Prevádzkové suché teplotné piecky Fluke 9142, 9143 a 9144

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Prevádzkové suché teplotné piecky Fluke 9142, 9143 a 9144

  Suchá teplotná piecka Fluke 9142
  Suchá teplotná piecka Fluke 9142 s kalibrátorom Fluke 754Kalibračná piecka Fluke 9144Kalibračná piecka Fluke 9143

  Prevádzkové suché teplotné piecky Fluke s rozsahmi od -25 °C do 660 °C

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  Prevádzková suchá teplotná piecka je primárne určená pre priemyselné prevádzkové prostredie. Piecky majú hmotnosť menšiu než 8,2 kg čo zjednodušuje ich transport. Sú optimalizované pre rýchlu kalibráciu, pričom sa ochladia na -25 ° C za 15 minút a zahrejú na 660 ° C za 15 minút.

  • Ľahké, prenosné a rýchle
  • Ochladenie na -25 ° C počas 15 minút a zahriatie na teplotu 660 ° C počas 15 minút
  • Zabudovaný dvojkanálový modul pre PRT, RTD, termočlánok a 4-20 mA
  • Stabilita ± 0,01 ° C
  • Automatizácia a dokumentácia vstavaná v teplotnej piecke
  • Metrologické parametre v presnosti, stabilite a uniformite

  Zabudované funkcie 
  Či už potrebujete kalibrovať snímače 4 až 20 mA alebo jednoduchý termostatický spínač, prevádzková teplotná piecka je ten správny nástroj pre túto prácu. Vďaka trom modelom, ktoré pokrývajú rozsah od -25 ° C do 660 ° C, môžete pokryť celú škálu snímačov teploty. Voliteľná procesná verzia (modely 914X-X-P) poskytuje zabudovaný dvojkanálový vstup, ktorý meria PRT, RTD, termočlánky a prevodníky 4-20 mA , ktoré potrebujú 24V napájanie sľučky.

  Každá procesná verzia spolupracuje s referenčným PRT ITS-90. Vstavaná presnosť odčítania sa pohybuje v rozmedzí ± 0,01 ° C až ± 0,07 ° C v závislosti od meranej teploty. Referenčné snímače teploty obsahujú jednotlivé kalibračné konštanty, ktoré sa nachádzajú v pamäťovom čipe umiestnenom vo vnútri snímača, takže snímače môžu byť zameniteľné. Druhý kanál je voliteľný pre 2-, 3- alebo 4-vodičové odporové snímače teploty, termočlánky alebo prevodníky 4-20 mA.

  Procesná voľba -P umožňuje jednoduchú kalibráciu snímača aj s prevodníkom. Snímač je umiestnený v piecke s referenčným PRT a elektronika snímača je pripojená k prednému panelu piecky. Pri 24 V sľučke je možné napájanie a meranie prúdu snímača pri súčasnom meraní teploty.

  Všetky prevádzkové teplotné piecky umožňujú dva typy testov teplotných spínačov – automatickú a s manuálnym nastavením. Pre automatickú kalibráciu sa požaduje len zadanie rozsahu skúšaného snímača a následne sa vykoná kalibrácia v troch cykloch. Konečné výsledky sú potom zobrazené na displeji. Manuálne nastavenie umožňuje naprogramovanie voliteľného postupu tak ako to vyžaduje Váš proces.

  Meranie s vysokou presnosťou
  Na rozdiel od tradičných teplotných piecok, suché teplotné piecky maximalizujú rýchlosť a prenosnosť bez toho, aby ohrozovali šesť kľúčových metrologických kritérií výkonnosti stanovených EA: presnosť, stabilita, axiálna (vertikálna) uniformita, radiálna uniformita, hysteréza. Všetky kritériá sú dôležité pri zabezpečovaní presných meraní vo všetkých kalibračných aplikáciách. Každá piecka (procesná aj štandardná verzia) je dodávaná s  akreditovaným kalibračným certifikátom podľa normy IEC-17025 NVLAP. Modely 9142 a 9143 majú presnosť zobrazenia ± 0,2 ° C v celom rozsahu a presnosť zobrazenia 9144 sa pohybuje v rozmedzí ± 0,35 ° C pri 420 ° C až ± 0,5 ° C pri ± 660 ° C. Každá kalibrácia teplotnej piecky je vykonaná s pomerom neistoty 4: 1.

