Ultra – chladná kalibračná piecka Fluke 9190A

Ultra - chladná prevádzková metrologická piecka Fluke 9190A s rozsahom –95 °C až 140 °C.

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Fluke Calibration 9190A Ultra chladná prevádzková metrologická pec je najpresnejšia a najstabilnejšia, chladná suchá teplotná pec na trhu.. Je ideálna pre aplikácie vyžadujúce prísnu kontrolu kvality a dodržiavanie regulačných postupov. Tieto aplikácie zahŕňajú validáciu a kalibráciu odporových snímačov teploty, termočlánkov, teplomerov a senzorov na pracovisku, ktoré sa používajú s kontrolnými zariadeniami, ako sú lekárske mrazničky, laboratórne chladničky, chladiace boxy, krvné banky, sterilizátory (autoklávy) a mraziace sušičky.

Široký teplotný rozsah

–95 °C až 140 °C

Excelentná presnosť

Presnosť vstavaného referenčného odčítania teploty:  ± 0.05 °C z rozsahu

Presnosť zobrazenia:  ± 0.2 °C z rozsahu

Najlepšia stabilita vo svojej triede

± 0.015 °C z rozsahu

Rýchly čas chladenia

23 °C na –90 °C:  80 minút

23 °C na –95 °C:  90 minút

140 °C na 23 °C:  60 minút

Prenosnosť

Hmotnosť len 16 kg

Vhodná do čistých priestorov

Kalibračné kúpele sú najstabilnejšie a najjednotnejšie dostupné zdroje teploty, ale nie sú vhodné pre čisté priestory. Veľkosť kúpeľa obmedzuje prenosnosť a kvapaliny do kúpeľa sa môžu ľahko rozliať a odvádzať výpary. 9190A Ultra-chladná suchá teplotná pec je skvelá alternatíva. Jej široký rozsah teplôt zaberá najchladnejšie a najvyššie teplotné rozsahy potrebné pre farmaceutické, biomedicínske a potravinárske spracovanie. Model 9190A je malý a ľahký, takže je jednoduché ho prepravovať. A keďže nepoužíva kvapaliny na prenos tepla, čisté miestnosti zostávajú čisté. Doby chladenia a zahrievania 9190A sú rýchlejšie ako u kalibračných kúpeľov, čo znamená, že kalibrácia je vykonaná rýchlejšie.

Pre spoľahlivé merania v prevádzke je rozhodujúci presný zdroj teploty

Nespoľahlivé merania v prevádzke môžu mať škodlivý vplyv na podnikanie, čo vedie k zlej kvalite výrobkov, spätným odberom, pokute, odpadu a stratám zisku. V konečnom dôsledku sú merania len také dobré ako zdroje teploty použité na kalibráciu meracieho zariadenia. Teplotná piecka 9190A zahŕňa najlepšie technológie a dizajnové skúsenosti získané z desaťročí vývoja suchých teplotných piecok. 9190A vyhovuje nariadeniam EURAMET cg-13 pre najlepšie postupy merania pre kalibrátory teplotných piecok. V dôsledku toho si môžete byť istí, že špecifikácie 9190A pre presnosť, stabilitu, axiálnu (vertikálnu) homogenitu, radiálnu uniformitu a hysterézu boli dôkladne a starostlivo definované a testované. So ultra-chladnou prevádzkovou metrologickou teplotnou pieckou 9190A si byť istí, že používate najpresnejšiu a najstabilnejšiu ultra-chladnú teplotnú piecku a to bude mať pozitívny vplyv na vaše podnikanie.

