Metrologické suché teplotné piecky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Metrologické suché teplotné piecky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173

  Metrologická teplotná piecka Fluke 9173
  Suchá teplotná piecka Fluke 9170Metrologická teplotná piecka Fluke 9172

  Metrologické suché teplotné piecky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173 s rozsahmi od - 45 °C do 700 °C.

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  Dostatočne presné na použitie v laboratóriu a dostatočne robustné a prenosné pre použitie v prevádzke

  • Najvýkonnejšie priemyselné zdroje tepla (presnosť, stabilita, uniformita) na svete
  • Hĺbka ponoru až 203 mm
  • Voliteľný vstup pre referenčný etalón s charakterizáciou ITS-90 s presnosťou odčítania PRT ± 0.006 ° C
  • Rozsahy teplôt od -45 ° C do 700 ° C

  Presnosť zobrazenia

  Suchá teplotná piecka sa zvyčajne kalibruje vložením kalibrovaného PRT do jedného z otvorov a nastavením vnútorného regulačného senzora na základe údajov z PRT. Takéto nastavenie má obmedzenú hodnotu, pretože jedinečné charakteristiky referenčného PRT, ktoré sú v podstate „kalibrované“ do kalibrátora, sú často úplne odlišné od teplomerov testovaných kalibrátorom. To je zkomplikované prítomnosťou výrazných tepelných gradientov v teplotnom bloku a nedostatočným ponorením snímačov do bloku, ktoré sú jednoducho príliš krátke.

  Metrologické teplotné piecky sú odlišné. Teplotné gradienty, efekt oneskorenia a hysterézia boli minimalizované, aby kalibrácia displeja bola oveľa zmysluplnejšia. Na kalibráciu metrologických piecok používame iba akreditovane kalibrované PRT s nadväznosťou a naša proprietárna elektronika dôsledne vykazuje opakovateľnú presnosť viac ako desaťkrát lepšiu ako naše špecifikácie v rozmedzí od ± 0,1 ° C pri najbežnejšie používaných teplotách do ± 0,25 ° C pri 661 ° C.

  Pre ešte väčšiu presnosť je možné objednať Metrologické teplotné piecky so zabudovanou elektronikou na čítanie externých PRT s charakterizáciou ITS-90.

  Stabilita

  Zdroje tepla firmy Fluke Calibration sú už dlho známe ako najstabilnejšie zdroje tepla na svete. S metrologickými pieckami je to iba lepšie. Obidve modely s nízkou teplotou (modely Fluke 9170 a Fluke 9171) sú v celom rozsahu stabilné na ± 0.005 ° C. Dokonca aj model s rozsahom 700 ° C (model 9173) dosahuje stabilitu ± 0,03 ° C. Lepšiu stabilitu možno nájsť už len v teplotných kúpeľoch a primárnych etalónoch s pevným bodom. Riadiace jednotky, ktoré používa väčšina výrobcov suchých teplotných piecok, nemôžu poskytnúť takúto úroveň stability.

  Axiálna uniformita

  Dokument EA-10/13 odporúča, aby suché piecky obsahovali zónu s maximálnou teplotnou uniformitou, o dĺžke 40 mm, zvyčajne na dne piecky. Metrologické piecky však kombinujú našu unikátnu elektroniku s dvojzónovou reguláciou a väčšou hĺbkou ponoru, ako sa vyskytuje v suchých pieckach, aby poskytla homogénnu zónu v dĺžke 60 mm. Vertikálne gradienty sa v týchto zónach sa pohybujú od ± 0,02 ° C pri 0 ° C do ± 0,4 ° C pri 700 ° C.

  Navyše, Metrologické piecky majú tieto špecifikácie uverejnené pre každý model a výrobca si za nimi stojí.

  Radiálna uniformita

  Radiálna uniformita je rozdiel v teplote medzi jednotlivými dierami vložky. Pri slabo navrhnutých zdrojoch tepla alebo pri použití snímačov s veľkým priemerom môžu byť tieto rozdiely veľmi veľké. Pre metrologické piecky definujeme našu špecifikáciu ako najväčší teplotný rozdiel medzi vertikálne uniformnými zónami akýchkoľvek dvoch dier s priemerom 6,4 mm alebo menším. Modely s mínusovým rozsahom (9170 a 9171) poskytujú radiálnu uniformitu ± 0,01 ° C a modely s plusovými rozsahmi (9172 a 9173) sa pohybujú v rozmedzí ± 0,01 ° C až ± 0,04 ° C (pri 700 ° C).

  Oneskorenie

  Oneskorenie je definované ako zmena teploty zaznamenaná referenčným teplomerom vloženým do dna piecky po tom, čo sa aj zvyšné diery naplnia teplomermi.

  V metrologických pieckach je efekt oneskorenia minimalizovaný z rovnakých dôvodov, ktoré minimalizujú axiálnu uniformitu. Používame hlbšie vložky, než sa nachádzajú v suchých pieckach a používame vlastné dvojzónové regulátory. Vplyv oneskorenia je minimalizovaný na ± 0.005 ° C pri modeloch s mínusovým rozsahom.

  Hysteréza

  Tepelná hysteréza existuje oveľa viac v snímačoch internej kontroly ako v kvalitných PRT. Dôkazom je rozdiel v dvoch vonkajších meraniach tej istej požadovanej teploty, keď je táto teplota nastavovaná z dvoch rôznych smerov (z tepla do studena a naopak) a je zvyčajne najväčšia v strede teplotného rozsahu zdroja tepla. Existuje preto, lebo kontrolné snímače sú typicky navrhnuté na robustnosť a nemajú charakteristiky „nepreťažovaných“ SPRT alebo dokonca väčšiny PRT. Pre metrologické piecky sa hysteréza pohybuje od 0,025 ° C do 0,07 ° C.

  Hĺbka ponoru

  Hĺbka ponoru je veľmi dôležitá. Nielen pomáha minimalizovať axiálnu uniformitu a oneskorenie, ale pomáha riešiť jedinečné vlastnosti ponoru každého teplomeru, ktorý je kalibrovaný v zdroji tepla. Medzi tieto vlastnosti patrí umiestnenie a veľkosť skutočného snímača vo vnútri snímača, šírka a tepelná kapacita snímača a vodiče používané na pripojenie snímača. Modely Fluke 9171, Fluke 9172 a Fluke 9173 majú hĺbku ponoru 203 mm a model Fluke 9170 kvôli dosiahnutiu teploty – 45 °C má hĺbku ponoru 160 mm.

  Ďalšie skvelé funkcie

  Veľký LCD displej, numerická klávesnica a menu na obrazovke sú pri metrologických pieckach jednoduché a intuitívne. Na displeji sa zobrazuje teplota piecky, teplota vstavaného referenčného teplomera, vypínacia teplota, kritériá stability a rýchlosť nábehovej funkcie. Používateľské rozhranie môže byť nakonfigurované na zobrazenie v angličtine, francúzštine alebo čínštine.

  Všetky štyri modely sú vybavené sériovým rozhraním RS-232.

  Dokonca aj bez počítača majú Metrologické piecky štyri rôzne predprogramované kalibračné úlohy, ktoré umožňujú až osem

  nastavených bodov teploty s „nábehovou funkciou a oneskorením“ medzi jednotlivými bodmi. Je tu taktiež automatická skúška spínača, ktorá nuluje na „mŕtvom pásme“ a jednoúčelové tlačidlo ° C / ° F umožňuje jednoduché prepínanie teplotných jednotiek.

  Každá zo šiestich štandardných vložiek sa môže objednať s každou jednotkou, pričom je možné umiestniť rôzne priemery snímačov metrickej a imperiálnej veľkosti.

  Fluke 9170

  Model 9170 dosahuje najnižšie teploty z ponúkaných modelov, dosahujúce -45 ° C za normálnych podmienok v miestnosti. Model 9170 je stabilný na ± 0.005 ° C v celom rozsahu teplôt (do 140 ° C) a má hĺbku ponoru 160 mm. S axiálnou uniformitou ± 0,02 ° C a radiálnou uniformitou ± 0,01 ° C tento model prináša mimoriadne nízku neistotu merania a je ideálny pre rôzne farmaceutické a iné aplikácie.

  Fluke 9171

  Ak potrebujete väčšiu hĺbku ponoru, Model Fluke 9171 poskytuje ponor 203 mm pri teplotách od -30 ° C až do 155 ° C s stabilitou v plnom rozsahu ± 0.005 ° C. Rovnako ako Fluke 9170 má táto suchá teplotná piecka výnimočnú axiálnu a radiálnu uniformitu. Zobrazenie prístroja Fluke 9171 je kalibrované s presnosťou ± 0,1 ° C v celom rozsahu.

  Fluke 9172

  Model Fluke 9172 poskytuje rozsah teplôt od 35 ° C do 425 ° C s kalibrovaným displejom s presnosťou ± 0,2 ° C pri 425 ° C. Okrem výnimočnej presnosti je piecka 9172 stabilná v rozmedzí ± 0,005 ° C až ± 0,01 ° C v závislosti od teploty. Vďaka ponoru s hĺbkou 203 mm, Fluke 9172 výrazne znižuje chyby vodivosti snímača pri vysokých teplotách.

  Fluke 9173

  Pri práci medzi 50 ° C a 700 ° C poskytuje model Fluke 9173 jedinečný výkon. Fluke 9173 má presnosť zobrazenia ± 0,25 ° C pri 700 ° C a hĺbku ponoru 203 mm. Stabilita a uniformita tohto zariadenia sú dostatočné na to, aby dramaticky znížili neistotu merania pri kalibrácii teplomerov pri vysokých teplotách.

  Samozrejme, stále existuje miesto na svete pre suché teplotné piecky. V skutočnosti Fluke Calibration robí a bude aj naďalej robiť jedny z najvýkonnejších, prenosných, rýchlych suchých teplotných piecok. Nie je nič lepšie pre rýchlu kalibráciu priemyselného snímača teploty.

  Špecifikácia

  9170 9171 9172 9173
  Rozsah
  (pri okol. teplote 23 °C )
  –45 °C až 140 °C –30 °C až 155 °C 35 °C až 425 °C 50 °C až 700 °C*
  Presnosť zobrazenia ± 0.1 °C v celom rozsahu ± 0.1 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0.15 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0.2 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0.2 °C: 50 °C až 425 °C
  ± 0.25 °C: 425 °C až 660 °C
  Stabilita ± 0.005 °C v celom rozsahu ± 0.005 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0.008 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0.01 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0.005 °C: 50 °C až 100 °C
  ± 0.01 °C: 100 °C až 425 °C
  ± 0.03 °C: 425 °C až 700 °C
  Axiálna Uniformita
  (60 mm)
  ± 0.1 °C pri –45 °C
  ± 0.04 °C pri –35 °C
  ± 0.02 °C pri 0 °C
  ± 0.07 °C pri 140 °C
  ± 0.025 °C pri –30 °C
  ± 0.02 °C pri 0 °C± 0.07 °C pri 155 °C
  ± 0.05 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0.1 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0.2 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0.1 °C: 50 °C až 100 °C
  ± 0.25 °C: 100 °C až  425 °C± 0.4 °C: 425 °C až 700 °C
  Radiána uniformita ± 0.01 °C v celom rozsahu ± 0.01 °C: 35 °C až 100 °C
  ± 0.02 °C: 100 °C až 225 °C
  ± 0.025 °C: 225 °C až 425 °C
  ± 0.01 °C: 50 °C až 100 °C
  ± 0.025 °C: 100 °C až 425 °C
  ± 0.04 °C: 425 °C až 700 °C
  Oneskorenie
  (s 6.35 mm
  referenčným snímačom a troma 6.35 mm snímačmi)
  ± 0.02 °C pri –45 °C
  ± 0.005 °C pri –35 °C
  ± 0.01 °C pri 140 °C
  ± 0.005 °C pri –30 °C
  ± 0.005 °C pri 0 °C
  ± 0.01 °C pri 155 °C
  ± 0.01 °C v celom rozsahu ± 0.02 °C at 425 °C
  ± 0.04 °C at 700 °C
  Hysteréza 0.025 °C 0.04 °C 0.07 °C
  Hĺbka ponoru 160 mm 203 mm
  Resolution 0.001 °C
  Displej LCD, °C alebo °F, voliteľné užívateľom
  Klávesnica
  Desať numerických klávesov a tlačidlom +/-. Klávesnice pre funkcie, menu a °C / °F.
  Čas chladenia 44 min: 23 °C na –45 °C
  19 min: 23 °C na –30 °C
  19 min: 140 °C na 23 °C
  30 min: 23 °C na –30 °C
  25 min: 155 °C na 23 °C
  220 min: 425 °C na 35 °C
  100 min: 425 °C na 100 °C
  235 min: 700 °C na 50 °C
  153 min: 700 °C na 100 °C
  Čas zahrievania 32 min: 23 °C na140 °C
  45 min: –45 °C na 140 °C
  44 min: 23 °C na 155 °C
  56 min: –30 °C na 155 °C
  27 min: 35 °C na 425 °C 46 min: 50 °C na 700 °C
  Veľkosť (VxŠxH) 366 x 203 x 323 mm
  Hmotnosť 14.2 kg 15 kg 13.2 kg 15 kg
  Napájanie 115 V ac (± 10 %),
  230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 550 W
  115 V ac (± 10 %),
  230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 1025 W
  Komunikačné rozhranie RS-232 Interface
  Kalibrácia s nadväznosťou Údaje pri –45 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, a 140 °C Údaje pri –30 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, a 155 °C Údaje pri 100 °C, 150 °C, 250 °C, 350 °C, a 425 °C Údaje pri 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C, a 660 °C
  *Kalibrované do 660 °C; referenčný snímač teploty je odporúčaný pri vyšších teplotách.

