Hydraulický regulátor tlaku OPG1-30000

logo D-Ex info@dex.sk | +421 2 5729 7421
 • Hydraulický regulátor tlaku OPG1-30000

  Všestranný a rýchly ručný regulátor s pohodlnosťou a nenáročnosťou automatickej prevádzky

  Krajina pôvodu - Krajina pôvodu
  Krajina pôvodu

  Fluke Calibration špecialista

  Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

  Hydraulický tlakový generátor / regulátor OPG1 je určený pre nastavenie a vytváranie tlaku pri kalibrácii a testovaní hydraulických systémov. Je schopný vytvárať a presne nastavovať tlak od atmosférického tlaku až do 200 MPa. Prístroj OPG1 kombinuje všestrannosť a rýchlosť ručnej regulácie s pohodlnosťou a nenáročnosťou automatickej prevádzky. Je tiež štandardným komponentom pre generovanie a reguláciu tlaku v systéme piestového tlakomera PG7302, alebo vytvára spolu s digitálnym tlakomerom RPM4 kalibračný systém na základe prenosového etalónu.

  Výroba ukončená! Aktuálna náhrada je MPG2-H.

  Vlastnosti:

  Pneumaticky poháňané hydraulické čerpadlo zaisťuje nepretržitú dodávku vysokotlakového oleja do prívodného ventilu. Výstupný tlak čerpadla je nastavený na požadovanú úroveň pomocou regulátora tlaku a indikátora tlaku na prednom paneli.

  Vysokotlakový vstupný ventil privádza vysokotlakovú kvapalinu z čerpadla k hrubej regulácii tlaku a vysokotlakový ventil pre výtlak vracia tekutinu do zásobníka pre zníženie tlaku. Vysokotlakové ventily sú špeciálne navrhnuté odmeriavacie ventily, ktoré pracujú napoly otáčky a nemôžu byť pretiahnuté.

  Jemné nastavenie tlaku sa dosiahne pomocou pneumaticky riadeného premenného objemu, ktorý je pneumaticky aktivovaný cez membránu.

  Mriežkové ventily s tlačidlom nastavujú tlak vzduchu na membráne tak, že zabezpečujú bezproblémové nastavenie a veľmi rýchly pohyb piestov podľa potreby.

  Poloha piestu s premenným objemom je vyznačená na prednom paneli.

  Prístroj OPG1 obsahuje:

  • vstavanú hydropneumatickú pumpu pre plnenie testovaného systému a vytváranie tlaku
  • dva ihlové ventily pre reguláciu tlaku v systéme
  • pneumaticky riadený regulátor objemu pre veľmi jemné riadenie tlaku a generovanie malých tlakových prírastkov. Pre pohon hydropneumatického čerpadla a regulátora objemu je potrebné pneumatické napájanie tlakom až 850 kPa (podľa požadovaného výstupného tlaku).

  Technické údaje:

  Tlakový rozsah: 0 až 200 MPa
  Pracovné médium: di-2-ethyl-hexyl sebacate a ďalšie nekorozívne oleje
  Elektrické napájanie: žádné
  Pneumatické napájanie: čistý suchý vzduch s prietokom 50 ln/min
  Potrebný tlak vzduchu :

  (závisí na požadovanom výstupnom tlaku oleja)

  Požadovaný hydraulický tlak Potrebný tlak vzduchu
  do 70 MPa 550 kPa
  do 140 MPa 700 kPa
  do 200 MPa 850 kPa
  Prevádzková teplota +10 až +45 °C
  Hmotnosť: 27 kg
  Rozmery: 300 mm (š) x 300 mm (v) x 535 mm (hl)
  Pripojenie pneumatického pohonu: 1/4″ NPT F
  Hydraulické pripojenie skúšaného systému: DH500-špeciálne šróbenie pre rúrku s priemerom 6 mm, ekvivalent šróbenia AE F250C, HIP HF4 atď.
  Kapacita nádržky: 200 cm3
  Objem regulátora objemu: 1 cm3
  Typická doba generovania tlaku: menej než 12 sekúnd

  Dokument

  Jazyk

  Katalógový list OPG1  CS Flag
  Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag

  Novinky