Ručný regulátor tlaku 3990

Všestranný rýchly ručný regulátor s pohodlnosťou a nenáročnosťou automatickej prevádzky

Fluke Calibration špecialista

Michal Janoško | +421 907 742 744 | mjanosko@dex.sk

Kompaktný ľahko ovládateľný systém pre veľmi presné manuálne nastavenie a riadenie tlaku od atmosférického tlaku do 7 alebo 20 MPa.

Vlastnosti:

  • Jednoduchá obsluha
  • Obsahuje presný nastavovač umožňujúci prírastky tak jemné ako 0,00025 psi
  • Modely 1000 a 3000 psi poskytujú aj režim absolútneho a negatívneho merania
  • Obsahuje dávkovací ventil pre jemné riadenie
  • Odvzdušňovací ventil na odvzdušnenie tlaku do atmosféry
  • Vhodné pripojenia NPT 1/4 palca
Model Rozsah regulácie
3990-801 Vákuum až 1000 psi
3990-803 Vákuum až 3000 psi

Dokument

Jazyk

Prehľadový katalóg Fluke Calibration  CS Flag