Metrologické suché teplotné piecky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173

Metrologická teplotná piecka Fluke 9173

Metrologické suché teplotné piecky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173 s rozsahmi od - 45 °C do 700 °C.

Dostatočne presné na použitie v laboratóriu a dostatočne robustné a prenosné pre použitie v prevádzke

  • Najvýkonnejšie priemyselné zdroje tepla (presnosť, stabilita, uniformita) na svete
  • Hĺbka ponoru až 203 mm
  • Voliteľný vstup pre referenčný etalón s charakterizáciou ITS-90 s presnosťou odčítania PRT ± 0.006 ° C
  • Rozsahy teplôt od -45 ° C do 700 ° C

Presnosť zobrazenia

Suchá teplotná piecka sa zvyčajne kalibruje vložením kalibrovaného PRT do jedného z otvorov a nastavením vnútorného regulačného senzora na základe údajov z PRT. Takéto nastavenie má obmedzenú hodnotu, pretože jedinečné charakteristiky referenčného PRT, ktoré sú v podstate „kalibrované“ do kalibrátora, sú často úplne odlišné od teplomerov testovaných kalibrátorom. To je zkomplikované prítomnosťou výrazných tepelných gradientov v teplotnom bloku a nedostatočným ponorením snímačov do bloku, ktoré sú jednoducho príliš krátke.

Metrologické teplotné piecky sú odlišné. Teplotné gradienty, efekt oneskorenia a hysterézia boli minimalizované, aby kalibrácia displeja bola oveľa zmysluplnejšia. Na kalibráciu metrologických piecok používame iba akreditovane kalibrované PRT s nadväznosťou a naša proprietárna elektronika dôsledne vykazuje opakovateľnú presnosť viac ako desaťkrát lepšiu ako naše špecifikácie v rozmedzí od ± 0,1 ° C pri najbežnejšie používaných teplotách do ± 0,25 ° C pri 661 ° C.

Pre ešte väčšiu presnosť je možné objednať Metrologické teplotné piecky so zabudovanou elektronikou na čítanie externých PRT s charakterizáciou ITS-90.

Stabilita

Zdroje tepla firmy Fluke Calibration sú už dlho známe ako najstabilnejšie zdroje tepla na svete. S metrologickými pieckami je to iba lepšie. Obidve modely s nízkou teplotou (modely Fluke 9170 a Fluke 9171) sú v celom rozsahu stabilné na ± 0.005 ° C. Dokonca aj model s rozsahom 700 ° C (model 9173) dosahuje stabilitu ± 0,03 ° C. Lepšiu stabilitu možno nájsť už len v teplotných kúpeľoch a primárnych etalónoch s pevným bodom. Riadiace jednotky, ktoré používa väčšina výrobcov suchých teplotných piecok, nemôžu poskytnúť takúto úroveň stability.

Axiálna uniformita

Dokument EA-10/13 odporúča, aby suché piecky obsahovali zónu s maximálnou teplotnou uniformitou, o dĺžke 40 mm, zvyčajne na dne piecky. Metrologické piecky však kombinujú našu unikátnu elektroniku s dvojzónovou reguláciou a väčšou hĺbkou ponoru, ako sa vyskytuje v suchých pieckach, aby poskytla homogénnu zónu v dĺžke 60 mm. Vertikálne gradienty sa v týchto zónach sa pohybujú od ± 0,02 ° C pri 0 ° C do ± 0,4 ° C pri 700 ° C.

Navyše, Metrologické piecky majú tieto špecifikácie uverejnené pre každý model a výrobca si za nimi stojí.

Radiálna uniformita

Radiálna uniformita je rozdiel v teplote medzi jednotlivými dierami vložky. Pri slabo navrhnutých zdrojoch tepla alebo pri použití snímačov s veľkým priemerom môžu byť tieto rozdiely veľmi veľké. Pre metrologické piecky definujeme našu špecifikáciu ako najväčší teplotný rozdiel medzi vertikálne uniformnými zónami akýchkoľvek dvoch dier s priemerom 6,4 mm alebo menším. Modely s mínusovým rozsahom (9170 a 9171) poskytujú radiálnu uniformitu ± 0,01 ° C a modely s plusovými rozsahmi (9172 a 9173) sa pohybujú v rozmedzí ± 0,01 ° C až ± 0,04 ° C (pri 700 ° C).

Oneskorenie

Oneskorenie je definované ako zmena teploty zaznamenaná referenčným teplomerom vloženým do dna piecky po tom, čo sa aj zvyšné diery naplnia teplomermi.

V metrologických pieckach je efekt oneskorenia minimalizovaný z rovnakých dôvodov, ktoré minimalizujú axiálnu uniformitu. Používame hlbšie vložky, než sa nachádzajú v suchých pieckach a používame vlastné dvojzónové regulátory. Vplyv oneskorenia je minimalizovaný na ± 0.005 ° C pri modeloch s mínusovým rozsahom.

Hysteréza

Tepelná hysteréza existuje oveľa viac v snímačoch internej kontroly ako v kvalitných PRT. Dôkazom je rozdiel v dvoch vonkajších meraniach tej istej požadovanej teploty, keď je táto teplota nastavovaná z dvoch rôznych smerov (z tepla do studena a naopak) a je zvyčajne najväčšia v strede teplotného rozsahu zdroja tepla. Existuje preto, lebo kontrolné snímače sú typicky navrhnuté na robustnosť a nemajú charakteristiky „nepreťažovaných“ SPRT alebo dokonca väčšiny PRT. Pre metrologické piecky sa hysteréza pohybuje od 0,025 ° C do 0,07 ° C.

Hĺbka ponoru

Hĺbka ponoru je veľmi dôležitá. Nielen pomáha minimalizovať axiálnu uniformitu a oneskorenie, ale pomáha riešiť jedinečné vlastnosti ponoru každého teplomeru, ktorý je kalibrovaný v zdroji tepla. Medzi tieto vlastnosti patrí umiestnenie a veľkosť skutočného snímača vo vnútri snímača, šírka a tepelná kapacita snímača a vodiče používané na pripojenie snímača. Modely Fluke 9171, Fluke 9172 a Fluke 9173 majú hĺbku ponoru 203 mm a model Fluke 9170 kvôli dosiahnutiu teploty – 45 °C má hĺbku ponoru 160 mm.

Ďalšie skvelé funkcie

Veľký LCD displej, numerická klávesnica a menu na obrazovke sú pri metrologických pieckach jednoduché a intuitívne. Na displeji sa zobrazuje teplota piecky, teplota vstavaného referenčného teplomera, vypínacia teplota, kritériá stability a rýchlosť nábehovej funkcie. Používateľské rozhranie môže byť nakonfigurované na zobrazenie v angličtine, francúzštine alebo čínštine.

Všetky štyri modely sú vybavené sériovým rozhraním RS-232.

Dokonca aj bez počítača majú Metrologické piecky štyri rôzne predprogramované kalibračné úlohy, ktoré umožňujú až osem

nastavených bodov teploty s „nábehovou funkciou a oneskorením“ medzi jednotlivými bodmi. Je tu taktiež automatická skúška spínača, ktorá nuluje na „mŕtvom pásme“ a jednoúčelové tlačidlo ° C / ° F umožňuje jednoduché prepínanie teplotných jednotiek.

Každá zo šiestich štandardných vložiek sa môže objednať s každou jednotkou, pričom je možné umiestniť rôzne priemery snímačov metrickej a imperiálnej veľkosti.

Fluke 9170

Model 9170 dosahuje najnižšie teploty z ponúkaných modelov, dosahujúce -45 ° C za normálnych podmienok v miestnosti. Model 9170 je stabilný na ± 0.005 ° C v celom rozsahu teplôt (do 140 ° C) a má hĺbku ponoru 160 mm. S axiálnou uniformitou ± 0,02 ° C a radiálnou uniformitou ± 0,01 ° C tento model prináša mimoriadne nízku neistotu merania a je ideálny pre rôzne farmaceutické a iné aplikácie.

Fluke 9171

Ak potrebujete väčšiu hĺbku ponoru, Model Fluke 9171 poskytuje ponor 203 mm pri teplotách od -30 ° C až do 155 ° C s stabilitou v plnom rozsahu ± 0.005 ° C. Rovnako ako Fluke 9170 má táto suchá teplotná piecka výnimočnú axiálnu a radiálnu uniformitu. Zobrazenie prístroja Fluke 9171 je kalibrované s presnosťou ± 0,1 ° C v celom rozsahu.

Fluke 9172

Model Fluke 9172 poskytuje rozsah teplôt od 35 ° C do 425 ° C s kalibrovaným displejom s presnosťou ± 0,2 ° C pri 425 ° C. Okrem výnimočnej presnosti je piecka 9172 stabilná v rozmedzí ± 0,005 ° C až ± 0,01 ° C v závislosti od teploty. Vďaka ponoru s hĺbkou 203 mm, Fluke 9172 výrazne znižuje chyby vodivosti snímača pri vysokých teplotách.

Fluke 9173

Pri práci medzi 50 ° C a 700 ° C poskytuje model Fluke 9173 jedinečný výkon. Fluke 9173 má presnosť zobrazenia ± 0,25 ° C pri 700 ° C a hĺbku ponoru 203 mm. Stabilita a uniformita tohto zariadenia sú dostatočné na to, aby dramaticky znížili neistotu merania pri kalibrácii teplomerov pri vysokých teplotách.

Samozrejme, stále existuje miesto na svete pre suché teplotné piecky. V skutočnosti Fluke Calibration robí a bude aj naďalej robiť jedny z najvýkonnejších, prenosných, rýchlych suchých teplotných piecok. Nie je nič lepšie pre rýchlu kalibráciu priemyselného snímača teploty.

Špecifikácia

9170 9171 9172 9173
Rozsah
(pri okol. teplote 23 °C )
–45 °C až 140 °C –30 °C až 155 °C 35 °C až 425 °C 50 °C až 700 °C*
Presnosť zobrazenia ± 0.1 °C v celom rozsahu ± 0.1 °C: 35 °C až 100 °C
± 0.15 °C: 100 °C až 225 °C
± 0.2 °C: 225 °C až 425 °C
± 0.2 °C: 50 °C až 425 °C
± 0.25 °C: 425 °C až 660 °C
Stabilita ± 0.005 °C v celom rozsahu ± 0.005 °C: 35 °C až 100 °C
± 0.008 °C: 100 °C až 225 °C
± 0.01 °C: 225 °C až 425 °C
± 0.005 °C: 50 °C až 100 °C
± 0.01 °C: 100 °C až 425 °C
± 0.03 °C: 425 °C až 700 °C
Axiálna Uniformita
(60 mm)
± 0.1 °C pri –45 °C
± 0.04 °C pri –35 °C
± 0.02 °C pri 0 °C
± 0.07 °C pri 140 °C
± 0.025 °C pri –30 °C
± 0.02 °C pri 0 °C± 0.07 °C pri 155 °C
± 0.05 °C: 35 °C až 100 °C
± 0.1 °C: 100 °C až 225 °C
± 0.2 °C: 225 °C až 425 °C
± 0.1 °C: 50 °C až 100 °C
± 0.25 °C: 100 °C až  425 °C± 0.4 °C: 425 °C až 700 °C
Radiána uniformita ± 0.01 °C v celom rozsahu ± 0.01 °C: 35 °C až 100 °C
± 0.02 °C: 100 °C až 225 °C
± 0.025 °C: 225 °C až 425 °C
± 0.01 °C: 50 °C až 100 °C
± 0.025 °C: 100 °C až 425 °C
± 0.04 °C: 425 °C až 700 °C
Oneskorenie
(s 6.35 mm
referenčným snímačom a troma 6.35 mm snímačmi)
± 0.02 °C pri –45 °C
± 0.005 °C pri –35 °C
± 0.01 °C pri 140 °C
± 0.005 °C pri –30 °C
± 0.005 °C pri 0 °C
± 0.01 °C pri 155 °C
± 0.01 °C v celom rozsahu ± 0.02 °C at 425 °C
± 0.04 °C at 700 °C
Hysteréza 0.025 °C 0.04 °C 0.07 °C
Hĺbka ponoru 160 mm 203 mm
Resolution 0.001 °C
Displej LCD, °C alebo °F, voliteľné užívateľom
Klávesnica
Desať numerických klávesov a tlačidlom +/-. Klávesnice pre funkcie, menu a °C / °F.
Čas chladenia 44 min: 23 °C na –45 °C
19 min: 23 °C na –30 °C
19 min: 140 °C na 23 °C
30 min: 23 °C na –30 °C
25 min: 155 °C na 23 °C
220 min: 425 °C na 35 °C
100 min: 425 °C na 100 °C
235 min: 700 °C na 50 °C
153 min: 700 °C na 100 °C
Čas zahrievania 32 min: 23 °C na140 °C
45 min: –45 °C na 140 °C
44 min: 23 °C na 155 °C
56 min: –30 °C na 155 °C
27 min: 35 °C na 425 °C 46 min: 50 °C na 700 °C
Veľkosť (VxŠxH) 366 x 203 x 323 mm
Hmotnosť 14.2 kg 15 kg 13.2 kg 15 kg
Napájanie 115 V ac (± 10 %),
230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 550 W
115 V ac (± 10 %),
230 V ac (± 10 %), 50/60 Hz, 1025 W
Komunikačné rozhranie RS-232 Interface
Kalibrácia s nadväznosťou Údaje pri –45 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, a 140 °C Údaje pri –30 °C, 0 °C, 50 °C, 100 °C, a 155 °C Údaje pri 100 °C, 150 °C, 250 °C, 350 °C, a 425 °C Údaje pri 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C, a 660 °C
*Kalibrované do 660 °C; referenčný snímač teploty je odporúčaný pri vyšších teplotách.

Špecifikácia

Vstavaný vstup pre referenčný teplomer
Teplotný rozsah –200 °C až 962 °C
Rozsah odporu 0 Ω až 400 Ω, auto-rozsah
Charakterizácia ITS-90 podrozsahy 4, 6, 7, 8, 9, 10, a 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R0, a, b, d
Presnosť odporu 0 Ω až 20 Ω: 0.0005 W
20 Ω až 400 Ω: 25 ppm
Presnosť teploty
(nezahŕňa neistotu snímača)
10 Ω PRT:
± 0.013 °C pri 0 °C
± 0.014 °C pri 155 °C
± 0.019 °C pri 425 °C
± 0.028 °C pri 700 °C
25 Ω a 100 Ω PRT:
± 0.005 °C pri –100 °C
± 0.007 °C pri 0 °C
± 0.011 °C pri 155 °C
± 0.013 °C pri 225 °C
± 0.019 °C pri 425 °C
± 0.027 °C pri 661 °C
Rozlíšenie odporu 0 Ω až 20 Ω: 0.0001 Ω
20 Ω až 400 Ω: 0.001 Ω
Perióda merania 1 sekunda
Pripojenie snímača 4-vodičovo s tienením, 5-pin DIN konektor
Kalibrácia NVLAP  akreditovaná kalibrácia v štandardnej dodávke
Názov popis
9170-X Metrologická piecka, –45 °C až 140 °C, s vložkou/INSX
(Pozrite obrázok s vložkami)
9170-X-R Metrologická piecka, –45 °C až 140 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
(Pozrite obrázok s vložkami)
9171-X Metrologická piecka, –30 °C až 155 °C, s vložkou/INSX
(Pozrite obrázok s vložkami)
9171-X-R Metrologická piecka, –30 °C až 155 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
(Pozrite obrázok s vložkami)
9172-X Metrologická piecka, 35 °C až 425 °C, s vložkou/INSX
(Pozrite obrázok s vložkami)
9172-X-R Metrologická piecka, 35 °C až 425 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
(Pozrite obrázok s vložkami)
9173-X Metrologická piecka, 50 °C až 700 °C, s vložkou/INSX
(Pozrite obrázok s vložkami)
9173-X-R Metrologická piecka, 50 °C až 700 °C, s vložkou/INSX a vstavaným vstupom pre referenčný snímač teploty
(Pozrite obrázok s vložkami)
Názov Popis
9170-CASE Transportný kufor
9170-DCAS Transportný kufor s kolieskami
9170-INSA Vložka “A” 9170
9170-INSB Vložka “B” 9170
9170-INSC Vložka “C” 9170
9170-INSD Vložka “D” 9170
9170-INSE Vložka “E” 9170
9170-INSF Vložka “F” 9170
9170-INSZ Vložka “Z” 9170, bez dier
9171-INSA Vložka “A” 9171
9171-INSB Vložka “B” 9171
9171-INSC Vložka “C” 9171
9171-INSD Vložka “D” 9171
9171-INSE Vložka “E” 9171
9171-INSF Vložka “F” 9171
9171-INSZ Vložka “Z” 9171, bez dier
9172-INSA Vložka “A” 9172
9172-INSB Vložka “B” 9172
9172-INSC Vložka “C” 9172
9172-INSD Vložka “D” 9172
9172-INSE Vložka “E” 9172
9172-INSF Vložka “F” 9172
9172-INSZ Vložka “Z” 9172, bez dier
9173-INSA Vložka “A” 9173
9173-INSB Vložka “B” 9173
9173-INSC Vložka “C” 9173
9173-INSD Vložka “D” 9173
9173-INSE Vložka “E” 9173
9173-INSF Vložka “F” 9173
9173-INSZ Vložka “Z” 9173, bez dier
9170-INSY Vložka na požiadanie 9170
Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier.
9171-INSY Vložka na požiadanie 9171
Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier.
9172-INSY Vložka na požiadanie 9172
Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier.
9173-INSY Vložka na požiadanie 9170
Na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek, max. 8 dier. Diery musia byť väčšie nez 2 mm.
HART DRYWELL CABLE Prepojovací kábel na automatizáciu kalibrácie a dokumentácie po pripojení ku kalibrátoru Fluke 754.

Dokument

Jazyk

Katalógový list Metrologické piecky Fluke 9170, 9171, 9172, 9173  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools   EN flag