Piestový tlakomer 2465A

Pístový tlakoměr Fluke Calibration 2465A

Piestový tlakomer umožňujúci merať veľmi nízky pretlak a absolútny tlak

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Piestový tlakomer model 2465 má dlhú históriu počas ktorej slúži ako primárny etalón tlaku už viac ako 45 rokov národných laboratóriách, komerčnom priemysle a pod.. Od svojho pôvodného zavedenia boli vykonané vylepšenia na zvýšenie výkonu a zníženie pracovného zaťaženia obsluhy.

  • Piestový tlakomer umožňujúci meranie veľmi nízkeho tlaku a absolútneho tlaku
  • Rozsahy od 1,5 kPa do 7 MPa
  • Nízka hmotnosť, kompaktný systém s malými závažiami, ľahká preprava a manipulácia so závažiami
  • Kompatibilný s regulátorom Autofloat a programami WinPromt a Compass for PressureCompass for Pressure

 

Pre kalibráciu Pitot-statických systémov je dostupná špeciálna verzia: etalón 2468A

Dokument

Jazyk

Katalógový list „2465A.pdf“  EN flag
Prehľadový katalóg „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag