Prevádzkové suché teplotné piecky Fluke 9142, 9143 a 9144

Suchá teplotná piecka Fluke 9142
Suchá teplotná piecka Fluke 9142 s kalibrátorom Fluke 754Kalibračná piecka Fluke 9144Kalibračná piecka Fluke 9143

Prevádzkové suché teplotné piecky Fluke s rozsahmi od -25 °C do 660 °C

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Prevádzková suchá teplotná piecka je primárne určená pre priemyselné prevádzkové prostredie. Piecky majú hmotnosť menšiu než 8,2 kg čo zjednodušuje ich transport. Sú optimalizované pre rýchlu kalibráciu, pričom sa ochladia na -25 ° C za 15 minút a zahrejú na 660 ° C za 15 minút.

  • Ľahké, prenosné a rýchle
  • Ochladenie na -25 ° C počas 15 minút a zahriatie na teplotu 660 ° C počas 15 minút
  • Zabudovaný dvojkanálový modul pre PRT, RTD, termočlánok a 4-20 mA
  • Stabilita ± 0,01 ° C
  • Automatizácia a dokumentácia vstavaná v teplotnej piecke
  • Metrologické parametre v presnosti, stabilite a uniformite

Zabudované funkcie 
Či už potrebujete kalibrovať snímače 4 až 20 mA alebo jednoduchý termostatický spínač, prevádzková teplotná piecka je ten správny nástroj pre túto prácu. Vďaka trom modelom, ktoré pokrývajú rozsah od -25 ° C do 660 ° C, môžete pokryť celú škálu snímačov teploty. Voliteľná procesná verzia (modely 914X-X-P) poskytuje zabudovaný dvojkanálový vstup, ktorý meria PRT, RTD, termočlánky a prevodníky 4-20 mA , ktoré potrebujú 24V napájanie sľučky.

Každá procesná verzia spolupracuje s referenčným PRT ITS-90. Vstavaná presnosť odčítania sa pohybuje v rozmedzí ± 0,01 ° C až ± 0,07 ° C v závislosti od meranej teploty. Referenčné snímače teploty obsahujú jednotlivé kalibračné konštanty, ktoré sa nachádzajú v pamäťovom čipe umiestnenom vo vnútri snímača, takže snímače môžu byť zameniteľné. Druhý kanál je voliteľný pre 2-, 3- alebo 4-vodičové odporové snímače teploty, termočlánky alebo prevodníky 4-20 mA.

Procesná voľba -P umožňuje jednoduchú kalibráciu snímača aj s prevodníkom. Snímač je umiestnený v piecke s referenčným PRT a elektronika snímača je pripojená k prednému panelu piecky. Pri 24 V sľučke je možné napájanie a meranie prúdu snímača pri súčasnom meraní teploty.

Všetky prevádzkové teplotné piecky umožňujú dva typy testov teplotných spínačov – automatickú a s manuálnym nastavením. Pre automatickú kalibráciu sa požaduje len zadanie rozsahu skúšaného snímača a následne sa vykoná kalibrácia v troch cykloch. Konečné výsledky sú potom zobrazené na displeji. Manuálne nastavenie umožňuje naprogramovanie voliteľného postupu tak ako to vyžaduje Váš proces.

Meranie s vysokou presnosťou
Na rozdiel od tradičných teplotných piecok, suché teplotné piecky maximalizujú rýchlosť a prenosnosť bez toho, aby ohrozovali šesť kľúčových metrologických kritérií výkonnosti stanovených EA: presnosť, stabilita, axiálna (vertikálna) uniformita, radiálna uniformita, hysteréza. Všetky kritériá sú dôležité pri zabezpečovaní presných meraní vo všetkých kalibračných aplikáciách. Každá piecka (procesná aj štandardná verzia) je dodávaná s  akreditovaným kalibračným certifikátom podľa normy IEC-17025 NVLAP. Modely 9142 a 9143 majú presnosť zobrazenia ± 0,2 ° C v celom rozsahu a presnosť zobrazenia 9144 sa pohybuje v rozmedzí ± 0,35 ° C pri 420 ° C až ± 0,5 ° C pri ± 660 ° C. Každá kalibrácia teplotnej piecky je vykonaná s pomerom neistoty 4: 1.

Nová riadiaca technika zaručuje vynikajúci výkon v extrémnych podmienkach prostredia. Model 9142 je stabilný na ± 0,01 ° C v celom rozsahu a stredný rozsah 9143 je stabilný od ± 0,02 ° C pri 33 ° C a ± 0,03 ° C pri 350 ° C. Dokonca aj pri 660 ° C je teplota 9144 stabilná na ± 0,05 ° C. Dvojzónová regulácia pomáha týmto pieckam dosiahnuť axiálnu uniformitu až ± 0,05 ° C pri 40 mm.

Automatizácia a dokumentácia
Takže teraz máte presnú kalibračnú piecku, ktorá má výborné vlastnosti, akreditovaný kalibračný certifikát, vstavanú dvojkanálovú termometriu. A čo tak celé riešenie na kľúč, ktoré automatizuje a zdokumentuje výsledky?