Špecifikácia základnej jednotky
Teplotný rozsah pri 23 °C –95 °C až 140 °C
Presnosť zobrazenia ± 0.2 °C z rozsahu
Presnosť s externou referenciou [3] ± 0.05 °C z rozsahu
Stabilita ± 0.015 °C z rozsahu
Axiálna uniformita pri 40 mm ± 0.05 °C z rozsahu
Radiálny gradient ±0.01 °C z rozsahu
Nábehový efekt (s 6.35  mm referenčným snímačom a troma 6.35  mm snímačmi)
± 0.006 °C z rozsahu
(verzus displej s jedným 6.35  mm snímačom)
± 0.25 °C pri –95 °C
± 0.10 °C pri  140 °C
Prevádzkové podmienky 0 °C až 35 °C, 0 % až90 %
RH (nekondenzujúca) < 2000 m nadm. výška
Podmienky okol. prostredia pre všetky špecifikácie okrem teploty 13 °C až 33 °C
Ponor 160  mm
Priemer otvoru 30 mm
Čas zahrievania [1] –95 °C na 140 °C: 40 min
Čas chladenia [1] 23 °C na –90 °C: 80 min
23 °C na –95 °C: 90 min
140 °C na 23 °C: 60 min
Čas stabilizácie [2] 15 min
Rozlíšenie 0.01  °
Displej LCD, °C alebo °F voliteľné užívateľom
Veľkosť (V x Š x H) 380 mm x 205 mm x 480 mm
Hmotnosť 16 kg
Napájanie 100 V až 115 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W
200 V až 230 V (± 10 %) 50/60 Hz, 575 W
Poistka 115 V: 6.3 A T 250 V
230 V: 3.15  A T 250 V
4–20 mA Poistka  (len model -P) 50 mA F 250 V
Pripojenie k PC RS-232 interface
Bezpečnosť IEC 61010-1, Installation Category II, Pollution degree 2
Elektromagnetické prostredie IEC 61326-1: Basic
Chladenie R32 (Difluoromethane)
< 20 g, ASHRAE bezp. trieda A2L
R704 (Helium)
< 20 g, ASHRAE bezp. trieda A1
Špecifikácia opcie –
Presnosť vstavaného modulu odčítania teploty (4-vodičový etalónový snímač) [3] ± 0.010 °C pri –95 °C
± 0.013 °C pri –25 °C
± 0.015 °C pri 0 °C
± 0.020 °C pri 50 °C
± 0.025 °C pri 140 °C
Rozsah etalónového odporu  0 Ω až 400 Ω
Presnosť etalónového odporu [4] 0 Ω až 42 Ω: ± 0.0025 Ω
42 Ω až 400  Ω: ± 60 ppm z odčítania
Charakterizácia etalónu ITS-90, CVD, IEC-751, odpor
Možnosť merania etalónu 4 vodič
Pripojenie etalónu 6-pin din s INFO-CON technológiou
Presnosť vstavaného moduul odčítania odporových snímačov teploty NI-120: ± 0.015 °C pri 0 °C
PT-100 (385): ± 0.02 °C pri 0 °C
PT-100 (3926):  ± 0.02 °C pri 0 °C
PT-100 (JIS): ± 0.02 °C pri 0 °C
Rozsah odporu RTD 0 Ω až 400 Ω
Presnosť odporu [4] 0 Ω až 25 Ω: ± 0.002 Ω
25 Ω až 400 Ω: ± 80 ppm z meranej hodnoty
Charakterizácia odporového snímača teploty PT-100 (385), (JIS), (3926), NI-120, odpor
Schopnosť merania odporového snímača teploty 2-vodičovo, 3-vodičovo a 4-vodičovo
Pripojenie odporového snímača teploty 4-terminálový vstup
Presnosť vstavaného odčítania termočlánkov [5] Typ J: ± 0.70 °C pri 140 °C
Typ K: ± 0.75 °C pri 140 °C
Typ T: ± 0.60 °C pri 140 °C
Typ E: ± 0.60 °C pri 140 °C
Typ R: ± 1.60  °C pri 140  °C
Typ S: ± 1.60  °C pri 140  °C
Typ M: ± 0.65  °C pri 140  °C
Typ L: ± 0.65  °C pri 140  °C
Typ U: ± 0.70 °C pri 140 °C
Typ N: ± 0.75 °C pri 140 °C
Typ C: ± 1.00 °C pri 140 °C
TC millivoltový rozsah –10  mV až 100 mV
Presnosť napätia 0.025 % z meranej hodnoty  +0.01 mV
Presnosť kompenzácie studeného konca ± 0.35 °C (okolitá teplota od 13 °C do 33 °C)
Pripojenie termočlánku Mini konektory (ASTM E1684)
Presnosť vstavaného odčítania mA 0.02  % z meranej hodnoty + 0.002 mA
rozsah mA  Kal 4-22 mA, Špec 4-24 mA
pripojenie mA  2 terminálové vstupy
Funkcia napájania slučky 24 V dc lnapájanie slučky
Teplotný koeficient vstavanej elektroniky
(0 °C až 13 °C, 33 °C až 50 °C)
± 0.005 % z rozsahu na °C

Poznámky:
[1]   Pre teplotu okolia 23 °C.
[2]   Čas od kedy je dosiahnutá požadovaná hodnota po čas, kedy je prístroj medziach špecifikácie svojej stability.
[3]   Teplotný rozsah môže byť limitovaný pripojeným etalónovým snímačom teploty.
Presnosť vstavaného referenčného odčítania nezahŕňa presnosť snímača. Taktiež nezahŕňa neistotu snímača a chybu charakterizácie.
[4]   Špecifikácia presnosti merania sa vzťahuje na prevádzkový rozsah a predpokladá 4 vodičové pripojenie pre PRT. S 3-vodičovým pripojením RTD pridajte 0.05  Ω k presnoti merania plus max. možný rozdiel medzi odpormi vodičov.
[5]  Vstup pre odčítanie termočlánkov je citlivý na EM pole v rozsahu frekvencií 500  MHz až 700  MHz.

 

Názov Popis
9190A-X Ultra chladná prevádzková metrologická pec,  –95 °C až 140 °C, s/9190-INSX

„X“ v modelovom čísle má byť nahradené A, B, C, D, E, a F podľa požadovanej vložky

9190A-X-P Ultra chladná prevádzková metrologická pec,  –95 °C až 140 °C, s/9190-INSX, s Procesným elektrickým modulom   (-P)

„X“ v modelovom čísle má byť nahradené A, B, C, D, E, a F podľa požadovanej vložky

Príslušenstvo Popis
9190-INSA Vložka „A“ 9190A
9190-INSB Vložka „B“ 9190A
9190-INSC Vložka „C“ 9190A
9190-INSD Vložka „D“ 9190A
9190-INSE Vložka „E“ 9190A
9190-INSF Vložka „F“ 9190A
9190-INSZ Vložka „Z“ 9190A, prázdna
9190-INSY1 Vložka „Y1“ 9190A, vložka na želanie s prázdnym izolátorom
9190-INSY2 Vložka „Y1“ 9190A, vložka na želanie s izolátorom na želanie

Dokument

Jazyk

Katalógový list 9109A  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Process Tools  EN flag