Hydraulický regulátor tlaku OPG1-30000

Všestranný a rýchly ručný regulátor s pohodlnosťou a nenáročnosťou automatickej prevádzky

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Hydraulický tlakový generátor / regulátor OPG1 je určený pre nastavenie a vytváranie tlaku pri kalibrácii a testovaní hydraulických systémov. Je schopný vytvárať a presne nastavovať tlak od atmosférického tlaku až do 200 MPa. Prístroj OPG1 kombinuje všestrannosť a rýchlosť ručnej regulácie s pohodlnosťou a nenáročnosťou automatickej prevádzky. Je tiež štandardným komponentom pre generovanie a reguláciu tlaku v systéme piestového tlakomera PG7302, alebo vytvára spolu s digitálnym tlakomerom RPM4 kalibračný systém na základe prenosového etalónu.

Výroba ukončená! Aktuálna náhrada je MPG2-H.

Vlastnosti:

Pneumaticky poháňané hydraulické čerpadlo zaisťuje nepretržitú dodávku vysokotlakového oleja do prívodného ventilu. Výstupný tlak čerpadla je nastavený na požadovanú úroveň pomocou regulátora tlaku a indikátora tlaku na prednom paneli.

Vysokotlakový vstupný ventil privádza vysokotlakovú kvapalinu z čerpadla k hrubej regulácii tlaku a vysokotlakový ventil pre výtlak vracia tekutinu do zásobníka pre zníženie tlaku. Vysokotlakové ventily sú špeciálne navrhnuté odmeriavacie ventily, ktoré pracujú napoly otáčky a nemôžu byť pretiahnuté.

Jemné nastavenie tlaku sa dosiahne pomocou pneumaticky riadeného premenného objemu, ktorý je pneumaticky aktivovaný cez membránu.

Mriežkové ventily s tlačidlom nastavujú tlak vzduchu na membráne tak, že zabezpečujú bezproblémové nastavenie a veľmi rýchly pohyb piestov podľa potreby.

Poloha piestu s premenným objemom je vyznačená na prednom paneli.

Prístroj OPG1 obsahuje:

  • vstavanú hydropneumatickú pumpu pre plnenie testovaného systému a vytváranie tlaku
  • dva ihlové ventily pre reguláciu tlaku v systéme
  • pneumaticky riadený regulátor objemu pre veľmi jemné riadenie tlaku a generovanie malých tlakových prírastkov. Pre pohon hydropneumatického čerpadla a regulátora objemu je potrebné pneumatické napájanie tlakom až 850 kPa (podľa požadovaného výstupného tlaku).

Technické údaje:

Tlakový rozsah: 0 až 200 MPa
Pracovné médium: di-2-ethyl-hexyl sebacate a ďalšie nekorozívne oleje
Elektrické napájanie: žádné
Pneumatické napájanie: čistý suchý vzduch s prietokom 50 ln/min
Potrebný tlak vzduchu :

(závisí na požadovanom výstupnom tlaku oleja)

Požadovaný hydraulický tlak Potrebný tlak vzduchu
do 70 MPa 550 kPa
do 140 MPa 700 kPa
do 200 MPa 850 kPa
Prevádzková teplota +10 až +45 °C
Hmotnosť: 27 kg
Rozmery: 300 mm (š) x 300 mm (v) x 535 mm (hl)
Pripojenie pneumatického pohonu: 1/4″ NPT F
Hydraulické pripojenie skúšaného systému: DH500-špeciálne šróbenie pre rúrku s priemerom 6 mm, ekvivalent šróbenia AE F250C, HIP HF4 atď.
Kapacita nádržky: 200 cm3
Objem regulátora objemu: 1 cm3
Typická doba generovania tlaku: menej než 12 sekúnd

Dokument

Jazyk

Katalógový list OPG1  CS Flag
Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag