Bronkhorst LOW-ΔP-FLOW

Hmotnostný prietokomer alebo regulátor hmotnostného prietoku s nízkou tlakovou stratou vhodný aj pre meranie prietoku korozívnych plynov.

Bronkhorst špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Pre procesy vyžadujúce nízku tlakovú stratu spoločnosť Bronkhorst vyvinula sériu prístrojov LOW-Dp-FLOW, ktoré majú minimálny prietokový odpor vďaka odlišným senzorom a bypassovej konštrukcii.
Regulátor prietoku plynu LOW-Dp-FLOW nízkou tlakovou stratou má kompaktnú konštrukciu, keďže sú regulačný ventil a prietokomer spojené v jednom tele prístroja. Maximálny rozsah pri týchto kompaktných modeloch je 1 ln/min až 50 ln/min ekvivalent vzduchu v závislosti od prevádzkových podmienok.
Pre reguláciu vyššieho prietoku s veľmi nízkym diferenčným tlakom Bronkhorst vyvinul špeciálne regulačné ventily s tlakovou kompenzáciou (typy F-004AC / F-004AL / F004BI). Tieto regulačné ventily sú k spriahnuté s prietokomerom, zatiaľ čo elektronická PI-kontrolná funkcia je priamo súčasťou prietokomera.

Digitálne = Štandardné

Všetky modely LOW-ΔP-FLOW série sú vybavené digitálnou PC-doskou, obsahujúcou auto-diagnostiku, alarm, počítadlo, digitálnu komunikáciu (RS232) a diaľkové nastavenia regulácie. Tieto digitálne prístroje ponúkajú výbornú flexibilitu pomocou „Multibus“ konceptu, vďaka ktorému môžu mať rozhrania DeviceNet ™, PROFIBUS DP, Modbus, EtherCAT®, PRIFINET alebo FLOW-BUS protokol.

Hlavné vlastnosti:

 • veľmi nízka tlaková strata
 • dlhšia životnosť pri použití s korozívnymi plynmi
 • menšie riziko znečistenia
 • ľahko čistiteľný
 • elektrolyticky leštené nerezové plochy
 • dostupné s regulačným ventilom pre vytvorenie kompletného a kompaktného celku
 • dostupné v priemyselnom prevedení (IP65)

Použitie

 • environmentálne merania vzoriek stavu ovzdušia
 • skúšky tesnosti
 • meranie spotreby paliva napríklad v nízkotlakových distribučných systémoch
 • kontrola horenia

Hmotnostný prietokomer (MFM) – Krytie IP40

Rozsahy prietoku (pre vzduch)
Minimálny Maximálny
Séria F-100D 0,2 mln/min – 10 mln/min 0,44 mln/min – 22 mln/min
Séria F-101D 0,42 mln/min – 21 mln/min 42 mln/min – 2 100 mln/min
Séria F-101E 0,028 ln/min – 1,4 ln/min 0,24 ln/min – 12 ln/min
Séria F-102E 0,17 ln/min – 8,5 ln/min 1 ln/min – 50 ln/min
Séria F-103E 0,9 ln/min – 45 ln/min 4 ln/min – 200 ln/min

Hmotnostný prietokomer (MFM) – Krytie IP65

Rozsahy prietoku (pre vzduch)
Minimálny Maximálny
Séria F-100DI 0,2 mln/min – 10 mln/min 0,44 mln/min – 22 mln/min
Séria F-101DI 0,42 mln/min – 21 mln/min 42 mln/min – 2 100 mln/min
Séria F-101EI 0,028 ln/min – 1,4 ln/min 0,24 ln/min – 12 ln/min
Séria F-102EI 0,17 ln/min – 8,5 ln/min 1 ln/min – 50 ln/min
Séria F-103EI 0,9 ln/min – 45 ln/min 4 ln/min – 200 ln/min
Séria F-106Z/F-107Z 0,2 m3n/h – 10 m3n/h 20 m3n/h – 1 000 m3n/h

Regulátory hmotnostného prietoku (MFC) – Krytie IP40

Rozsahy prietoku (pre vzduch)
Minimálny Maximálny
Séria F-200DV 0,2 mln/min – 10 mln/min 0,44 mln/min – 22 mln/min
Séria F-201DV 0,42 mln/min – 21 mln/min 42 mln/min – 2 100 mln/min
Séria F-201EV 0,028 ln/min – 1,4 ln/min 0,24 ln/min – 12 ln/min
Séria F-202EV 0,17 ln/min – 8,5 ln/min 1 ln/min – 50 ln/min

Typická kombinácia hmotnostného prietokomera s regulačným ventilom s krytím IP40 

Rozsahy prietoku (pre vzduch) Kv-max
F-102E + F-004AC-LU až do 1 ln/min – 50 ln/min 0,3
F-103E + F-004BI-IV až do 4 ln/min – 200 ln/min 1,0

Regulátory hmotnostného prietoku (MFC) – Krytie IP65

Rozsahy prietoku (pre vzduch)
Minimálny Maximálny
Séria F-200DI 0,2 mln/min – 10 mln/min 0,44 mln/min – 22 mln/min
Séria F-201DI 0,42 mln/min – 21 mln/min 42 mln/min – 2 100 mln/min
Séria F-201EI 0,028 ln/min – 1,4 ln/min 0,24 ln/min – 12 ln/min
Séria F-202EI 0,17 ln/min – 8,5 ln/min 1 ln/min – 50 ln/min

Typická kombinácia hmotnostného prietokomera s regulačným ventilom s krytím IP65 

Rozsahy prietoku (pre vzduch) Kv-max
F-102EI + F-004AI-IU až do 1 ln/min – 50 ln/min 0,3
F-103EI + F-004BI-IV až do 4 ln/min – 200 ln/min 1,0

Dokument

Jazyk

Katalógový list LOW-ΔP-FLOW EN flag

Ochranné částicové filtry


Ochranné časticové filtre

 

Katalógový list


El-Flow Select s displejem Bright


Multifunkčný displej Bright

 

Katalógový list 


adaptár


Sieťový adaptér PiPS

 

Stručný návod

Ponuka servisných a kalibračných služieb

Ponúkané služby budú vykonané v autorizovanom servise Bronkhorst v ČR.

Služba – prístroje pre plyny Cena 

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

6 080 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

7 440 Kč

Akreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Kalibrácia podľa internej metodiky SVCS KM 1.2002 (3x meranie v 5 bodoch – vzostupne, zostupne a vzostupne). Tento postup zaručuje odhalenie takmer všetkých možných skrytých vád hmotnostných prietokomerov. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

9 860 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 250 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: Pri kalibráciách nad 100 ln/min je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

4 430 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 500 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

5 790 Kč

Neakreditovaná kalibrácia hmotnostného prietokomera do 1000 ln/min N2

Štandardná kalibrácia – 1x meranie v 5 bodoch. Ekonomický variant zaistenia presnosti prietokomera. V prípade odchýlky mimo špecifikáciu výrobcu bude prietokomer automaticky nastavený. Súčasťou je aj tlaková skúška a test tesnosti na héliovom hľadači.

Pozn.: S touto službou je nutné objednať aj Inšpekciu prístroja.

8 210 Kč
Extra kalibračný bod 425 Kč
10 – bodová kalibrácia (príplatok) 1 450 Kč

Inšpekcia hmotnostného prietokomera (MFM)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 820 Kč

Inšpekcia hmotnostného regulátora prietoku (MFC)

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, nastavenie ventilu, zmontovanie. Inšpekciu odporúča väčšina výrobcov prietokomerov vykonať pred každou kalibráciou, pretože i drobné nečistoty vo vnútri prietokomera môžu značne ovplyvniť jeho presnosť. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

2 520  Kč

Inšpekcia regulačného ventilu

Rozobratie prístroja, kontrola vnútorných častí, zmontovanie. V cene je sada Viton tesnení. Iné tesniace materiály a ďalšie prípadné náhradné diely a úkony nad rámec inšpekcie sa účtujú zvlášť.

1 320 Kč

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Čistenie vykonávame v prípade zanesenia prietokomera nečistotami alebo ak je pre jeho prevádzku nutná dekontaminácia. Po čistení zaručujemu maximálnu čistotu.

Pozn.: Túto službu nie je možné objednať samostatne bez Inšpekcie.

1090 Kč

 Zmena rozsahu MFC Bronkhorst EL-Flow/IN-Flow do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 9 325 Kč

Zmena rozsahu MFM Bronkhorst EL-Flow/IN-Flow do 250 ln/min

V cene je zahrnutá inšpekcia, akreditovaná kalibrácia a potrebné náhradné diely.

 8 625 Kč

 1 hod práce technika

Pri opravách nad rámec vyššie uvedených služieb, alebo iných prácach.

 945 Kč
Náhradné diely Podľa cenníka dodávateľa
Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy.