Piestový tlakomer FPG8601

Pístový tlakoměr FPG8601

Piestový tlakomer s nerotujúcou mierkou FPG8601 pre plynné médiá

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Upozornenie: Výroba ukončená!

Kalibračný systém pre veľmi nízky pretlak, diferenčný tlak a absolútny tlak

FPG8601 spĺňa požiadavky pre zachovanie dlhodobej stability s veľmi nízkou neistotou v rozsahu merania.

 

Neistota merania FPG8601 je zdokumentovaná v úplnej analýze neistôt. Stabilita prístroja v závislosti na čase závisí od stability piestového valca z karbidu volfrámu a závažia z nerezovej ocele, čo umožňuje, aby kalibračný interval FPG8601 bol rovnaký ako u bežných piestových meradiel bez ďalších špeciálnych požiadaviek na údržbu.

Okrem vynikajúceho metrologického výkonu ponúka FPG8601 plne automatizovaný prevádzku, primeranú veľkostí a hmotnosť a nemá žiadne požiadavky na ochranu životného prostredia nad rámec tých, ktoré sa typicky vyžadujú metrologického laboratória na vysokej úrovni.

Základné vlastnosti:

  • Rozsahy od 0 do 15 kPa v pretlaku, diferenčnom a absolútnom tlaku
  • Neistota merania v pretlaku a diferenčnom absolútnom tlaku: ± (5 mPa + 30 ppm z odčítania)
  • Neistota merania v absolútnom tlaku: ± (8 mPa + 30 ppm z odčítania)
  • Plná automatizácia priebehu kalibrácie, vrátane regulácie tlaku a odpočtov hodnôt referenčného a skúšaného prístroja

Dokument

Jazyk

Katalógový list „FPG8601eng.pdf“  EN flag
Prehľadový katalóg „Přehledový katalog Fluke Calibration“  CS Flag