Optoelektronický hladinový spínač OLS

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Optoelektronický hladinový spínač OLS Optoelectronic level switch for the process industry

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Optoelektronický hladinový spínač OLS-2A a OLS-2AI (Ex)
  Optoelektrický hladinový spínač OLS-SVyhodnocovací jednotka pro optický hladinový spínačSpínací zesilovač signálu
OSA-SC s funkcí Bluetooth
  Spínací zesilovač signálu
OSA-SC s funkcí Bluetooth

  Průmyslový optoelektronický limitní spínač pro monitorování výšky hladiny kapalin.

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  KSR Kuebler špecialista

  • ikona parametru hustotaHustota: neomezeno
  • ikona parametru teplotaTeplota: -296 °C až +400 °C
  • ikona parametru tlakTlak: 0 až 500 bar
  • ikona parametru výstupVýstup: elektrický binární
  • ikona parametru ---Kontakt: 1× SPDT
  • ikona parametru ---Bluetooth® ver. 5.0 (BLE)
  • ikona parametru krytíKrytí: IP65

  Modely spínačů

  OLS-S (standardní)
  OLS-H (vysokotlaké)
  OLS-2A, OLS-2AI (průmyslové, jiskrově bezpečné)
  OLS-C20 (kompaktní)
  OSA-S (spínací zesilovač signálu pro modely OLS-S a OLS-H)
  OSA-SC, OSA-SCI (spínací zesilovač signálu s funkcí Bluetooth® pro modely OLS-2A a OLS-2AI)

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Optický hladinový spínač model OLS od výrobce KSR Kuebler/WIKA je limitní hladinoměr, který je umístěn z boku nebo shora do nádoby přímo v prostoru měření. Měření hladiny optickými hladinoměry je nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapalin (hustota, dielektrická konstanta, vodivost, barva a index lomu). Spínače se skládají z infračervené LED diody a fototranzistoru. Světlo z LED diody je nasměrováno do skleněného hrotu. Pokud není hrot ponořen, vysílaný paprsek je odrážen jeho vnitřními stěnami a poskytuje tak plnou zpětnou vazbu fototranzistoru. Pokud se hrot ponoří, světlo při odrazech z části uniká do jiného optického prostředí. Zeslabení zpětného odrazu je zachyceno fototranzistorem a vyhodnoceno jako změna stavu. Využívá se tedy rozdílných indexů lomu kapalin a plynů (všechny plyny mají index lomu < 1,05 a kapaliny vždy > 1,25). Pro měření jedné hladiny se používá senzor s kuželovým hrotem, pro mezihladinu senzor se zaoblenou špičkou.


  Vlastnosti

  • kompaktní konstrukce, žádné pohyblivé součásti
  • přístroj je umístěn přímo v prostoru měření
  • montážní poloha podle potřeby
  • použití pro teploty -269 °C až +400 °C, provozní tlak vakuum až 50 MPa
  • materiál těla spínače nerez, hrot z tvrzeného křemenného nebo safírového skla
  • procesní připojení přírubou nebo šroubením
  • schválení: WHG 19, DGRL, SIL1
  • krytí IP65

  Použití

  • měření hladiny téměř všech kapalin
  • řízení a monitorování různých úrovní hladin (např. pro čerpání)
  • chemický a petrochemický průmysl
  • zařízení pro výrobu energie, elektrárny
  • zpracování pitné a odpadové vody

  Logo Ex
  Spínače OLS-S bylo možné dodat v jiskrově bezpečném provedení (Ex) do 06.07.2021, od 2Q/2024 bude možné objednat nové spínače OLS-2AI se schválením (Ex).

   

  Optoelektrický hladinový spínač OLS-C20 (kompaktní)

  Model OLS-C20

  Optoelektronický hladinový spínač

  Kompaktní verze

  katalogový list


  Kompaktní verze optoelektronického spínače s tranzistorovým PNP výstupem. Procesní připojení závitem M16, G 1/2″ nebo NPT 1/2″. Pro teploty média -30 … +135 °C a tlaky až 50 bar. Elektrické připojení 4-pinovým M12 konektorem, nebo kabelem, krytí IP65-66.


  Optoelektronický hladinový spínač OLS-S a OLS-H (standardní a vysokotlaký)

  Model OLS-S a OLS-H

  Optoelektronický hladinový spínač

  Standardní a vysokotlaká verze

  katalogový list


  Standardní a vysokotlaká verze optoelektronického spínače. Použití v kombinaci se spínacím zesilovačem OSA-S, který převádí signál spínače na releový výstup s možností funkce přepínacího kontaktu. Procesní připojení závitem G 1/2″ nebo NPT 1/2″. Pro teploty média až -269 … +400 °C a tlaky až 500 bar. Elektrické připojení kabelovou vývodkou M20x1,5 mm, krytí IP66.