Procesné verzie -P teplotných piecok majú palubnú energeticky nezávislou pamäť pre dokumentáciu až 20 kalibrácií. Každá kalibrácia môže mať jedinečné alfanumerické ID a zaznamenaná je teplota piecky, teplota etalónového snímača, hodnoty skúšaného snímača, chyba, dátum a čas. Pomocou teplotného skenera 1586A Super-DAQ môžete automatizovať kalibráciu pre viacero snímačov súčasne.

 

Špecifikácia základnej jednotky
Teplotný rozsah pri 23 °C
9142  –25 °C až 150 °C
9143  33 °C až 350 °C
9144  50 °C až 660 °C
Presnosť zobrazenia
9142  ± 0.2 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.2 °C v celom rozsahu
9144  ± 0.35 °C pri 50 °C
 ± 0.35 °C pri 420 °C
 ± 0.5 °C pri 660 °C
Stabilita
9142  ± 0.01 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.02 °C pri 33 °C
 ± 0.02 °C pri 200 °C
 ± 0.03 °C pri 350 °C
9144  ± 0.03 °C pri 50 °C
 ± 0.04 °C pri 420 °C
 ± 0.05 °C pri 660 °C
Axiálna Uniformita pri 40 mm
9142  ± 0.05 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.04 °C pri 33 °C
 ± 0.1 °C pri 200 °C
 ± 0.2 °C pri 350 °C
9144  ± 0.05 °C pri 50 °C
 ± 0.35 °C pri 420 °C
 ± 0.5 °C pri 660 °C
Radiálna Uniformita
9142  ± 0.01 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.01 °C pri 33 °C
 ± 0.015 °C pri 200 °C
 ± 0.02 °C pri 350 °C
9144  ± 0.02 °C pri 50 °C
 ± 0.05 °C pri 420 °C
 ± 0.10 °C pri 660 °C
Nábehový efekt (pri 6.35 mm referenčnom snímači a troch  6.35 mm skúšaných snímačoch)
9142  ± 0.006 °C v celom rozsahu
9143  ± 0.015 °C v celom rozsahu
9144  ± 0.015 °C pri 50 °C
 ± 0.025 °C pri 420 °C
 ± 0.035 °C pri 660 °C
Hysteréza
9142  0.025
9143  0.03
9144  0.1
Prevádzkové podmienky
 0 °C až 50 °C, 0 % až 90 % RH (nekondenzujúca)
Podmienky okol. prostredia (pre všetky parametre okrem tepl. rozsahu)
 13 °C až 33 °C
Ponor
 150 mm
Rozmer vložky
9142  30 mm
9143  25.3 mm
9144  24.4 mm
Zahrievanie
9142  16 min: 23 °C na 140 °C
 23 min: 23 °C na 150 °C
 25 min: –25 °C na 150 °C
9143  5 min: 33 °C na 350 °C
9144  15 min: 50 °C na 660 °C
Chladenie
9142  15 min: 23 °C na –25 °C
 25 min: 150 °C na –23 °C
9143  32 min: 350 °C na 33 °C
 14 min: 350 °C na 100 °C
9144  35 min: 660 °C na 50 °C
 25 min: 660 °C to 100 °C
Rozlíšenie
 0.01 °
Displej
 LCD, °C alebo °F voliteľné užívateľom
Rozmery
 290 mm x 185 mm x 295 mm
Hmotnosť
9142  8.16 kg
9143  7.3 kg
9144  7.7 kg
Spotreba
9142 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W
9143 9144 230 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1800 W
PC pripojenie
RS-232 interface
Kalibrácia
NVLAP akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke
Automatizácia Použijte 1586A Super-DAQ pre automatizáciu kalibrácie teploty

 

Voliteľná funkcia -P
Vstavaný referenčný merací modul

Presnosť (4-vodičový referenčný snímač)

± 0.010 °C pri -25 °C
± 0.015 °C pri 0 °C
± 0.020 °C pri 50 °C
± 0.025 °C pri 150 °C
± 0.030 °C pri 200 °C
± 0.040 °C pri 350 °C
± 0.050 °C pri 420 °C
± 0.070 °C pri 660 °C
Rozsah referenčného odporu
0 ohm až 400 ohm
Presnosť referenčného odporu
0 ohm až 42 ohm: ±0.0025 ohm 42 ohm až
400 ohm: ±60 ppm z meranej hodnoty
Referenčná charakterizácia
ITS-90, CVD, IEC-751, Odpor
Pripojenie referenčného merania
4-vodič
Pripojenie referenčného snímača
6-pin Din s Infocon Technológiou
Presnosť vstavaného odčítania odporového snímača teploty
NI-120: ± 0.015 °C pri 0 °C
PT-100 (385): ± 0.02 °C pri  0 °C
PT-100 (3926): ± 0.02 °C pri 0 °C
PT-100 (JIS): ± 0.02 °C pri 0 °C
Rozsah odporu RTD
0 ohm až 400 ohm
Presnosť merania odporu RTD‡
0 ohm až 25 ohm: ±0.002 ohm
25 ohm až 400 ohm: ±80 ppm z meranej hodnoty
Charakteristika odpor. snímača teploty
PT-100 (385),(JIS),(3926), NI-120, Odpor
Pripojenie odpor. snímača teploty
 4-vodič RTD (2-,3-vodič RTD)
RTD pripojenie
 4 terminálový vstup
Presnosť vstavaného pripojenia pre termočlánky
Type J: ± 0.7 °C pri 660 °C
Type K: ± 0.8 °C pri 660 °C
Type T: ± 0.8 °C pri 400 °C
Type E: ± 0.7 °C pri 660 °C
Type R: ± 1.4 °C pri 660 °C
Type S: ± 1.5 °C pri 660 °C
Type M: ± 1.4 °C pri 660 °C
Type L: ± 0.7 °C pri 660 °C
Type U: ± 0.75 °C pri 600 °C
Type N: ± 0.9 °C pri 660 °C
Type C: ± 1.1 °C pri 660 °C
TC rozsah
–10 mV až 100 mV
Presnosť merania napätia
0.025% z mer. hodnoty + 0.01 mV
Presnosť vstavanej kompenzácie studeného spoja
± 0.35 °C (pri okol. tepl. 13 °C až 33 °C)
TC Pripojenie
mini konektory
Presnosť vstavaného vstupu pre mA
0.02 % z mer. hodnoty + 2 mV
mA Rozsah
Kal 4-22 mA, Špec 4-24 mA
mA pripojenie
2 terminálové vstupy
Napájanie sľučky
24 V DC
Teplotný koeficient pre vstavanú elektroniku (0 °C až 13 °C, 33 °C to až °C)
± 0.005 % z rozsahu na jeden °C
Kalibrácia
NVLAP akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke

 Teplotný rozsah môže byť limitovaný rozsahom pripojeného referenčného snímača. Presnosť vstavaného referenčného odčítania nie je zahrnutá v presnosti referenčného snímača. Taktiež nezahŕňa neistotu alebo chybu charakterizácie snímača. 

 Špecifikácia presnosti merania je platná pre 4 vodičové zapojenie. S 3 vodičovým zapojením pridajte 0,05 ohm k presnosti merania plus maximálny možný rozdiel odporu medzi pripojovacími vodičmi.

X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 

9142-X Prevádzková teplotná piecka, –25 °C až 150 °C, s vložkou 9142-INSX
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9142-X-P Prevádzková teplotná piecka, –25 °C až 150 °C, s vložkou 9142-INSX a procesnými pripojeniami -P
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9143-X Prevádzková teplotná piecka, 33 °C až 350 °C, s vložkou 9143-INSX
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9143-X-P Prevádzková teplotná piecka, 33 °C až 350 °C, s vložkou 9143-INSX a procesnými pripojeniami -P
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9144-X Prevádzková teplotná piecka, 50 °C až 660 °C, s vložkou 9144-INSX
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 
9144-X-P Prevádzková teplotná piecka, 50 °C až 660 °C, s vložkou 9144-INSX a procesnými pripojeniami -P
X vo vyššie spomenutých modelových číslach sa nahrádza písmenom A, B, C, D, E, alebo F podľa požadovanej vložky. Pozrite prosím obrázok s jednotlivými vložkami. 

 

 

9142-CASE Kufor pre teplotné piecky, 9142-4
9142-INSA Vložka “A” 9142
9142-INSB Vložka “B” 9142
9142-INSC Vložka “C” 9142
9142-INSD Vložka “D” 9142
9142-INSE Vložka “E” 9142
9142-INSF Vložka “F” 9142
9142-INSZ Vložka “Z” 9142, bez dier
9143-INSA Vložka “A” 9143
9143-INSB Vložka “B” 9143
9143-INSC Vložka “C” 9143
9143-INSD Vložka “D” 9143
9143-INSE Vložka “E” 9143
9143-INSF Vložka “F” 9143
9143-INSZ Vložka “Z” 9143, bez dier
9144-INSA Vložka “A” 9144
9144-INSB Vložka “B” 9144
9144-INSC Vložka “C” 9144
9144-INSD Vložka “D” 9144
9144-INSE Vložka “E” 9144
9144-INSF Vložka “F” 9144
9144-INSZ Vložka “Z” 9144, bez dier
9142-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9142
Max počet dier je 8.
9143-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9143
Max počet dier je 8.
9144-INSY Zákazníkom definovaná vložka 9144
Max počet dier je 8.
9144-INST Vložka , Test, 9144

 

9144-INSG Vložka, G, 9144, EA test

 

HART kábel pre tepl. piecky Prepojovací kábel pre piecku alebo kúpeľ a kalibrátor Fluke 754 pre automatizáciu a dokumentáciu kalibrácie teplotných snímačov a prevodníkov.

Dokument

Jazyk

Katalógový list Suché teplotné piecky 9142, 9143, 9144  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools  EN flag