  Špecifikácia

  Vstavaný vstup pre referenčný teplomer
  Teplotný rozsah –200 °C až 962 °C
  Rozsah odporu 0 Ω až 400 Ω, auto-rozsah
  Charakterizácia ITS-90 podrozsahy 4, 6, 7, 8, 9, 10, a 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R0, a, b, d
  Presnosť odporu 0 Ω až 20 Ω: 0.0005 W
  20 Ω až 400 Ω: 25 ppm
  Presnosť teploty
  (nezahŕňa neistotu snímača)
  10 Ω PRT:
  ± 0.013 °C pri 0 °C
  ± 0.014 °C pri 155 °C
  ± 0.019 °C pri 425 °C
  ± 0.028 °C pri 700 °C
  25 Ω a 100 Ω PRT:
  ± 0.005 °C pri –100 °C
  ± 0.007 °C pri 0 °C
  ± 0.011 °C pri 155 °C
  ± 0.013 °C pri 225 °C
  ± 0.019 °C pri 425 °C
  ± 0.027 °C pri 661 °C
  Rozlíšenie odporu 0 Ω až 20 Ω: 0.0001 Ω
  20 Ω až 400 Ω: 0.001 Ω
  Perióda merania 1 sekunda
  Pripojenie snímača 4-vodičovo s tienením, 5-pin DIN konektor
  Kalibrácia NVLAP  akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke
  Názov popis
  9170-X Metrologická piecka, –45 °C až 140 °C, s vložkou/INSX
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9170-X-R Metrologická piecka, –45 °C až 140 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9171-X Metrologická piecka, –30 °C až 155 °C, s vložkou/INSX
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9171-X-R Metrologická piecka, –30 °C až 155 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9172-X Metrologická piecka, 35 °C až 425 °C, s vložkou/INSX
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9172-X-R Metrologická piecka, 35 °C až 425 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9173-X Metrologická piecka, 50 °C až 700 °C, s vložkou/INSX
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  9173-X-R Metrologická piecka, 50 °C až 700 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
  (Pozrite obrázok s vložkami)
  Názov Popis
  9170-CASE Transportný kufor
  9170-DCAS Transportný kufor s kolieskami
  9170-INSA Vložka “A” 9170
  9170-INSB Vložka “B” 9170
  9170-INSC Vložka “C” 9170
  9170-INSD Vložka “D” 9170
  9170-INSE Vložka “E” 9170
  9170-INSF Vložka “F” 9170
  9170-INSZ Vložka “Z” 9170, bez dier
  9171-INSA Vložka “A” 9171
  9171-INSB Vložka “B” 9171
  9171-INSC Vložka “C” 9171
  9171-INSD Vložka “D” 9171
  9171-INSE Vložka “E” 9171
  9171-INSF Vložka “F” 9171
  9171-INSZ Vložka “Z” 9171, bez dier
  9172-INSA Vložka “A” 9172
  9172-INSB Vložka “B” 9172
  9172-INSC Vložka “C” 9172
  9172-INSD Vložka “D” 9172
  9172-INSE Vložka “E” 9172
  9172-INSF Vložka “F” 9172
  9172-INSZ Vložka “Z” 9172, bez dier
  9173-INSA Vložka “A” 9173
  9173-INSB Vložka “B” 9173
  9173-INSC Vložka “C” 9173
  9173-INSD Vložka “D” 9173
  9173-INSE Vložka “E” 9173
  9173-INSF Vložka “F” 9173
  9173-INSZ Vložka “Z” 9173, bez dier
  9170-INSY Vložka na požiadanie 9170
  Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier.
  9171-INSY Vložka na požiadanie 9171
  Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier.
  9172-INSY Vložka na požiadanie 9172
  Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier.
  9173-INSY Vložka na požiadanie 9170
  Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier. Diery musia byť väčšie nez 2 mm.
  HART DRYWELL CABLE Prepojovací kábel na automatizáciu kalibrácie a dokumentácie po pripojení ku kalibrátoru Fluke 754.

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list Metrologické piecky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173  EN flag
  Prehľadový katalóg Fluke Process Tools   EN flag

  Novinky