  Optoelektronický hladinový spínač OLS-2A a OLS-2AI (Ex)


  Model OLS-2A a OLS-2AI

  Optoelektronický hladinový spínač

  Průmyslová a jiskrově bezpečná verze

  katalogový list

  Dostupné od 2Q/2024


  Průmyslová a jiskrově bezpečná verze optoelektronického spínače. Použití v kombinaci se spínacím zesilovačem OSA-SC, který převádí signál spínače na releový výstup s možností funkce přepínacího kontaktu, informace o stavu je přenášena i přes rozhraní Bluetooth®. Procesní připojení závitem G 1/2″ nebo NPT 1/2″. Pro teploty média až -269 … +400 °C a tlaky až 500 bar. Elektrické připojení kabelovou vývodkou M20x1,5 mm, krytí IP66-68.

  Spínací zesilovač signálu OSA-S

  Model OSA-S

  Spínací zesilovač signálu

  Pro optoelektronický hladinový spínač OLS-S a OLS-H

  katalogový list


  Spínací zesilovač převádí vstupní signál optoelektronického snímače na výstupní releový signál s možností funkce přepínacího kontaktu. U verze s průhledným plastovým krytem lze sledovat stav přepnutí.


  Spínací zesilovač signálu OSA-SC s funkcí Bluetooth

  Model OSA-SC

  Spínací zesilovač signálu s funkcí Bluetooth®

  Pro optoelektronický hladinový spínač OLS-2A a OLS-2AI

  katalogový list


  Spínací zesilovač převádí vstupní signál optoelektronického snímače na výstupní binární signál s možností funkce přepínacího kontaktu. Přes rozhraní Bluetooth® lze spínač pomocí aplikace v chytrém telefonu a/nebo tabletu konfigurovat, nastavovat funkci kontaktu, citlivost spínaní nebo hysterezi s časovou prodlevou až 8 sekund. Kromě toho lze přes aplikaci snadno editovat popis přístroje a TAG spínače. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačními systémy iOS a ANDROID.

  Aplikácie súvisiace s výrobcom KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  Monitorovanie výšky hladiny v čističkách odpadových vôd

  V čistiarňach odpadových vôd sa zvyčajne monitoruje hladina vody v nádrži na účely správneho riadenia a prevádzky čistiarne. Hladinu v nádržiach možno monitorovať niekoľkými spôsobmi. Jedným z najstarších, najjednoduchších a najspoľahlivejších spôsobov merania hladiny v nádrži je použitie závesného plavákového spínača.

  ilustrační obrázek aplikace Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Stráženie minimálnej hladiny oleja v zhášacej tlmivke zemného spojenia

  Zemniaca tlmivka sa používa na elimináciu nežiaduceho vlnenia elektrického napätia, ktoré môže vzniknúť pri prepínaní medzi rôznymi zdrojmi napájania alebo pri pripojení veľkých zdrojov záťaže. Minimálna hladina oleja v tlmivke zemného spojenia je nevyhnutná pre jej správnu činnosť a ochranu pred poškodením. Ak je hladina oleja príliš nízka, môže dôjsť k prehriatiu a poškodeniu tlmivky. Hladina oleja sa preto musí pravidelne kontrolovať a v prípade potreby dopĺňať.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Monitorovanie minimálnej a maximálnej výšky hladiny u nádrží pohonných hmôt

  Sledovanie minimálnej a maximálnej hladiny paliva v nádržiach je dôležité z niekoľkých dôvodov. Monitorovanie minimálnej hladiny zabezpečuje, že je k dispozícii dostatok paliva, a monitorovanie maximálnej hladiny zabezpečuje, že nádrž nie je preplnená a že nehrozí únik paliva, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na životné prostredie. Túto aplikáciu možno typicky nájsť v nádržiach čerpacích staníc pohonných hmôt.

  ilustrační obrázek aplikace Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Meranie výšky hladiny v kondenzačných nádržiach parných turbín

  Parná turbína je najbežnejší tepelný rotačný lopatkový motor, ktorý sa používa na premenu vnútornej energie pary na mechanickú energiu. Moderná energetická turbína sa skladá z niekoľkých technologických uzlov a jedným z týchto uzlov je kondenzačná nádrž. Tá slúži ako výmenník tepla, kde sa para vystupujúca z koncov turbíny kondenzuje na kvapalný vodný kondenzát.


  Novinky