  Nová riadiaca technika zaručuje vynikajúci výkon v extrémnych podmienkach prostredia. Model 9142 je stabilný na ± 0,01 ° C v celom rozsahu a stredný rozsah 9143 je stabilný od ± 0,02 ° C pri 33 ° C a ± 0,03 ° C pri 350 ° C. Dokonca aj pri 660 ° C je teplota 9144 stabilná na ± 0,05 ° C. Dvojzónová regulácia pomáha týmto pieckam dosiahnuť axiálnu uniformitu až ± 0,05 ° C pri 40 mm.

  Automatizácia a dokumentácia
  Takže teraz máte presnú kalibračnú piecku, ktorá má výborné vlastnosti, akreditovaný kalibračný certifikát, vstavanú dvojkanálovú termometriu. A čo tak celé riešenie na kľúč, ktoré automatizuje a zdokumentuje výsledky?

  Procesné verzie -P teplotných piecok majú palubnú energeticky nezávislou pamäť pre dokumentáciu až 20 kalibrácií. Každá kalibrácia môže mať jedinečné alfanumerické ID a zaznamenaná je teplota piecky, teplota etalónového snímača, hodnoty skúšaného snímača, chyba, dátum a čas. Pomocou teplotného skenera 1586A Super-DAQ môžete automatizovať kalibráciu pre viacero snímačov súčasne.

   

  Špecifikácia základnej jednotky
  Teplotný rozsah pri 23 °C
  9142  –25 °C až 150 °C
  9143  33 °C až 350 °C
  9144  50 °C až 660 °C
  Presnosť zobrazenia
  9142  ± 0.2 °C v celom rozsahu
  9143  ± 0.2 °C v celom rozsahu
  9144  ± 0.35 °C pri 50 °C
   ± 0.35 °C pri 420 °C
   ± 0.5 °C pri 660 °C
  Stabilita
  9142  ± 0.01 °C v celom rozsahu
  9143  ± 0.02 °C pri 33 °C
   ± 0.02 °C pri 200 °C
   ± 0.03 °C pri 350 °C
  9144  ± 0.03 °C pri 50 °C
   ± 0.04 °C pri 420 °C
   ± 0.05 °C pri 660 °C
  Axiálna Uniformita pri 40 mm
  9142  ± 0.05 °C v celom rozsahu
  9143  ± 0.04 °C pri 33 °C
   ± 0.1 °C pri 200 °C
   ± 0.2 °C pri 350 °C
  9144  ± 0.05 °C pri 50 °C
   ± 0.35 °C pri 420 °C
   ± 0.5 °C pri 660 °C
  Radiálna Uniformita
  9142  ± 0.01 °C v celom rozsahu
  9143  ± 0.01 °C pri 33 °C
   ± 0.015 °C pri 200 °C
   ± 0.02 °C pri 350 °C
  9144  ± 0.02 °C pri 50 °C
   ± 0.05 °C pri 420 °C
   ± 0.10 °C pri 660 °C
  Nábehový efekt (pri 6.35 mm referenčnom snímači a troch  6.35 mm skúšaných snímačoch)
  9142  ± 0.006 °C v celom rozsahu
  9143  ± 0.015 °C v celom rozsahu
  9144  ± 0.015 °C pri 50 °C
   ± 0.025 °C pri 420 °C
   ± 0.035 °C pri 660 °C
  Hysteréza
  9142  0.025
  9143  0.03
  9144  0.1
  Prevádzkové podmienky
   0 °C až 50 °C, 0 % až 90 % RH (nekondenzujúca)
  Podmienky okol. prostredia (pre všetky parametre okrem tepl. rozsahu)
   13 °C až 33 °C
  Ponor
   150 mm
  Rozmer vložky
  9142  30 mm
  9143  25.3 mm
  9144  24.4 mm
  Zahrievanie
  9142  16 min: 23 °C na 140 °C
   23 min: 23 °C na 150 °C
   25 min: –25 °C na 150 °C
  9143  5 min: 33 °C na 350 °C
  9144  15 min: 50 °C na 660 °C
  Chladenie
  9142  15 min: 23 °C na –25 °C
   25 min: 150 °C na –23 °C
  9143  32 min: 350 °C na 33 °C
   14 min: 350 °C na 100 °C
  9144  35 min: 660 °C na 50 °C
   25 min: 660 °C to 100 °C
  Rozlíšenie
   0.01 °
  Displej
   LCD, °C alebo °F voliteľné užívateľom
  Rozmery
   290 mm x 185 mm x 295 mm
  Hmotnosť
  9142  8.16 kg
  9143  7.3 kg
  9144  7.7 kg
  Spotreba
  9142 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W
  9143 9144 230 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1800 W
  PC pripojenie
  RS-232 interface
  Kalibrácia
  NVLAP akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke
  Automatizácia Použijte 1586A Super-DAQ pre automatizáciu kalibrácie teploty

   

  Voliteľná funkcia -P
  Vstavaný referenčný merací modul

  Presnosť (4-vodičový referenčný snímač)

  ± 0.010 °C pri -25 °C
  ± 0.015 °C pri 0 °C
  ± 0.020 °C pri 50 °C
  ± 0.025 °C pri 150 °C
  ± 0.030 °C pri 200 °C
  ± 0.040 °C pri 350 °C
  ± 0.050 °C pri 420 °C
  ± 0.070 °C pri 660 °C
  Rozsah referenčného odporu
  0 ohm až 400 ohm
  Presnosť referenčného odporu
  0 ohm až 42 ohm: ±0.0025 ohm 42 ohm až
  400 ohm: ±60 ppm z meranej hodnoty
  Referenčná charakterizácia
  ITS-90, CVD, IEC-751, Odpor
  Pripojenie referenčného merania
  4-vodič
  Pripojenie referenčného snímača
  6-pin Din s Infocon Technológiou
  Presnosť vstavaného odčítania odporového snímača teploty
  NI-120: ± 0.015 °C pri 0 °C
  PT-100 (385): ± 0.02 °C pri  0 °C
  PT-100 (3926): ± 0.02 °C pri 0 °C
  PT-100 (JIS): ± 0.02 °C pri 0 °C
  Rozsah odporu RTD
  0 ohm až 400 ohm
  Presnosť merania odporu RTD‡
  0 ohm až 25 ohm: ±0.002 ohm
  25 ohm až 400 ohm: ±80 ppm z meranej hodnoty
  Charakteristika odpor. snímača teploty
  PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, Odpor
  Pripojenie odpor. snímača teploty
   4-vodič RTD (2-,3-vodič RTD)
  RTD pripojenie
   4 terminálový vstup
  Presnosť vstavaného pripojenia pre termočlánky
  Type J: ± 0.7 °C pri 660 °C
  Type K: ± 0.8 °C pri 660 °C
  Type T: ± 0.8 °C pri 400 °C
  Type E: ± 0.7 °C pri 660 °C
  Type R: ± 1.4 °C pri 660 °C
  Type S: ± 1.5 °C pri 660 °C
  Type M: ± 1.4 °C pri 660 °C
  Type L: ± 0.7 °C pri 660 °C
  Type U: ± 0.75 °C pri 600 °C
  Type N: ± 0.9 °C pri 660 °C
  Type C: ± 1.1 °C pri 660 °C
  TC rozsah
  –10 mV až 100 mV
  Presnosť merania napätia
  0.025% z mer. hodnoty + 0.01 mV
  Presnosť vstavanej kompenzácie studeného spoja
  ± 0.35 °C (pri okol. tepl. 13 °C až 33 °C)
  TC Pripojenie
  mini konektory
  Presnosť vstavaného vstupu pre mA
  0.02 % z mer. hodnoty + 2 mV
  mA Rozsah
  Kal 4-22 mA, Špec 4-24 mA
  mA pripojenie
  2 terminálové vstupy
  Napájanie sľučky
  24 V DC
  Teplotný koeficient pre vstavanú elektroniku (0 °C až 13 °C, 33 °C to až °C)
  ± 0.005 % z rozsahu na jeden °C
  Kalibrácia
  NVLAP akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke

   Teplotný rozsah môže byť limitovaný rozsahom pripojeného referenčného snímača. Presnosť vstavaného referenčného odčítania nie je zahrnutá v presnosti referenčného snímača. Taktiež nezahŕňa neistotu alebo chybu charakterizácie snímača. 

   Špecifikácia presnosti merania je platná pre 4 vodičové zapojenie. S 3 vodičovým zapojením pridajte 0,05 ohm k presnosti merania plus maximálny možný rozdiel odporu medzi pripojovacími vodičmi.

  X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 

  9142-X Prevádzková teplotná piecka, –25 °C až 150 °C, s vložkou 9142-INSX
  X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
  9142-X-P Prevádzková teplotná piecka, –25 °C až 150 °C, s vložkou 9142-INSX a procesnými pripojeniami -P
  X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
  9143-X Prevádzková teplotná piecka, 33 °C až 350 °C, s vložkou 9143-INSX
  X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
  9143-X-P Prevádzková teplotná piecka, 33 °C až 350 °C, s vložkou 9143-INSX a procesnými pripojeniami -P
  X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
  9144-X Prevádzková teplotná piecka, 50 °C až 660 °C, s vložkou 9144-INSX
  X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
  9144-X-P Prevádzková teplotná piecka, 50 °C až 660 °C, s vložkou 9144-INSX a procesnými pripojeniami -P
  X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 

   

   

  9142-CASE Kufor pre teplotné piecky, 9142-4
  9142-INSA Vložka “A” 9142
  9142-INSB Vložka “B” 9142
  9142-INSC Vložka “C” 9142
  9142-INSD Vložka “D” 9142
  9142-INSE Vložka “E” 9142
  9142-INSF Vložka “F” 9142
  9142-INSZ Vložka “Z” 9142, bez dier
  9143-INSA Vložka “A” 9143
  9143-INSB Vložka “B” 9143
  9143-INSC Vložka “C” 9143
  9143-INSD Vložka “D” 9143
  9143-INSE Vložka “E” 9143
  9143-INSF Vložka “F” 9143
  9143-INSZ Vložka “Z” 9143, bez dier
  9144-INSA Vložka “A” 9144
  9144-INSB Vložka “B” 9144
  9144-INSC Vložka “C” 9144
  9144-INSD Vložka “D” 9144
  9144-INSE Vložka “E” 9144
  9144-INSF Vložka “F” 9144
  9144-INSZ Vložka “Z” 9144, bez dier
  9142-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9142
  Max počet dier je 8.
  9143-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9143
  Max počet dier je 8.
  9144-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9144
  Max počet dier je 8.
  9144-INST Vložka , Test, 9144

   

  9144-INSG Vložka, G, 9144, EA test

   

  HART kábel pre tepl. piecky Prepojovací kábel pre piecku alebo kúpeľ a kalibrátor Fluke 754 pre automatizáciu a dokumentáciu kalibrácie teplotných snímačov a prevodníkov.

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list Suché teplotné piecky 9142, 9143, 9144  EN flag
  Prehľadový katalóg Fluke Process Tools  EN flag

  Novinky