkých dôvodov. Monitorovanie minimálnej hladiny zabezpečuje, že je k dispozícii dostatok paliva, a monitorovanie maximálnej hladiny zabezpečuje, že nádrž nie je preplnená a že nehrozí únik paliva, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na životné prostredie. Túto aplikáciu možno typicky nájsť v nádržiach čerpacích staníc pohonných hmôt.

  ilustrační obrázek aplikace Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Parná turbína je najbežnejší tepelný rotačný lopatkový motor, ktorý sa používa na premenu vnútornej energie pary na mechanickú energiu. Moderná energetická turbína sa skladá z niekoľkých technologických uzlov a jedným z týchto uzlov je kondenzačná nádrž. Tá slúži ako výmenník tepla, kde sa para vystupujúca z koncov turbíny kondenzuje na kvapalný vodný kondenzát.


  Novinky