Generátor /regulátor tlaku MPG2-H™

Manuálny kvapalinový generátor /regulátor tlaku MPG2-H™

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

MPG2-H je kompaktný, ľahko použiteľný a hospodárny systém pre ručné generovanie a nastavenia tlaku od atmosferického tlaku až po 200 MPa (30 000 psi) v systémoch, kde je vyžadované presné nastavenie tlaku.

Vlastnosti:

MPG2-H je veľmi vhodný pre generovanie tlaku a kontroly tlaku v kalibračných a skúšobných systémoch s použitím referenčného digitálneho alebo analógového tlakomera. Je tiež ideálny pre prácu s hydraulickými piestovými tlakomermi.

MPG2-H je štandardnou voľbou pre ručné generovanie tlaku a riadenie v systéme Fluke Calibration PG7302, ktorý pracuje s pneumatickým meradlom, v ktorom nie je potrebné riadenie so zosilňovačom alebo automatizovaným riadením tlaku.

  • lacné riešenie pre manuálne generovanie a nastavovanie tlaku od atmosferického až do 200 MPa (2 000 bar)
  • rýchle generovanie veľkých tlakových zmien a presné nastavovanie tlaku na kalibračný bod
  • všetko v jednej skrinke s pôdorysom 26 cm x 44 cm
  • obsahuje zásobník tlakového média (olej, voda, voda / lieh a ďalšie), tlakový lis a dve tlakové prípojky pre pripojenie etalónu a skúšaného tlakomera
  • vhodné ako príslušenstvo olejových piestových tlakomerov a digitálnych referenčných tlakomerov

Dokument

Jazyk

Katalógový list MPG2-H  EN flag
Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag